Siirry suoraan sisältöön

Tutkiva ja kehittävä opettajuusLaajuus (8 op)

Tunnus: AJ00BO24

Laajuus

8 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.06.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

08.01.2025 - 21.05.2025

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Annu Niskanen
 • Mari Petäjä
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJC
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa kehittämistiimin sopiman aikataulun mukaisesti.

Ennakkokysely teemoista Moodle-työtilassa 23.1.-30.1.2025.

Pakolliset tapaamiset kevään 2025 -toteutukseen tuleville:
ti 4.2.2025 klo 15.00-18.00 (1. yhteinen tapaaminen; info + tiimien rakentaminen)
ti 11.2.2025 klo 15.00-17.00 (kehittämistoiminta ja sen suunnitelma)
ti 11.3.2025 klo 15.00-17.00 (kehittämissuunnitelman työstäminen)
ke 23.4.2025 klo 15.00-17.00 (raportointi ja posterit)
ma 12.5. ja ti 13.5.2025 klo 15.00-18.00 (Päätösseminaari)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monialaisina kehittämistiimeinä. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta.

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat tehtävän pienryhmänä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta.

Vaihtoehtoisesti:
Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen työelämässä tai muissa yhteyksissä ennen opettajaopintoja tai niiden aikana. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen arviointiaineisto ja näyttö. Opintojakson kouluttajat arvioivat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin ja päättävät tunnustamisesta.

Huom! Hakemus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen tulee lähettää 15.1.2025 mennessä opintojakson kouluttajalle Ari Hyyryläiselle (etunimi.sukunimi(at)jamk.fi).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 8 opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 216 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.06.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 19.12.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Annu Niskanen
 • Mari Petäjä
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJC
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa kehittämistiimin sopiman aikataulun mukaisesti.

Ennakkokysely teemoista Moodle-työtilassa 9.9.-16.9.2024.

Pakolliset tapaamiset syksyn 2024 -toteutukseen tuleville:
to 19.9.2024 klo 15.00-18.00 (1. yhteinen tapaaminen; info + tiimien rakentaminen)
to 26.9.2024 klo 15.00-17.00 (kehittämistoiminta ja sen suunnitelma)
ma 21.10.2024 klo 15.00-17.00 (kehittämissuunnitelman työstäminen)
ti 3.12.2024 klo 15.00-17.00 (raportointi ja posterit)
ti 17.12.2024 klo 15.00-18.00 (Päätösseminaari)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monialaisina kehittämistiimeinä. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta.

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat tehtävän pienryhmänä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta.

Vaihtoehtoisesti:
Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen työelämässä tai muissa yhteyksissä ennen opettajaopintoja tai niiden aikana. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen arviointiaineisto ja näyttö. Opintojakson kouluttajat arvioivat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin ja päättävät tunnustamisesta.

Huom! Hakemus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen tulee lähettää 5.9.2024 mennessä opintojakson kouluttajalle Ari Hyyryläiselle (etunimi.sukunimi(at)jamk.fi).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 8 opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 216 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Timing

03.06.2024 - 04.06.2027

Number of ECTS credits allocated

8 op

Virtual portion

8 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 26

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Ari Langén
 • Tuulia Kiilavuori
Groups
 • AJA24SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

The purpose of the study unit
This course gives you the opportunity to acquire tools for the promotion of an exploratory and a development-oriented approach as a part of your teacher ship. During this course, this is done by planning, implementing and evaluating a suitable developmental task that promotes pedagogical activities in cooperation with others. Your partners can be etc. your fellow students or a colleague at your workplace.

Study unit competences
In this study unit, you will promote and develop your developmental skills, reflection skills and agency skills.

The objective of developmental skills in teacher education is that you are able to work in cooperation with others in order to develop both your own and your partners’ pedagogical, working life and entrepreneurship competence. You are also able to acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

The objective of agency skills in teacher education is that you are able to systematically develop your professional competence as a facilitator of learning. You will actively participate in the development of different learning environments on the basis of professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Learning objectives
You are able to systematically develop your own and/or your pedagogical community’s activities in cooperation with others and based on professional pedagogical knowledge. You can also evaluate the results of your development work and set new objectives for development activities.

Content

The content of this course is the implementation of the pedagogical developmental task that you have defined in cooperation with others.  You will reflect on your own learning based on the goals you have set in your personal learning plan and the feedback you have received from peer teachers.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the development team.

Teaching methods

The study unit is implemented as multidisciplinary development teams. Development teams meet either face-to-face or online. The study unit includes development team-specific online guidance.

To complete the study unit, you will complete a pedagogical development assignment. It means a developmental assignment that helps you develop learning, studying and / or enabling them. You complete the assignment in a small group that is appropriate for the assignment.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Acquiring competence:
During this course, you will acquire the competence objectives by planning, implementing and evaluating a developmental task related to the pedagogical activities in cooperation with others. 

Demonstration of competence:
You will demonstrate your competence by doing a developmental task report that includes the arguments for the developmental task, the stages of the implementation of the developmental task and its results as well as your own evaluation on the success of the task.

Alternatively:
You may already have acquired the competence that is the objective of this course in working life or other contexts before or during teacher studies. A certificate of completed education is not sufficient for the accreditation of competence; other types of assessment material and demonstration of competence are needed. The teacher educators of the course assess your competence in relation to the competence of teacher education and decide on the accreditation.

Student workload

In total, the course consists of 8 credits, that equal 216 hours (8 x 27h) of students’ work. The actual workload of the course depends on your own starting point and how demanding the learning assignments are for you.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Developmental skills
- You will work in cooperation with others in order to develop pedagogical activities and acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

Reflection skills
- You assess your own learning and competence realistically and with justification and you will set yourself new goals as a facilitator of learning.

Agency skills
- You will actively participate in the development of different learning environments based on professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Enrollment

01.06.2022 - 25.08.2022

Timing

01.08.2022 - 30.05.2025

Number of ECTS credits allocated

8 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 26

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Hanna Laitinen
 • Maarit Miettinen
Groups
 • AJA22SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

The purpose of the study unit
This course gives you the opportunity to acquire tools for the promotion of an exploratory and a development-oriented approach as a part of your teacher ship. During this course, this is done by planning, implementing and evaluating a suitable developmental task that promotes pedagogical activities in cooperation with others. Your partners can be etc. your fellow students or a colleague at your workplace.

Study unit competences
In this study unit, you will promote and develop your developmental skills, reflection skills and agency skills.

The objective of developmental skills in teacher education is that you are able to work in cooperation with others in order to develop both your own and your partners’ pedagogical, working life and entrepreneurship competence. You are also able to acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

The objective of agency skills in teacher education is that you are able to systematically develop your professional competence as a facilitator of learning. You will actively participate in the development of different learning environments on the basis of professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Learning objectives
You are able to systematically develop your own and/or your pedagogical community’s activities in cooperation with others and based on professional pedagogical knowledge. You can also evaluate the results of your development work and set new objectives for development activities.

Content

The content of this course is the implementation of the pedagogical developmental task that you have defined in cooperation with others.  You will reflect on your own learning based on the goals you have set in your personal learning plan and the feedback you have received from peer teachers.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as multidisciplinary development teams. Development teams meet either face-to-face or online. The study unit includes development team-specific online guidance.

To complete the study unit, you will complete a pedagogical development assignment. It means a developmental assignment that helps you develop learning, studying and / or enabling them. You complete the assignment with your study partner / in a small group or in a configuration that is appropriate for the assignment.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Acquiring competence:
During this course, you will acquire the competence objectives by planning, implementing and evaluating a developmental task related to the pedagogical activities in cooperation with others.

Demonstration of competence: 
You will demonstrate your competence by doing a developmental task report that includes the arguments for the developmental task, the stages of the implementation of the developmental task and its results as well as your own evaluation on the success of the task.

Student workload

In total, the course consists of 8 credits, that equal 216 hours (8 x 27h) of students’ work. The actual workload of the course depends on your own starting point and how demanding the learning assignments are for you.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Developmental skills
- You will work in cooperation with others in order to develop pedagogical activities and acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

Reflection skills
- You assess your own learning and competence realistically and with justification and you will set yourself new goals as a facilitator of learning.

Agency skills
- You will actively participate in the development of different learning environments based on professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kirsti Vänskä
 • Kaisa Räty
 • Pasi Savonmäki
 • Hanna Laitinen
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa kehittämistiimin sopiman aikataulun mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monialaisina kehittämistiimeinä. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta.

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat tehtävän pienryhmänä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta.

Vaihtoehtoisesti:
Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen työelämässä tai muissa yhteyksissä ennen opettajaopintoja tai niiden aikana. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen arviointiaineisto ja näyttö. Opintojakson kouluttajat arvioivat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin ja päättävät tunnustamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 8 opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 216 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Enrollment

01.06.2021 - 05.09.2021

Timing

01.08.2021 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

8 op

Virtual portion

8 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 25

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Kaisa Räty
 • Eila Burns
 • Ari Langén
 • Virva-Liisa Pekkarinen
Groups
 • AJA21SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

The purpose of the study unit
This course gives you the opportunity to acquire tools for the promotion of an exploratory and a development-oriented approach as a part of your teacher ship. During this course, this is done by planning, implementing and evaluating a suitable developmental task that promotes pedagogical activities in cooperation with others. Your partners can be etc. your fellow students or a colleague at your workplace.

Study unit competences
In this study unit, you will promote and develop your developmental skills, reflection skills and agency skills.

The objective of developmental skills in teacher education is that you are able to work in cooperation with others in order to develop both your own and your partners’ pedagogical, working life and entrepreneurship competence. You are also able to acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

The objective of agency skills in teacher education is that you are able to systematically develop your professional competence as a facilitator of learning. You will actively participate in the development of different learning environments on the basis of professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Learning objectives
You are able to systematically develop your own and/or your pedagogical community’s activities in cooperation with others and based on professional pedagogical knowledge. You can also evaluate the results of your development work and set new objectives for development activities.

Content

The content of this course is the implementation of the pedagogical developmental task that you have defined in cooperation with others.  You will reflect on your own learning based on the goals you have set in your personal learning plan and the feedback you have received from peer teachers.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as multidisciplinary development teams. Development teams meet either face-to-face or online. The study unit includes development team-specific online guidance.

To complete the study unit, you will complete a pedagogical development assignment. It means a developmental assignment that helps you develop learning, studying and / or enabling them. You complete the assignment with your study partner / in a small group or in a configuration that is appropriate for the assignment.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Acquiring competence:
During this course, you will acquire the competence objectives by planning, implementing and evaluating a developmental task related to the pedagogical activities in cooperation with others.

Demonstration of competence: 
You will demonstrate your competence by doing a developmental task report that includes the arguments for the developmental task, the stages of the implementation of the developmental task and its results as well as your own evaluation on the success of the task.

Student workload

In total, the course consists of 8 credits, that equal 216 hours (8 x 27h) of students’ work. The actual workload of the course depends on your own starting point and how demanding the learning assignments are for you.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Developmental skills
- You will work in cooperation with others in order to develop pedagogical activities and acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

Reflection skills
- You assess your own learning and competence realistically and with justification and you will set yourself new goals as a facilitator of learning.

Agency skills
- You will actively participate in the development of different learning environments based on professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Ilmoittautumisaika

25.05.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Hanna Frilander
 • Leena Selkivuori
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
 • Pasi Savonmäki
 • Hanna Laitinen
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa kehittämistiimin sopiman aikataulun mukaisesti.

Ennakkokysely teemoista Moodle-työtilassa 15.-22.1.2024.

Pakolliset tapaamiset kevään 2024 -toteutukseen tuleville:
ke 31.1.2024 klo 15.00-18.00 (1. yhteinen tapaaminen)
ke 7.2.2024 klo 15.00-17.00
to 22.2.2024 klo 15.00-17.00
to 25.4.2024 klo 15.00-17.00
ti 14.5.2024 klo 15.00-18.00 (Päätösseminaari)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monialaisina kehittämistiimeinä. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta.

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat tehtävän pienryhmänä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta.

Vaihtoehtoisesti:
Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen työelämässä tai muissa yhteyksissä ennen opettajaopintoja tai niiden aikana. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen arviointiaineisto ja näyttö. Opintojakson kouluttajat arvioivat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin ja päättävät tunnustamisesta.

Hakemus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen tulee lähettää syyskuun 2023 loppuun mennessä opintojakson kouluttajalle Ari Hyyryläiselle (etunimi.sukunimi(at)jamk.fi).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 8 opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 216 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

25.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Kirsti Vänskä
 • Pasi Savonmäki
 • Hanna Laitinen
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa kehittämistiimin sopiman aikataulun mukaisesti.

Ennakkokysely teemoista Moodle-työtilassa 25.9.-2.10.2023.

Pakolliset tapaamiset syksyn 2023 -toteutukseen tuleville:
to 5.10.2023 klo 15.00-18.00 (1. yhteinen tapaaminen)
to 12.10.2023 klo 15.00-17.00
ti 31.10.2023 klo 15.00-17.00
to 11.1.2024 klo 15.00-17.00
ti 6.2.2024 klo 15.00-18.00 (Päätösseminaari)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monialaisina kehittämistiimeinä. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta.

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat tehtävän pienryhmänä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta.

Vaihtoehtoisesti:
Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen työelämässä tai muissa yhteyksissä ennen opettajaopintoja tai niiden aikana. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen arviointiaineisto ja näyttö. Opintojakson kouluttajat arvioivat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin ja päättävät tunnustamisesta.

Hakemus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen tulee lähettää syyskuun 2023 loppuun mennessä opintojakson kouluttajalle Ari Hyyryläiselle (etunimi.sukunimi(at)jamk.fi).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 8 opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 216 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Enrollment

25.05.2023 - 24.08.2023

Timing

01.09.2023 - 29.02.2024

Number of ECTS credits allocated

8 op

Virtual portion

8 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 24

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Eila Burns
 • Tuulia Kiilavuori
Groups
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

The purpose of the study unit
This course gives you the opportunity to acquire tools for the promotion of an exploratory and a development-oriented approach as a part of your teacher ship. During this course, this is done by planning, implementing and evaluating a suitable developmental task that promotes pedagogical activities in cooperation with others. Your partners can be etc. your fellow students or a colleague at your workplace.

Study unit competences
In this study unit, you will promote and develop your developmental skills, reflection skills and agency skills.

The objective of developmental skills in teacher education is that you are able to work in cooperation with others in order to develop both your own and your partners’ pedagogical, working life and entrepreneurship competence. You are also able to acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

The objective of agency skills in teacher education is that you are able to systematically develop your professional competence as a facilitator of learning. You will actively participate in the development of different learning environments on the basis of professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Learning objectives
You are able to systematically develop your own and/or your pedagogical community’s activities in cooperation with others and based on professional pedagogical knowledge. You can also evaluate the results of your development work and set new objectives for development activities.

Content

The content of this course is the implementation of the pedagogical developmental task that you have defined in cooperation with others.  You will reflect on your own learning based on the goals you have set in your personal learning plan and the feedback you have received from peer teachers.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the development team.

Teaching methods

The study unit is implemented as multidisciplinary development teams. Development teams meet either face-to-face or online. The study unit includes development team-specific online guidance.

To complete the study unit, you will complete a pedagogical development assignment. It means a developmental assignment that helps you develop learning, studying and / or enabling them. You complete the assignment in a small group that is appropriate for the assignment.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Acquiring competence:
During this course, you will acquire the competence objectives by planning, implementing and evaluating a developmental task related to the pedagogical activities in cooperation with others. 

Demonstration of competence:
You will demonstrate your competence by doing a developmental task report that includes the arguments for the developmental task, the stages of the implementation of the developmental task and its results as well as your own evaluation on the success of the task.

Alternatively:
You may already have acquired the competence that is the objective of this course in working life or other contexts before or during teacher studies. A certificate of completed education is not sufficient for the accreditation of competence; other types of assessment material and demonstration of competence are needed. The teacher educators of the course assess your competence in relation to the competence of teacher education and decide on the accreditation.

Student workload

In total, the course consists of 8 credits, that equal 216 hours (8 x 27h) of students’ work. The actual workload of the course depends on your own starting point and how demanding the learning assignments are for you.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Developmental skills
- You will work in cooperation with others in order to develop pedagogical activities and acquire researched and appropriate information and use the information to support your pedagogical development work.

Reflection skills
- You assess your own learning and competence realistically and with justification and you will set yourself new goals as a facilitator of learning.

Agency skills
- You will actively participate in the development of different learning environments based on professional pedagogical knowledge in cooperation with others.

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.10.2022 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kaisa Räty
 • Siru Lehto
 • Mari Petäjä
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikille orientoiva teos: Toikko ja Rantanen (2009) Tutkimuksellinen kehittämistoiminta – näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press. Lisäksi käytät kehittämistehtävän edellyttämää materiaalia ja lähteitä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso käynnistetään kunkin toteutuksen yhteisellä verkkotyöpajalla. Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla monialaisen kehittämistiimin työskentelyyn. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta. 

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat kehittämistehtävän monialaisessa kehittämistiimissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:  

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.   

Osaamisen osoittaminen:  

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta. Lisäksi tuotat tulosseminaariin tiivistelmän/posterin kehittämistehtävästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on kahdeksan opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 162 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä. 

Sisällön jaksotus

Opintojen toteuttamista varten lukuvuosittain on tarjolla TUTKE-pajoja.

Toteutusten jaksotus: (opiskelija valitsee yhden toteutuksen, jolle hän osallistuu)

Toteutus 1. 7.10.2021 - 27.4.2022
TUTKE-paja 1, 7.10.2021
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 1, 27.4.2022

Toteutus 2. 17.3.2022 - lokakuu 2022
TUTKE-paja 2, 17.3.2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 2, lokakuu 2022

Toteutus 3. lokakuu 2022 - huhtikuu 2023
TUTKE-paja 3, lokakuu 2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 3, huhtikuu 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

17.03.2022 - 31.10.2022

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kaisa Räty
 • Mari Petäjä
 • Siru Lehto
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikille orientoiva teos: Toikko ja Rantanen (2009) Tutkimuksellinen kehittämistoiminta – näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press. Lisäksi käytät kehittämistehtävän edellyttämää materiaalia ja lähteitä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso käynnistetään kunkin toteutuksen yhteisellä verkkotyöpajalla. Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla monialaisen kehittämistiimin työskentelyyn. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta. 

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat kehittämistehtävän monialaisessa kehittämistiimissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:  

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.   

Osaamisen osoittaminen:  

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta. Lisäksi tuotat tulosseminaariin tiivistelmän/posterin kehittämistehtävästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on kahdeksan opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 162 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä. 

Sisällön jaksotus

Opintojen toteuttamista varten lukuvuosittain on tarjolla TUTKE-pajoja.

Toteutusten jaksotus: (opiskelija valitsee yhden toteutuksen, jolle hän osallistuu)

Toteutus 1. 7.10.2021 - 27.4.2022
TUTKE-paja 1, 7.10.2021
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 1, 27.4.2022

Toteutus 2. 17.3.2022 - lokakuu 2022
TUTKE-paja 2, 17.3.2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 2, lokakuu 2022

Toteutus 3. lokakuu 2022 - huhtikuu 2023
TUTKE-paja 3, lokakuu 2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 3, huhtikuu 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

07.10.2021 - 27.04.2022

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kaisa Räty
 • Mari Petäjä
 • Siru Lehto
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Hyyryläinen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla edistät tutkivaa ja kehittävää työotetta osana opettajuuttasi. Suunnittelet, toteutat ja arvioit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneitasi voivat olla opiskelutoverisi, kollegasi työpaikalla tai joku muu taho, jonka kanssa kehittätte pedagogista toimintaa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistät kehittämisosaamistasi, reflektio-osaamistasi ja toimijuusosaamistasi.

Kehittämisosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa oman ja yhteistyökumppaniesi pedagogisen toiminnan, työelämän ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Osaat myös hankkia tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käyttää sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi.

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.

Toimijuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet suunnitelmallisesti kehittämään ammatillista osaamistasi oppimisen ohjaajana. Osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää suunnitelmallisesti oman ja/tai pedagogisen yhteisösi toimintaa yhteistyössä muiden kanssa asianmukaiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Osaat myös arvioida kehittämistyösi tuloksia ja asettaa kehittämistoiminnalle uusia tavoitteita.

Sisältö

Tämän opintojakson sisältönä on kehittämistehtävä, jonka olet määrittänyt yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa (kehittämistiimi). Reflektoit omaa oppimistasi opintojakson oppimistehtävissä suhteessa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) asettamiisi tavoitteisiin. Hyödynnät vertaisohjaajilta saamaasi palautetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikille orientoiva teos: Toikko ja Rantanen (2009) Tutkimuksellinen kehittämistoiminta – näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press. Lisäksi käytät kehittämistehtävän edellyttämää materiaalia ja lähteitä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso käynnistetään kunkin toteutuksen yhteisellä verkkotyöpajalla. Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla monialaisen kehittämistiimin työskentelyyn. Kehittämistiimit kokoontuvat joko kasvokkain tai verkossa. Opintojaksoon sisältyy kehittämistiimikohtaista verkko-ohjausta. 

Opintojakson suorittamiseksi toteutat pedagogisen kehittämistehtävän. Se tarkoittaa kehittämistehtävää, jonka avulla kehität oppimista, opiskelua ja/tai niiden mahdollistamista. Toteutat kehittämistehtävän monialaisessa kehittämistiimissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:  

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämistehtävän.   

Osaamisen osoittaminen:  

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä kehittämistehtäväraportin, jossa ilmenee kehittämistehtävän perustelut, kehittämistehtävän toteuttamisen vaiheet ja sen tulokset sekä oma arviointisi tehtävän onnistumisesta. Lisäksi tuotat tulosseminaariin tiivistelmän/posterin kehittämistehtävästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on kahdeksan opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 162 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä. 

Sisällön jaksotus

Opintojen toteuttamista varten lukuvuosittain on tarjolla TUTKE-pajoja.

Toteutusten jaksotus:( opiskelija valitsee mihin toteutukseen hän osallistuu)

Toteutus 1. 7.10.2021 - 27.4.2022
TUTKE-paja 1, 7.10.2021
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 1, 27.4.2022

Toteutus 2. 17.3.2022 - lokakuu 2022
TUTKE-paja 2, 17.3.2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 2, lokakuu 2022

Toteutus 3. lokakuu 2022 - huhtikuu 2023
TUTKE-paja 3, lokakuu 2022
TUTKE-tietoiskuja ja kehittämistiimien kokoontumisia
TUTKE-tulospaja 3, huhtikuu 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineistona ovat opintojakson oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
- toimit yhteistyössä muiden kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseksi ja hankit tutkittua ja asianmukaista tietoa sekä käytät sitä pedagogisen kehittämistyösi tueksi

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja asetat itsellesi uusia
tavoitteita oppimisen ohjaajana

Toimijuusosaaminen
- osallistut aktiivisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ammattipedagogiseen tietoon perustuen yhdessä muiden kanssa