Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala: Monimuotototeutus

Tunnus: YSV2020SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZZZ0Z-1038
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15 5 5 2 3 5 2 3 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 2 3 2 3
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ1Z-1038
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15 10 5 5 5 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTVM5Z-1001
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

15 15 5 10 5 10
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5 5 5 5
YSZY1Z-1123
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30 17 13 7 10 10 3 7 10 10 3
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 17 13 7 10 10 3 7 10 10 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1025
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5 2 3 2 3 2 3
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5 5 5 5
YSZZV330 Health Economics in Health Care and Social Services 5 5 5 5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 5
YSZZV710 Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5 5 5 5
YZZT1Z-1043
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21 8 13 8 8 5 8 8 5
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 90 32 50 38 12 20 25 25 25 13 12 20 0 25 25 0 25 13 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Health Economics in Health Care and Social Services
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Health Economics in Health Care and Social Services
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Health Economics in Health Care and Social Services
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Luokittelemattomat

YAMK: Verkostojohtaminen 2020-2023

Verkostojohtamisen ja talouden johtamisen osaamisalue

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee verkostojen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa verkostoja vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Health Economics in Health Care and Social Services
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1038
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1038
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTVM5Z-1001
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YSZY1Z-1123
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1025
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
YSZZV330 Health Economics in Health Care and Social Services 5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSZZV710 Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5
YZZT1Z-1043
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5