Siirry suoraan sisältöön

Monialaisen kuntoutuksen kehittäjäLaajuus (5 op)

Tunnus: YSMA0300

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Asta Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset monialaisen kuntoutumisen osallistavia kehittämistapoja ja osaat hyödyntää tätä osaamista omassa työssäsi

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen

Opintotavoitteet:

- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida monialaisen
kuntoutuksen asiakaskonsultaatioita ja valmennusprosesseja
-Hallitset verkostokonsultaation sekä verkostotyön perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä asiakaskonsultaatioissa
- Osaat kumppanuustyön perusperiaatteet ja osaat rakentaa työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja

Sisältö

Couching/valmentaja, kehittäjä- osaaminen
Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio: periaatteita, työtapoja
Verkostoituminen ja kumppanuus, laajojen toimijaverkostojen rakentaminen ja monitoimijuus
Innovointi, toimijatahojen osallistaminen

Esitietovaatimukset

AMK tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:Opiskelija tietää konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet omassa työssään

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hän hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää ja pystyy perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää ja pystyy monipuolisesti/ teoreettisesti perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija on osoittanut vertaisparrauksen ja kirjallisuutehtävänäytön kautta, että hallitsee sekä prosessikonsultaation että substanssikonsultaation sekä innovaatiotoiminnan perusteet ja pystyy soveltamaan joustavasti osaamistaan erilaissa moniammatillisen kuntoutustoiminnan tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Kristiina Juntunen
 • Asta Suomi
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • YSU24K1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • ZJAYSU24KM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset monialaisen kuntoutumisen osallistavia kehittämistapoja ja osaat hyödyntää tätä osaamista omassa työssäsi

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen

Opintotavoitteet:

- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida monialaisen
kuntoutuksen asiakaskonsultaatioita ja valmennusprosesseja
-Hallitset verkostokonsultaation sekä verkostotyön perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä asiakaskonsultaatioissa
- Osaat kumppanuustyön perusperiaatteet ja osaat rakentaa työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja

Sisältö

Couching/valmentaja, kehittäjä- osaaminen
Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio: periaatteita, työtapoja
Verkostoituminen ja kumppanuus, laajojen toimijaverkostojen rakentaminen ja monitoimijuus
Innovointi, toimijatahojen osallistaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Konsultointi keskusteluna - vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. 2015. Toim. R. Puutio & V.-L. Kykyri. Oulu: Metanoia insituutti. ISBN:78-952-67406-7-6
Sabatino, C., H 2014. Consultation Theory and Practice: A Handbook for School Social Workers. USA: Oxford University Press. ISBN:9780-19-993462-1

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Hybridi, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Case-esimerkit, ongelma-/projektiperusteinen oppiminen
Webinaarit
Positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.12.2024
20.12.2024
27.12.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus :zoom 20 h Itsenäiset tehtävät, 100 h, webinaarit 15 h/ verkkokeskustelu
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:Opiskelija tietää konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet omassa työssään

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hän hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää ja pystyy perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää ja pystyy monipuolisesti/ teoreettisesti perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija on osoittanut vertaisparrauksen ja kirjallisuutehtävänäytön kautta, että hallitsee sekä prosessikonsultaation että substanssikonsultaation sekä innovaatiotoiminnan perusteet ja pystyy soveltamaan joustavasti osaamistaan erilaissa moniammatillisen kuntoutustoiminnan tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Esitietovaatimukset

AMK tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
Ryhmät
 • YSU23KM
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • ZJAYSU23KM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset monialaisen kuntoutumisen osallistavia kehittämistapoja ja osaat hyödyntää tätä osaamista omassa työssäsi

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen

Opintotavoitteet:

- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida monialaisen
kuntoutuksen asiakaskonsultaatioita ja valmennusprosesseja
-Hallitset verkostokonsultaation sekä verkostotyön perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä asiakaskonsultaatioissa
- Osaat kumppanuustyön perusperiaatteet ja osaat rakentaa työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja

Sisältö

Couching/valmentaja, kehittäjä- osaaminen
Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio: periaatteita, työtapoja
Verkostoituminen ja kumppanuus, laajojen toimijaverkostojen rakentaminen ja monitoimijuus
Innovointi, toimijatahojen osallistaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Konsultointi keskusteluna - vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. 2015. Toim. R. Puutio & V.-L. Kykyri. Oulu: Metanoia insituutti. ISBN:78-952-67406-7-6
Sabatino, C., H 2014. Consultation Theory and Practice: A Handbook for School Social Workers. USA: Oxford University Press. ISBN:9780-19-993462-1

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Hybridi, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Case-esimerkit, ongelma-/projektiperusteinen oppiminen
Webinaarit
Positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus, 20 h Itsenäiset tehtävät, 90 h, webinaarit 3 h, verkkokeskustelu 12, materiaaliin perehtyminen 10
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:Opiskelija tietää konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet omassa työssään

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hän hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää ja pystyy perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää ja pystyy monipuolisesti/ teoreettisesti perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija on osoittanut vertaisparrauksen ja kirjallisuutehtävänäytön kautta, että hallitsee sekä prosessikonsultaation että substanssikonsultaation sekä innovaatiotoiminnan perusteet ja pystyy soveltamaan joustavasti osaamistaan erilaissa moniammatillisen kuntoutustoiminnan tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Esitietovaatimukset

AMK tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset monialaisen kuntoutumisen osallistavia kehittämistapoja ja osaat hyödyntää tätä osaamista omassa työssäsi

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen

Opintotavoitteet:

- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida monialaisen
kuntoutuksen asiakaskonsultaatioita ja valmennusprosesseja
-Hallitset verkostokonsultaation sekä verkostotyön perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä asiakaskonsultaatioissa
- Osaat kumppanuustyön perusperiaatteet ja osaat rakentaa työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja

Sisältö

Couching/valmentaja, kehittäjä- osaaminen
Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio: periaatteita, työtapoja
Verkostoituminen ja kumppanuus, laajojen toimijaverkostojen rakentaminen ja monitoimijuus
Innovointi, toimijatahojen osallistaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Konsultointi keskusteluna - vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. 2015. Toim. R. Puutio & V.-L. Kykyri. Oulu: Metanoia insituutti. ISBN:78-952-67406-7-6
Sabatino, C., H 2014. Consultation Theory and Practice: A Handbook for School Social Workers. USA: Oxford University Press. ISBN:9780-19-993462-1

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Hybridi, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Case-esimerkit, ongelma-/projektiperusteinen oppiminen
Webinaarit
Positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus, 20 h Itsenäiset tehtävät, 90 h, webinaarit 3 h, verkkokeskustelu 12, materiaaliin perehtyminen 10
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:Opiskelija tietää konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet omassa työssään

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hän hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää ja pystyy perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää ja pystyy monipuolisesti/ teoreettisesti perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija on osoittanut vertaisparrauksen ja kirjallisuutehtävänäytön kautta, että hallitsee sekä prosessikonsultaation että substanssikonsultaation sekä innovaatiotoiminnan perusteet ja pystyy soveltamaan joustavasti osaamistaan erilaissa moniammatillisen kuntoutustoiminnan tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Esitietovaatimukset

AMK tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • ZJA21SSYM
  Avoin AMK, sote, monialainen kuntoutus, YAMK-polku
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset monialaisen kuntoutumisen osallistavia kehittämistapoja ja osaat hyödyntää tätä osaamista omassa työssäsi

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen

Opintotavoitteet:

- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida monialaisen
kuntoutuksen asiakaskonsultaatioita ja valmennusprosesseja
-Hallitset verkostokonsultaation sekä verkostotyön perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä asiakaskonsultaatioissa
- Osaat kumppanuustyön perusperiaatteet ja osaat rakentaa työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja

Sisältö

Couching/valmentaja, kehittäjä- osaaminen
Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio: periaatteita, työtapoja
Verkostoituminen ja kumppanuus, laajojen toimijaverkostojen rakentaminen ja monitoimijuus
Innovointi, toimijatahojen osallistaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Konsultointi keskusteluna - vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. 2015. Toim. R. Puutio & V.-L. Kykyri. Oulu: Metanoia insituutti. ISBN:78-952-67406-7-6
Sabatino, C., H 2014. Consultation Theory and Practice: A Handbook for School Social Workers. USA: Oxford University Press. ISBN:9780-19-993462-1

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Case-esimerkit, ongelma-/projektiperusteinen oppiminen
Webinaarit
Positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus, 20 h Itsenäiset tehtävät, 90 h, webinaarit 3 h, verkkokeskustelu 12, materiaaliin perehtyminen 10
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:Opiskelija tietää konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet omassa työssään

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa konsultaation/valmennuksen mahdollisuudet osana monialaista kuntouksen kehittämistyötä ja hän hallitsee prosessi- ja konsultaatiotyön alkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää ja pystyy perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää ja pystyy monipuolisesti/ teoreettisesti perustelemaan työotteessaan konsultatiivisen/valmentavan työtavan. Opiskelija osaa prosessi-ja substanssikonsultaation sekä käytäntöpainotteisen kehittämistyön sekä innovoinnin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija on osoittanut vertaisparrauksen ja kirjallisuutehtävänäytön kautta, että hallitsee sekä prosessikonsultaation että substanssikonsultaation sekä innovaatiotoiminnan perusteet ja pystyy soveltamaan joustavasti osaamistaan erilaissa moniammatillisen kuntoutustoiminnan tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Esitietovaatimukset

AMK tutkinto