Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Erityissosiaaliohjauksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa syvennät ja laajennat sosiaaliohjauksen osaamistasi vaativassa asiakastyössä. Opinnoissa hankit valmiuksia toimia erityissosiaaliohjauksen asiantuntija- tai johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä. Lisäksi osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää sosiaalialan toimintaa ja toimintamalleja kestävä kehitys huomioiden ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen. Opintojen aikana perehdyt myös digitalisaation hyödyntämiseen osana sosiaalipalveluja ja vahvistat osaamistasi toimia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen. Hankit valmiuksia yhteiskehittämiseen sekä kumppanuuksien rakentamiseen uudistuvissa ja muuttuvissa sosiaali- ja terveysalan rakenteissa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Koulutuksen laajuus on yhteensä 90 op. Opiskelu koostuu erityissosiaaliohjauksen asiantuntijuutta lisäävistä opinnoista (60 op) sekä niitä täydentävistä johtamis- ja kehittämisopinnoista (15-20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10-15 op). Opinnäytetyönä voit ratkaista työelämästä nousevan kehittämiskohteen soveltamalla tutkittua tietoa ja omaa asiantuntemustasi. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu tutkinto-ohjelmassasi on verkkopainotteista sisältäen itsenäisesti ja tiimityönä työstettäviä tehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, työpajoja, mutta myös lähiopetuksena toteutettavia seminaareja.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Voit suorittaa opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä omaan työyhteisöösi tai omaan yritykseesi. Tämä on myös suositeltavaa. Voit tuoda monia työyhteisösi kehittämistehtäviä suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Opinnäytetyösi on sosiaalialaa koskeva työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkintosi opintopisteistä ja sen kautta sinun on mahdollista kehittää omaa osaamistasi ja viedä uratavoitteitasi haluamaasi suuntaan. Opinnäytetyö voi olla työyhteisösi tai oman yrityksesi toimintaa kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Voit myös kohdistaa opinnäytetyösi muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin sinun on mahdollista kartuttaa osaamistasi uudelle toimialalle ja vahvistaa asiantuntijuuttasi uudenlaisiin työtehtäviin. Voit myös halutessasi tehdä opinnäytetyön Jamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinto-ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esihenkilö-, kehittämis-, johtamis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuttuasi voit toimia myös yrittäjänä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä. Erityissosiaaliohjauksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia vaativissa asiakastyön tehtävissä esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa sisältäen laaja-alaista arviointia ja päätöksenteon valmistelua.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon työelämän edustajien ja sosiaalialaan liittyvien asiantuntijaorganisaatioiden sekä korkeakoulun asiantuntijoiden, alumnien ja opiskelijoiden näkemyksiä ja hyödynnetty osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä aineistoja. Koulutusta kehitetään myös työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä alan osaamisen kehittämisestä, jotka ovat nousseet esiin henkilöstön moninaiseen koulutus- ja tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön liittyen. Suunnittelussa on huomioitu myös hyvinvointialueiden uudet osaamis- ja kehittämistarpeet.

Vastuuhenkilö

Katri Ylönen
Yliopettaja, Kuntoutusinstituutti
+358504674788
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Erityissosiaaliohjaus YAMK
Tunnus
(YSG2024SS)
Erityissosiaaliohjaus YAMK
Tunnus
(YSG2023SS)

Ajoitus 25.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BY55-3001 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1
Ajoitus 18.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY56-3001 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY58-3001 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1
Ajoitus 23.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00CP20-3001 Ryhmät YSG24S1 ZJAYSG24S1 ZJA24SSYE
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3003 Ryhmät ZJAYSI24S1 ZJA24SSY YSF24S1 YSU24K1 YSG24S1 ZJAYSB24S1 YSI24S1
Ajoitus 07.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3009 Ryhmät YTP24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3010 Ryhmät YSC24KM ZJAYSC24KM YSB23S1 YSH23S1
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY57-3001 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 ZJA24SSYE