Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YMJ2022SS

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YMJ2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YMJ2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YMJ2022SS-1003
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5 5 5 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5 5 5 5
YHYYM220 Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YMJ2022SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YMJ2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5 5 5 2.5 2.5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
YMJ2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YMJ2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 50 55 10 18 32 30 25 10 0 18 27 5 30 22.5 2.5 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Responsible Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Brand Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Johtaminen digiajassa
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia

YAMK: Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen 2020-2023

Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmanratkaisutaitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee palveluliiketoiminnan strategisen johtamisen
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Toimintaympäristön analyysi
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Palveluverkoston kehittäminen
Brand Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Johtaminen digiajassa
Myynti ja myynnin johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Luokittelemattomat
Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YMJ2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YMJ2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YMJ2022SS-1003
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YHYYM220 Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5
YHYYM310 Brand Management 5
YMJ2022SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YMJ2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
YMJ2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YMJ2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15