Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YSSK0102

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää ymmärrystä näyttöön perustuvasta mielenterveyden edistämisestä sekä siihen liittyvistä näkökulmista.

Opintojakson jälkseen osaat kriittisesti arvioida mielenterveyden edistämiseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia, erityiskysymyksiä ja hyviä käytäntöjä. Osaat analysoida palvelujärjestelmän toimintaa, kehittämishaasteita ja tulevaisuuden näkymiä mielenterveyden edistämisen näkökulmasta sekä kriittisesti tarkastella ja kehittää osallisuuden toteutumista yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa mielenterveyden edistämiseen liittyvää tutkittua, monitieteistä tietoa kehittämistoiminnassa sekä ottaa käyttöön mielenterveysttä edistäviä menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellasi ja kriittisesti arvioida menetelmien vaikuttavuutta

Sisältö

- Mielenterveyden edistämiseen liittyvät strategiat, ohjelmat ja kampanjat (kunta-, kansallinen-, EU- ja kansainvälinen taso
- Promootio ja preventio, tutkittuun tietoon perustuvat mielenterveyden edistämisen menetelmät
- Mielenterveyden edistämiseen liittyvät eettiset kysymykset ja stigma
- Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen
- Recovery-ajattelu
- Varhainen vuorovaikutus ja traumaorientaatio
- Digitaaliset menetelmät mielenterveyden edistämisessä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Katja Kokkinen
Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää ymmärrystä näyttöön perustuvasta mielenterveyden edistämisestä sekä siihen liittyvistä näkökulmista.

Opintojakson jälkseen osaat kriittisesti arvioida mielenterveyden edistämiseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia, erityiskysymyksiä ja hyviä käytäntöjä. Osaat analysoida palvelujärjestelmän toimintaa, kehittämishaasteita ja tulevaisuuden näkymiä mielenterveyden edistämisen näkökulmasta sekä kriittisesti tarkastella ja kehittää osallisuuden toteutumista yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa mielenterveyden edistämiseen liittyvää tutkittua, monitieteistä tietoa kehittämistoiminnassa sekä ottaa käyttöön mielenterveysttä edistäviä menetelmiä omalla asiantuntijuusalueellasi ja kriittisesti arvioida menetelmien vaikuttavuutta

Sisältö

- Mielenterveyden edistämiseen liittyvät strategiat, ohjelmat ja kampanjat (kunta-, kansallinen-, EU- ja kansainvälinen taso
- Promootio ja preventio, tutkittuun tietoon perustuvat mielenterveyden edistämisen menetelmät
- Mielenterveyden edistämiseen liittyvät eettiset kysymykset ja stigma
- Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen
- Recovery-ajattelu
- Varhainen vuorovaikutus ja traumaorientaatio
- Digitaaliset menetelmät mielenterveyden edistämisessä

Aika ja paikka

Intensiivipäivät ovat 24.-25.11.2022 Jyväskylässä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjasta Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Luvut 17, 18, 23.

Doyle, L., Ellilä, H., Jormfedlt, H., Lahti, M., Higgins, A., Keogh, B., Meade, O, Sitvast, J., Skärsäter, I. Stickley, T. & Kilkku, N. (2017). Preparing master-level mental health nurses to work within a wellness paradigm: Findings from the eMenthe project. International Journal of Mental Health Nursing 27(2), pp. 823-832. doi: 10.1111/inm.12370.

Tamminen, N., Solin, P., Kannas, L., Linturi, H., Stengård, E. & Kettunen, T. (2018). Mental health promotion competencies in the health sector based on a Delphi study. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice 13(6), 297-306. Saatavilla: https://doi.org/10.1108/JMHTEP-01-2018-0003.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Jyväskylässä (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.