Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassaLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BT49

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Emilia Lahdenperä

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY23KT
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSU23KM
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien tekeminen 0,5 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 41 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3,5 op, posteri. Arviointi hyväksytty/hylätty
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi hyväksytty/hylätty
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun: Opintojakso alkaa syyskuussa 2024 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 syyskuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 syyskuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 lokakuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 marraskuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 5 marraskuu 2024
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin / Poissaolo: Aiheen perusteellinen käsittely ja reflektointi oppimisportfoliossa
3. Projektityö pienryhmissä arviointi hyväksytty/hylätty.
4. Oppimisportfolio ja itsearviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Lehosmaa
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSB23S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.

+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien tekeminen 1 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 1 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3 op, posteri. Arviointi hyväksytty/hylätty
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi hyväksytty/hylätty
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun: Opintojakso alkaa tammikuussa 2024 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 helmikuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 maaliskuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 huhtikuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 huhti-toukokuu 2024
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin / Poissaolo: Aiheen perusteellinen käsittely ja reflektointi oppimisportfoliossa
3. Projektityö pienryhmissä arviointi hyväksytty/hylätty.
4. Oppimisportfolio arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Lehosmaa
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.
Suomeksi
Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.

+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien tekeminen 1 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 1 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3 op, posteri. Arviointi hyväksytty/hylätty
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi hyväksytty/hylätty
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun:
Zoom-osoite: https://jamk.zoom.us/j/63640435662
Opintojakso alkaa elokuussa 2023 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 syyskuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 lokakuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 lokakuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 marraskuu
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin
3. Projektityö pienryhmissä arviointi hyväksytty/hylätty.
4. Oppimisportfolio arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Lehosmaa
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSB20S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSB21S1
  Projektijohtaminen YAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.
Suomeksi
Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.

+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Viikkotehtävät, oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien tekeminen 1 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 1 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3 op. Arviointi 1-5.
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi 1-5
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun: Opintojakso alkaa elokuussa 2022 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 syyskuu 2022
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 lokakuu 2022
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 lokakuu 2022
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 marraskuu
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin
3. Projektityö pienryhmissä arviointi 1-5. Määrittelee 50% opintojakson kokonaisarvosanasta.
4. Oppimisportfolio arviointi 1-5. Määrittelee 50% opintojakson kokonaisarvosanasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.