Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YMJ2020SS

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZZZ1Z-1036
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZZZ0Z-1036
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YMRA0Z-1010
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5 5 5 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5 5 5 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 5
YZZZZZ-1087
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 2 18 10 2 8 10 10 1 1 8 5 5 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YMJZ0Z-1004
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YMJZ0Z-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YMJ2020SS-1004
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 40 45 10 18 22 35 10 10 0 18 21 1 35 5 5 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Responsible Management
Myynti ja myynnin johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Johtaminen digiajassa
Brand Management
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Myynti ja myynnin johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen 2020-2023

Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmanratkaisutaitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee palveluliiketoiminnan strategisen johtamisen
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Responsible Management
Palveluverkoston kehittäminen
Myynti ja myynnin johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Johtaminen digiajassa
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1036
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0Z-1036
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YMRA0Z-1010
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YZZZZZ-1087
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YMJZ0Z-1004
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YMJZ0Z-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YMJ2020SS-1004
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15