Skip to main content

Reflective expertiseLaajuus (5 cr)

Code: YS00CL79

Credits

5 op

Teaching language

  • Finnish

Responsible person

  • Katja Kokkinen, Katja Kokkinen

Objective

After completing the course
-you can critically reflect and goal-oriented develop your own professional skills as a (clinical) expert.

-you know how to utilize and share your own expertise in a wide range of different cooperation networks

- becomes aware of the professional and ethical responsibility related to expertise in the development of mental health and substance abuse work

-develops his professional identity as a clinical expert in a targeted manner

Content

Strengthening professional identity and own competence profile

Reflectivity, reflection skills and self-reflection and
self management

Work supervision, mentoring, consultation

Teaching and guidance skills and acting as an example

Continuous and joint learning and knowledge sharing

Assessment criteria, approved/failed

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty: Opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan, tunnistaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja pohtii tavoitteita omalle ammatillisen identiteetin kehittämiselle kliinisenä asiantuntijana. Opiskelija tunnistaa yhteistyöverkostoja ja osaa arvioida kuinka voi hyödyntää ja jakaa omaa osaamistaan niissä. Opiskelija pohtii mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen mahdollisuuksia ja osaa arvioida sekä perustella omaa kehittämistoimintaansa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti. Opintojakson kirjallisissa tehtävissä opiskelija osoittaa kykyä pohtia opintojaksoon liittyviä keskeisiä sisältöjä kirjoittaen lähteisiin perustuvaa asiantuntijatekstiä.

Hylätty: ei täytä edellä mainittuja kriteereitä

Enrollment

01.08.2024 - 25.08.2024

Timing

02.09.2024 - 03.05.2026

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
  • Finnish
Seats

20 - 40

Teachers
  • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Groups
  • ZJAYSI24S1
    Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija (MTP), YAMK-polku
  • YSI24S1
    Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Objectives

After completing the course
-you can critically reflect and goal-oriented develop your own professional skills as a (clinical) expert.

-you know how to utilize and share your own expertise in a wide range of different cooperation networks

- becomes aware of the professional and ethical responsibility related to expertise in the development of mental health and substance abuse work

-develops his professional identity as a clinical expert in a targeted manner

Content

Strengthening professional identity and own competence profile

Reflectivity, reflection skills and self-reflection and
self management

Work supervision, mentoring, consultation

Teaching and guidance skills and acting as an example

Continuous and joint learning and knowledge sharing

Time and location

The course will take the form of thematic webinars and various assignments in the period 23.8.2024-3.5.2026 (2-3 webinars / semester)

Learning materials and recommended literature

Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G. K. 2022. Perspectives and Framework underpinning the Practice of Advanced Mental Health Nursing. In Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K (Eds.) Advanced Practice in Mental Health Nursing: A European Perspective. Springer publications, pp. 43-68.

Hannigan. B. & Powell. H. 2022. Maintaining Professional Competence. In Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K (Eds.) Advanced Practice in Mental Health Nursing: A European Perspective. Springer publications, pp. 467-482.

Andersen, T. 2022. Matkantekoa ja käännekohtia. Kirja dialogisesta vuorovaikutuksesta ja kosketetuksi tulemisesta sekä psykiatrian toimintatapojen muutoksesta. Toimittaneet Hald, M., Karlsson, B. & Sundet. R. Kuva ja Mieli.

Current articles and other material

Teaching methods

Webinars
Flipped learning (pre-assignments and materials)
Learning by doing
Oman osaamisen reflektointi

Exam dates and retake possibilities

The return date for the comprehensive reflection paper/portfolio will be agreed on an individual basis.

Student workload

Assignments 1.5 ect, webinars 2 ect, written assignment 1.5 ect

Content scheduling

To be agreed at the beginning of the course

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies and it cannot be studied separately.

The education requirement for these studies is a nurse, public health nurse, paramedic or midwife.

The university of applied sciences responsible for organizing the course is responsible for implementing and evaluating the course.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty: Opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan, tunnistaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja pohtii tavoitteita omalle ammatillisen identiteetin kehittämiselle kliinisenä asiantuntijana. Opiskelija tunnistaa yhteistyöverkostoja ja osaa arvioida kuinka voi hyödyntää ja jakaa omaa osaamistaan niissä. Opiskelija pohtii mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen mahdollisuuksia ja osaa arvioida sekä perustella omaa kehittämistoimintaansa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti. Opintojakson kirjallisissa tehtävissä opiskelija osoittaa kykyä pohtia opintojaksoon liittyviä keskeisiä sisältöjä kirjoittaen lähteisiin perustuvaa asiantuntijatekstiä.

Hylätty: ei täytä edellä mainittuja kriteereitä