Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala: Monimuotototeutus

Tunnus: YSV2021SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSV2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15 5 5 5 5 2.5 2.5 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YSV2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki )

15 10 5 5 5 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

45 15 10 5 10 2.5 2.5
YSV2021SS-1003
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

15 15 10 5 10 2.5 2.5
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
YT00BO42 Asiakaskokemuksen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YSV2021SS-1008
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30 20 10 10 10 10 10 5 5 10
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YSV2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5 2 3 2 3 2 3
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5 5 5 5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 5
YSV2021SS-1010
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSV2021SS-1011
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSV2021SS-1009
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSV2021SS-1007
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSJA0101 Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSJA0102 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
YSJA0103 Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
YSJA0104 Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 90 32 48 30 15 17 28 20 20 10 15 12 5 28 15 5 20 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Asiakaskokemuksen johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Luokittelemattomat
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

YAMK: Verkostojohtaminen 2020-2023

Verkostojohtamisen ja talouden johtamisen osaamisalue

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee verkostojen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa verkostoja vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSV2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YSV2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

45
YSV2021SS-1003
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YT00BO42 Asiakaskokemuksen johtaminen 5
YSV2021SS-1008
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YSV2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YSZZV320 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
YSZZV700 Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSV2021SS-1010
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSV2021SS-1011
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSV2021SS-1009
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSV2021SS-1007
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSJA0101 Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSJA0102 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
YSJA0103 Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
YSJA0104 Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5