Siirry suoraan sisältöön

Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessaLaajuus (5 op)

Tunnus: YHLH100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Sini Seppelin

Osaamistavoitteet

-opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti moninaisuuden (diversiteetti) käsitteen
-opiskelija tunnistaa moninaisuustekijöitä ja ilmiöitä työyhteisöissä
-opiskelija ymmärtää kompleksisen työyhteisön johtamisen haasteet ja näkee moninaisuuden voimavarana
-opiskelija tietää etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet

Sisältö

-moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusteet
-sence-making ja päätöksenteko kompleksisessa toimintaympäristössä
-työyhteisön moninaisuuden ja moninaisuusjohtamisen yhteys tulokseen, työyhteisön laatuun ja hyvinvointiin
-yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus työyhteisössä
-työyhteisön moninaisuuden ja johtamisen haasteiden tunnistaminen

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (Välttävä)

Opiskelija hallitsee välttävästi moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusasioita ja työkaluja. Opiskelija tunnistaa joitakin moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun rakentumisen ja ylläpidon mekanismeja. Opiskelija pystyy kuvaamaan moninaisuusjohtamiseen ja kompleksisuusajatteluun liittyvää päätöksentekoa.

2 (Tyydyttävä)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusasiat ja osaa jollakin tasolla soveltaa niiden työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija tunnistaa moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun rakentumisen ja ylläpidon mekanismeja. Opiskelija tunnistaa moninaisuusjohtamiseen ja kompleksisuusajatteluun liittyvän päätöksenteon joka tukee työyhteisön tuloksellista toimintaa, laatua ja hyvinvointia.

3 (Hyvä)

Opiskelija hallitsee hyvin moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusasiat ja osaa soveltaa niiden työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija tunnistaa moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija hallitsee moninaisuusjohtamiseen ja kompleksisuusajatteluun liittyvän päätöksenteon joka tukee työyhteisön tuloksellista toimintaa, laatua ja hyvinvointia.

4 (Kiitettävä)

Opiskelija hallitsee kiitettävästi moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusasiat ja osaa soveltaa niiden työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija tietää moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija hallitsee kiitettävästi moninaisuusjohtamiseen ja kompleksisuusajatteluun liittyvän päätöksenteon joka tukee työyhteisön tuloksellista toimintaa, laatua ja hyvinvointia.

5 (Erinomainen)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun perusasiat ja osaa soveltaa niiden työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija hallitsee moninaisuusjohtamisen ja kompleksisuusajattelun rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit ja osaa soveltaa niitä menestyksekkäästi omassa työssään. Opiskelija hallitsee erinomaisesti moninaisuusjohtamiseen ja kompleksisuusajatteluun liittyvän päätöksenteon joka tukee työyhteisön tuloksellista toimintaa, laatua ja hyvinvointia.