Siirry suoraan sisältöön

Asiakaskokemuksen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YT00BO42

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

 • Jukka Eerola

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
i) ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen organisaatioille
ii) tietää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan
iii) osaa mitata ja kehittää asiakaskokemusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen
iv) tuntee asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja ymmärtää siihen liittyviä haasteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen organisaatioissa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen organisaatiolle strategisena ratkaisuna. Tunnet asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja tunnistat siihen liittyviä haasteita. Osaat mitata asiakaskokemusta eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntää mittaustuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • YTV23S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYTV23S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, Monimuoto
 • ZJAYSV23S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
i) ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen organisaatioille
ii) tietää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan
iii) osaa mitata ja kehittää asiakaskokemusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen
iv) tuntee asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja ymmärtää siihen liittyviä haasteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen organisaatioissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus.
Muu opintojaksolla käytettävä materiaali kerrotaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neljä lähipäivää 20 h (2 kontaktipäivää, 2 verkko-opetuspäivää)
Tehtävät 80h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti:
1. lähipäivä
1. verkkokontaktipäivä
2. verkkokontaktipäivä
2. lähipäivä

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen organisaatiolle strategisena ratkaisuna. Tunnet asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja tunnistat siihen liittyviä haasteita. Osaat mitata asiakaskokemusta eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntää mittaustuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

12.02.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Eerola
Vastuuopettaja

Jukka Eerola

Ryhmät
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YTV22S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • ZJAYTV22S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, YAMK
 • ZJA22STVEJ
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, Monimuoto

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
i) ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen organisaatioille
ii) tietää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan
iii) osaa mitata ja kehittää asiakaskokemusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen
iv) tuntee asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja ymmärtää siihen liittyviä haasteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen organisaatioissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä materiaali kerrotaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neljä lähipäivää 20 h (2 kontaktipäivää, 2 verkko-opetuspäivää)
Tehtävät 80h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti:
1. lähipäivä
1. verkkokontaktipäivä
2. verkkokontaktipäivä
2. lähipäivä

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen organisaatiolle strategisena ratkaisuna. Tunnet asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja tunnistat siihen liittyviä haasteita. Osaat mitata asiakaskokemusta eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntää mittaustuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

12.02.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
Opettaja
 • Janne Hepola
 • Jukka Eerola
Vastuuopettaja

Jukka Eerola

Ryhmät
 • ZJA21STVJ
  Avoin AMK, tekniikka, Verkostojohtaminen
 • ZJA21SSYV
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YTV21S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
i) ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen organisaatioille
ii) tietää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan
iii) osaa mitata ja kehittää asiakaskokemusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen
iv) tuntee asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja ymmärtää siihen liittyviä haasteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen organisaatioissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä materiaali kerrotaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neljä lähipäivää 20 h (2 kontaktipäivää, 2 verkko-opetuspäivää)
Oppimistehtävät 80 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti:
1. verkkokontaktipäivä
1. lähipäivä
2. verkkokontaktipäivä
2. lähipäivä

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen organisaatiolle strategisena ratkaisuna. Tunnet asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja tunnistat siihen liittyviä haasteita. Osaat mitata asiakaskokemusta eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntää mittaustuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto