Siirry suoraan sisältöön

Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BY59

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Katri Ylönen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

• Osaa suunnitella, johtaa, konsultoida ja arvioida verkostomaista ja monitoimijaista asiakastyötä sekä työryhmiä.  

Sisältö

Ydinsisältö

• Kehittäjäosaaminen 
• Palvelumuotoilu 
• Ohjaustyön syventäminen ja valmentaminen 
• Yhteiskehittäminen ja projektoitu kehittäminen 
• Verkostokonsultaatio, prosessikonsultaatio 
• Opintojakso sisältää valmennus- ja konsultaatiotyön projektin 

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1)

Ymmärrät suunnittelun, johtamisen, konsultoinnin sekä arvioinnin perusteet verkostomaisessa ja monitoimijaisessa asiakastyössä. Hyödynnät perusteluissasi tietoperustaa yksipuolisesti. Ymmärrät kehittämistyön perusteita ja lähtökohtia.

Tyydyttävä (2)

Ymmärrät ja osaat eritellä suunnittelun, johtamisen, konsultoinnin sekä arvioinnin perusteet verkostomaisessa ja monitoimijaisessa asiakastyössä. Hyödynnät ja sovellat perusteluissasi tietoperustaa lähteisiin perustuen. Ymmärrät ja osaat soveltaa kehittämistyön perusteita ja lähtökohtia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Osaat soveltaa ja analysoida suunnittelun, johtamisen, konsultoinnin sekä arvioinnin lähtökohtia verkostomaisessa ja monitoimijaisessa asiakastyössä. Analysoit perusteluissasi tietoperustaa kriittisesti useisiin lähteisiin perustuen. Osoitat ymmärtäväsi proaktiivisen kehittämisen ja osaat soveltaa kehittämismenetelmiä työssäsi.

Kiitettävä (4)
Osaat soveltaa, analysoida ja kriittisesti arvioida johtamisen, konsultoinnin sekä arvioinnin lähtökohtia verkostomaisessa ja monitoimijaisessa asiakastyössä. Hyödynnät perusteluissasi vahvaa tietoperustaa ja osaat arvioida sitä kriittisesti. Osoitat ymmärtäväsi proaktiivisen kehittämisen ja osaat soveltaa kehittämismenetelmiä työssäsi ja arvioida niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)

Osaat soveltaa, analysoida ja kriittisesti arvioida sekä tuottaa uutta tietoa johtamisen, konsultoinnin sekä arvioinnin lähtökohdista verkostomaisessa ja monitoimijaisessa asiakastyössä. Hyödynnät perusteluissasi vahvaa tietoperustaa ja osaat arvioida sitä kriittisesti. Osoitat ymmärtäväsi proaktiivisen kehittämisen ja osaat soveltaa kehittämismenetelmiä työssäsi, johtaa kehittämistä sekä arvioida sitä. Lisäksi tuotat uusia näkökulmia verkostomaiseen ja monitoimijaiseen asiakastyöhön.

Oppimateriaalit

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen.

Stickdorn, M., Lawrence, A. Hormess, M. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. Applying Service Design Thinking in the Real World. O´Reillys Media.

Rissanen, S., Lammintakanen, J., & Hujala, A. (2017). Sosiaali- ja terveysjohtaminen (3., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.

Puutio, R.& Heikkilä,J.-P., (2018) Organisaatio prosessina, muodonmuutoksen konsultointi. Metanoia Instituutti, ISBN 9789526740690.