Siirry suoraan sisältöön

Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessaLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00BS40

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Jaana Ahlqvist

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla tutustut palvelujohtamisen ja -prosessien periaatteisiin. Opintojakson käytyäsi ymmärrät, kuinka niitä voidaan hyödyntää digitaalisessa oppilaitosmaailmassa erilaisissa tehtävissä toimittaessa. Digitalisaatio ja sähköistyvät palveluprosessit tuovat oppilaitosympäristöön uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Ne muuttavat opettajan ja koko oppilaitoshenkilökunnan työtä, ja organisaation toimintamalleja monin eri tavoin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität kehittämisosaamistasi ja tulevaisuusosaamistasi.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan tahtoa ja taitoa olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Se tarkoittaa hänen kykyään hahmottaa yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia kehityskulkuja. Hänellä on kykyä tunnistaa omalla alallaan tapahtumassa olevia ammatillisen osaamisen muutoksia. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa työotetta ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin. Hänellä on rohkeutta ajatella luovasti. Hän osaa tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, sivistyksen ja eettisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson jälkeen ymmärrät palvelujohtamisen ja palveluprosessien kehittämisen periaatteet digitaalisessa kontekstissa ja osaat soveltaa niitä opiskelija- ja asiakaslähtöisessä kehittämistoiminnassasi. Opintojakson käytyäsi omaat valmiuksia osallistua keskusteluun digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista omassa organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi. Pystyt myös kriittisesti arvioimaan näitä mahdollisuuksia. Lisäksi tunnistat tulevaisuuden kehityskulkuja oppimista tukevien digitaalisten palveluiden edistämiseksi.

Sisältö

Keskeiset käsitteet: digitaalinen palvelujohtaminen ja palveluprosessit.
Opintojaksolla muodostat käsityksen asiakastarpeiden tunnistamisesta sekä asiakas- ja palvelulähtöisestä ajattelusta digitalisoituneessa oppilaitosympäristössä. Opintojakson materiaalien ja oppimistehtävien kautta voit pohtia tarkasteltavia kysymyksiä oman työsi tai pedagogisen toimintaympäristösi näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen ja verkko-opiskelun peruskäyttötaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen:
Ymmärrät palvelujohtamisen periaatteet digitaalisoistuneessa kontekstissa, ja tiedostat niiden merkityksen opiskelija- ja tai asiakaslähtöisten prosessien kehityksessä. Omaat valmiuksia osallistua keskusteluun digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista omassa organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi. Pystyt kriittisesti arvioimaan näitä mahdollisuuksia.

Tulevaisuusosaaminen:
Osaat nähdä tulevaisuuden kehittämistarpeita omassa työssäsi ja työyhteisössäsi oppimista tukevien digitaalisten palvelujen edistämiseksi. Tunnistat tulevaisuuden kehityskulkuja oppimista tukevien digitaalisten palvelujen edistämiseksi.

Lisätiedot

Kohderyhmänä on digitaalisesta palvelujohtamisesta kiinnostuneet opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat, opettajankoulutuksessa opiskelevat tai alalle aikovat henkilöt, sekä oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö.

Opintojakson opettajana, asiantuntijana toimii Emilia Erol. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat digitaaliset ratkaisut ja palveluliiketoiminta matkailualalla. Opintojakso rakentuu ja toteutuu opettajankoulutuksen opetusharjoitteluna. Harjoittelun vastuukouluttajana on Heli Kinnunen ja harjoittelun ohjaajana Jaana Ahlqvist.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Jaana Ahlqvist
 • Heli Kinnunen
Ryhmät
 • AJA19SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • AJA19SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)
 • AJA19SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTR21S1
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK
 • AJA19SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YLO20S1
  Logistiikka
 • AJA19SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTH20S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • AJA19SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YTH21S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTB21S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTV21S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTM21S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • YTG21S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSB20S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YLO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTV20S1
  Verkostojohtaminen, teknologia
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YSB21S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YTH22K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla tutustut palvelujohtamisen ja -prosessien periaatteisiin. Opintojakson käytyäsi ymmärrät, kuinka niitä voidaan hyödyntää digitaalisessa oppilaitosmaailmassa erilaisissa tehtävissä toimittaessa. Digitalisaatio ja sähköistyvät palveluprosessit tuovat oppilaitosympäristöön uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Ne muuttavat opettajan ja koko oppilaitoshenkilökunnan työtä, ja organisaation toimintamalleja monin eri tavoin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität kehittämisosaamistasi ja tulevaisuusosaamistasi.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan tahtoa ja taitoa olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Se tarkoittaa hänen kykyään hahmottaa yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia kehityskulkuja. Hänellä on kykyä tunnistaa omalla alallaan tapahtumassa olevia ammatillisen osaamisen muutoksia. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa työotetta ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin. Hänellä on rohkeutta ajatella luovasti. Hän osaa tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, sivistyksen ja eettisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson jälkeen ymmärrät palvelujohtamisen ja palveluprosessien kehittämisen periaatteet digitaalisessa kontekstissa ja osaat soveltaa niitä opiskelija- ja asiakaslähtöisessä kehittämistoiminnassasi. Opintojakson käytyäsi omaat valmiuksia osallistua keskusteluun digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista omassa organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi. Pystyt myös kriittisesti arvioimaan näitä mahdollisuuksia. Lisäksi tunnistat tulevaisuuden kehityskulkuja oppimista tukevien digitaalisten palveluiden edistämiseksi.

Sisältö

Keskeiset käsitteet: digitaalinen palvelujohtaminen ja palveluprosessit.
Opintojaksolla muodostat käsityksen asiakastarpeiden tunnistamisesta sekä asiakas- ja palvelulähtöisestä ajattelusta digitalisoituneessa oppilaitosympäristössä. Opintojakson materiaalien ja oppimistehtävien kautta voit pohtia tarkasteltavia kysymyksiä oman työsi tai pedagogisen toimintaympäristösi näkökulmasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisiä lähteitä

Perusteokset (osaamisen kehittäminen työelämässä, palvelujohtaminen):

Eklund, A. 2021. Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä. Helsinki: Grano Oy.
Grönroos, C. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: Alma Talent Oy. E-kirja.
Koskinen, J. 2021. Oppimisen johtaja (CLO). Helsinki: Ajantieto Oy.
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Gaudeamus Oy. E-kirja.

Kirjat, julkaisut ja E-aineistot:

Digivisio2030. Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030. Suomesta joustavan opiskelun mallimaa. Viitattu 2.5.2022. https://digivisio2030.fi/

Fredriksson, M. & Saarivirta, T. 2015. Johtaminen eilen ja tänään -johtamisen rooli oppimisen mahdollistajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17, 1. Viitattu 2.5.2022. https://elektra.helsinki.fi/oa/2489-5822/17/1/johtamin.pdf

Gerdt, B. & Eskelinen, S. 2018. Digiajan asiakaskokemus – Oppia kansainvälisiltä huipuilta. Helsinki: Alma Talent Oy. E-kirja.

Hakala, A., Ikonen, H., Pintilä, T. (toim). Koulutuksen kehittämisen katsaus 2020. Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö. Viitattu 2.5.2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-610-1

Kosonen, M. 2019. Tiedolla johtamisen käsikirja. Viitattu 2.5.2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M. & Sormunen, K. 2014. Innovatiivinen koulu. Teoksessa Niemi, H. & Multisilta, J. (toim.), Rajaton luokkahuone Jyväskylä: PS-kustannus.

Mertala, P. 2019. (Vasta)kertomuksia koulutuksen digitalisaatiosta. Kasvatus & Aika, 13, 3. Viitattu 2.5.2022. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76593/44697

Tanhua-Piiroinen, E., Kaarakainen, S.-S., Kaarakainen M.-T. & Viteli, J. 2020. Digiajan peruskoulu II. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 17/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 2.5.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162236/OKM_2020_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vaikuttavuustyöpajan raportti - Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi – Kooste sidosryhmien näkemyksistä. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 1/2020. Helsinki. Viitattu 2.5.2022. https://www.vtv.fi/app/uploads/2020/01/VTV-Yleissivistavan-koulutuksen-opetus-ja-oppimisymparistojen-digitalisointi-Kooste-sidosryhmien-nakemyksista.pdf

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita Publishing Oy. E-kirja.

Muu oppimateriaali informoidaan verkko-oppimisympäristössä oppimistehtävien yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. Osallistut sekä verkkokeskusteluihin että vertaisarvioiden yhteiseen tiedonrakenteluun. Opintojaksoon sisältyy verkossa tapahtuvaa ohjausta.

Opintojakson alussa on opintoihin orientoiva aloituswebinaari. Lisäksi sinun on mahdollista varata henkilökohtainen ohjaustunti myöhemmässä vaiheessa syyslukukautta (vapaaehtoinen). Muutoin ohjaus ja oppimistehtävien tekeminen toteutuvat verkossa, itsenäistä työtä tehden.

Opintojakson toteutustavat syventävät ammatillista osaamistasi ja oman ammattialasi kehittämistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso yhteensä 135 h (5 op x 27 h opiskelijan työtä):
- Orientoituminen (ml. oppimateriaaleihin tutustuminen, aloituswebinaari) 8 h
- Oppimateriaaleihin perehtyminen, oppimistehtävät ja verkkokeskustelut, henkilökohtainen ohjaustunti 116 h
- Vertaisarviointi ja itsearviointi 10 h
- Palaute 1 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää:
1. Opintojen aloituswebinaarin verkossa ke 21.9.2022 klo 15 - 17 (tallennetaan)
2. Ohjaustunnin vko 42 jälkeen (vapaaehtoinen, henkilökohtaista ohjausta). Aika varataan Moodlen ajanvarauskalenterista opintojen alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tehtävät ja niiden suoritukset ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opintojakson opettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen:
Ymmärrät palvelujohtamisen periaatteet digitaalisoistuneessa kontekstissa, ja tiedostat niiden merkityksen opiskelija- ja tai asiakaslähtöisten prosessien kehityksessä. Omaat valmiuksia osallistua keskusteluun digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista omassa organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi. Pystyt kriittisesti arvioimaan näitä mahdollisuuksia.

Tulevaisuusosaaminen:
Osaat nähdä tulevaisuuden kehittämistarpeita omassa työssäsi ja työyhteisössäsi oppimista tukevien digitaalisten palvelujen edistämiseksi. Tunnistat tulevaisuuden kehityskulkuja oppimista tukevien digitaalisten palvelujen edistämiseksi.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen ja verkko-opiskelun peruskäyttötaidot.

Lisätiedot

Kohderyhmänä on digitaalisesta palvelujohtamisesta kiinnostuneet opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat, opettajankoulutuksessa opiskelevat tai alalle aikovat henkilöt, sekä oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö.

Opintojakson opettajana, asiantuntijana toimii Emilia Erol. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat digitaaliset ratkaisut ja palveluliiketoiminta matkailualalla. Opintojakso rakentuu ja toteutuu opettajankoulutuksen opetusharjoitteluna. Harjoittelun vastuukouluttajana on Heli Kinnunen ja harjoittelun ohjaajana Jaana Ahlqvist.