Siirry suoraan sisältöön

Opettajan muuttuva toimintaympäristöLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00BO25

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sen muutokseen. Tutkit oppimispiirisi kanssa suomalaisen koulutuksen kehittymistä, perehdyt sitä tällä hetkellä määrittäviin erilaisiin säädöksiin ja asiakirjoihin. Tutustut myös lähitulevaisuuden koulutuspoliittisiin näkymiin ja muihin koulutukseen liittyviin tulevaisuuden kuviin.

Opintojakson osaamiset 

Täällä opintojaksolla edistät ammattipedagogista osaamistasi, tulevaisuusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Ammattipedagogisen osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet ammatillista oppimista koskevia teoreettisia, eettisiä ja filosofisia lähtökohtia. Osaat toimia erilaissa oppimisen ohjaustilanteissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden ja opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Osaat myös analysoida ja perustella omaa oppimisen ohjaamistoimintaasi.    

Tulevaisuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet maamme ammatillisen koulutuksen historiaa ja nykyisiä kehityssuuntia ja kykenet hahmottamaan oman alasi tapahtumassa olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia ammatillisen osaamiseen tulevaisuuden muutoksiin. Ymmärrät myös koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnallista tasa-arvoa, sivistystä ja kestävää kehitystä edistävänä asiana.  

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.     

Osaamistavoitteet 

Tunnet ammatillisen koulutuksen ja/tai korkea-asteen koulutuksen kehittymisen ilmiöitä. Tunnet ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä, ja opettajan työtä tällä hetkellä ohjaavia asiakirjoja. Olet tietoinen suomalaisen koulutuksen kehittämisen lähitulevaisuuden suunnista.

Sisältö

Opettajan toimintaympäristöön vaikuttaneet muutokset, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmä sekä oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö, strategiat ja tulevaisuutta koskevat keskeiset linjaukset. Oman oppimisen reflektointi ja itsearviointien kirjaaminen Opettajuuden rakentaminen -opintojakson oppimispäiväkirjaan ja portfolioon.  

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat 

Ammattipedagoginen osaaminen
- tunnet ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Tulevaisuusosaaminen
- tunnet suomalaisen koulutuksen lähitulevaisuuden kehittymisen suunnat

Reflektio-osaaminen
- tarkastelet kriittisesti opettajan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla. 

Ajoitus

06.06.2024 - 05.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 350

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Mika Loponen
 • Henna Pernu
 • Hanna Frilander
 • Virpi Koskelo
 • Mari Petäjä
 • Hanna Laitinen
 • Siru Lehto
 • Maarit Miettinen
 • Anu Mustonen
 • Essi Silvennoinen
 • Mikael Viitasaari
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Ari Langén
 • Ari Hyyryläinen
 • Jari Karttunen
 • Ritva Ylitervo
 • Anna Leppäkorpi
 • Katja Kokkinen
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA24SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJC
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sen muutokseen. Tutkit oppimispiirisi kanssa suomalaisen koulutuksen kehittymistä, perehdyt sitä tällä hetkellä määrittäviin erilaisiin säädöksiin ja asiakirjoihin. Tutustut myös lähitulevaisuuden koulutuspoliittisiin näkymiin ja muihin koulutukseen liittyviin tulevaisuuden kuviin.

Opintojakson osaamiset 

Täällä opintojaksolla edistät ammattipedagogista osaamistasi, tulevaisuusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Ammattipedagogisen osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet ammatillista oppimista koskevia teoreettisia, eettisiä ja filosofisia lähtökohtia. Osaat toimia erilaissa oppimisen ohjaustilanteissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden ja opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Osaat myös analysoida ja perustella omaa oppimisen ohjaamistoimintaasi.    

Tulevaisuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet maamme ammatillisen koulutuksen historiaa ja nykyisiä kehityssuuntia ja kykenet hahmottamaan oman alasi tapahtumassa olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia ammatillisen osaamiseen tulevaisuuden muutoksiin. Ymmärrät myös koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnallista tasa-arvoa, sivistystä ja kestävää kehitystä edistävänä asiana.  

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.     

Osaamistavoitteet 

Tunnet ammatillisen koulutuksen ja/tai korkea-asteen koulutuksen kehittymisen ilmiöitä. Tunnet ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä, ja opettajan työtä tällä hetkellä ohjaavia asiakirjoja. Olet tietoinen suomalaisen koulutuksen kehittämisen lähitulevaisuuden suunnista.

Sisältö

Opettajan toimintaympäristöön vaikuttaneet muutokset, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmä sekä oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö, strategiat ja tulevaisuutta koskevat keskeiset linjaukset. Oman oppimisen reflektointi ja itsearviointien kirjaaminen Opettajuuden rakentaminen -opintojakson oppimispäiväkirjaan ja portfolioon.  

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa oppimispiirin sopiman aikataulun mukaisesti. Suosittelemme kuitenkin opintojakson aloittamista heti opintojen alussa syksyllä 2024.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna ja oppimispiirityöskentelynä. Oppimistehtävät palautetaan oppimispiirinä. Opintojaksoon sisältyy oppimispiirikohtaista ohjausta. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen tekemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa opintojakson oppimistehtävät. 

Osaamisen osoittaminen:   
Osoitat opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen em. oppimistehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee sinulta itseltäsi laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta: lukemista ja erilaisiin materiaaleihin mistä, niin itsenäisesti kuin yhdessä oppimispiirin ja vertaisten kanssa.  

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto muodostuu opintojakson oppimistehtävistä.  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat 

Ammattipedagoginen osaaminen
- tunnet ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Tulevaisuusosaaminen
- tunnet suomalaisen koulutuksen lähitulevaisuuden kehittymisen suunnat

Reflektio-osaaminen
- tarkastelet kriittisesti opettajan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla. 

Timing

03.06.2024 - 04.06.2027

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 26

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Tuulia Kiilavuori
 • Ari Langén
Groups
 • AJA24SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

During this course, you will familiarise yourself with the teacher's operating environment and its change.Together with your learning circle, you will examine the development of Finnish education and familiarise yourself with the different regulations and documents defining it today. You will also familiarise yourself with the near future’s education policy outlooks and other future prospects related to education.

In this study unit, you will promote and develop your professional pedagogical skills and knowledge, future orientation and reflection skills.

The objective for professional pedagogical skills and knowledge is to learn the theoretical, ethical, and philosophical principles for vocational competence and learning. You will be able to act in different learning guidance sessions in accordance with the set learning objectives, and the documents that define teaching. You will also be able to analyse and justify your own facilitating learning activities.

The objective for future orientation in teacher education is that you are familiar with the history of Finnish vocational education and the current trends. You are also able to perceive upcoming changes to your field and their impact on the future of vocational competencies. You will also understand the opportunities in education for promoting social equality, culture, and sustainable development.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

You are familiar with the developmental phenomena of vocational education and/or higher education. You are familiar with the guidance and planning systems of upper secondary vocational education and higher education as well as the documents that are currently guiding the work of a teacher. You are aware of the directions of educational development in the near future.

Content

The changes that have affected the teacher’s operating environment, the guidance system of vocational education and higher vocational education as well as the strategies, the key policies regarding the future and the legislation regulating the operation of educational institutions. Reflecting on one’s own learning and recording self-evaluations in the learning diary and portfolio.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as self-directed learning and learning circle activity. It includes learning circle based guidance.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can acquire the competence required by this study unit by doing the learning tasks required with your learning circle.

You can demonstrate the competence required by this course by completing the learning assignments in an approved manner.

Student workload

This study unit is 5 credits and it consists of 135 hours of students’ work. It consists of reading, searching for materials, reflecting on and working on learning assignments independently and with the learning circles.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Professional pedagogical skills and knowledge
- You are familiar with the legislation on vocational and higher education and the significance of its application from the perspective of the student, the work of a teacher, working life development and the education provider.

Future orientation skills
- You are familiar with the future trends of Finnish education.

Reflection skills
- You critically examine changes in a teacher's operating environment at different levels of the education system.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Mika Loponen
 • Henna Pernu
 • Hanna Frilander
 • Pasi Savonmäki
 • Hanna Laitinen
 • Mari Petäjä
 • Siru Lehto
 • Maarit Miettinen
 • Anu Mustonen
 • Karoliina Väisänen
 • Mikael Viitasaari
 • Essi Silvennoinen
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Ari Hyyryläinen
 • Ari Langén
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Ritva Ylitervo
 • Anna Leppäkorpi
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sen muutokseen. Tutkit oppimispiirisi kanssa suomalaisen koulutuksen kehittymistä, perehdyt sitä tällä hetkellä määrittäviin erilaisiin säädöksiin ja asiakirjoihin. Tutustut myös lähitulevaisuuden koulutuspoliittisiin näkymiin ja muihin koulutukseen liittyviin tulevaisuuden kuviin.

Opintojakson osaamiset 

Täällä opintojaksolla edistät ammattipedagogista osaamistasi, tulevaisuusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Ammattipedagogisen osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet ammatillista oppimista koskevia teoreettisia, eettisiä ja filosofisia lähtökohtia. Osaat toimia erilaissa oppimisen ohjaustilanteissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden ja opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Osaat myös analysoida ja perustella omaa oppimisen ohjaamistoimintaasi.    

Tulevaisuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet maamme ammatillisen koulutuksen historiaa ja nykyisiä kehityssuuntia ja kykenet hahmottamaan oman alasi tapahtumassa olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia ammatillisen osaamiseen tulevaisuuden muutoksiin. Ymmärrät myös koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnallista tasa-arvoa, sivistystä ja kestävää kehitystä edistävänä asiana.  

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.     

Osaamistavoitteet 

Tunnet ammatillisen koulutuksen ja/tai korkea-asteen koulutuksen kehittymisen ilmiöitä. Tunnet ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä, ja opettajan työtä tällä hetkellä ohjaavia asiakirjoja. Olet tietoinen suomalaisen koulutuksen kehittämisen lähitulevaisuuden suunnista.

Sisältö

Opettajan toimintaympäristöön vaikuttaneet muutokset, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmä sekä oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö, strategiat ja tulevaisuutta koskevat keskeiset linjaukset. Oman oppimisen reflektointi ja itsearviointien kirjaaminen Opettajuuden rakentaminen -opintojakson oppimispäiväkirjaan ja portfolioon.  

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa oppimispiirin sopiman aikataulun mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna ja oppimispiirityöskentelynä. Opintojaksoon sisältyy oppimispiirikohtaista ohjausta.  

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen tekemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa opintojakson oppimistehtävät. 

Osaamisen osoittaminen:   
Osoitat opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen em. oppimistehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee sinulta itseltäsi laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta: lukemista ja erilaisiin materiaaleihin mistä, niin itsenäisesti kuin yhdessä oppimispiirin ja vertaisten kanssa.  

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto muodostuu opintojakson oppimistehtävistä.  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat 

Ammattipedagoginen osaaminen
- tunnet ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Tulevaisuusosaaminen
- tunnet suomalaisen koulutuksen lähitulevaisuuden kehittymisen suunnat

Reflektio-osaaminen
- tarkastelet kriittisesti opettajan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla. 

Enrollment

01.06.2023 - 24.08.2023

Timing

01.08.2023 - 31.05.2026

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 24

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Eila Burns
 • Tuulia Kiilavuori
Groups
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

During this course, you will familiarise yourself with the teacher's operating environment and its change.Together with your learning circle, you will examine the development of Finnish education and familiarise yourself with the different regulations and documents defining it today. You will also familiarise yourself with the near future’s education policy outlooks and other future prospects related to education.

In this study unit, you will promote and develop your professional pedagogical skills and knowledge, future orientation and reflection skills.

The objective for professional pedagogical skills and knowledge is to learn the theoretical, ethical, and philosophical principles for vocational competence and learning. You will be able to act in different learning guidance sessions in accordance with the set learning objectives, and the documents that define teaching. You will also be able to analyse and justify your own facilitating learning activities.

The objective for future orientation in teacher education is that you are familiar with the history of Finnish vocational education and the current trends. You are also able to perceive upcoming changes to your field and their impact on the future of vocational competencies. You will also understand the opportunities in education for promoting social equality, culture, and sustainable development.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

You are familiar with the developmental phenomena of vocational education and/or higher education. You are familiar with the guidance and planning systems of upper secondary vocational education and higher education as well as the documents that are currently guiding the work of a teacher. You are aware of the directions of educational development in the near future.

Content

The changes that have affected the teacher’s operating environment, the guidance system of vocational education and higher vocational education as well as the strategies, the key policies regarding the future and the legislation regulating the operation of educational institutions. Reflecting on one’s own learning and recording self-evaluations in the learning diary and portfolio.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as self-directed learning and learning circle activity. It includes learning circle based guidance.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can acquire the competence required by this study unit by doing the learning tasks required with your learning circle.

You can demonstrate the competence required by this course by completing the learning assignments in an approved manner.

Student workload

This study unit is 5 credits and it consists of 135 hours of students’ work. It consists of reading, searching for materials, reflecting on and working on learning assignments independently and with the learning circles.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Professional pedagogical skills and knowledge
- You are familiar with the legislation on vocational and higher education and the significance of its application from the perspective of the student, the work of a teacher, working life development and the education provider.

Future orientation skills
- You are familiar with the future trends of Finnish education.

Reflection skills
- You critically examine changes in a teacher's operating environment at different levels of the education system.

Enrollment

01.06.2022 - 25.08.2022

Timing

01.08.2022 - 30.05.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 26

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Maarit Miettinen
 • Tuulia Kiilavuori
Groups
 • AJA22SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

During this course, you will familiarise yourself with the teacher's operating environment and its change.Together with your learning circle, you will examine the development of Finnish education and familiarise yourself with the different regulations and documents defining it today. You will also familiarise yourself with the near future’s education policy outlooks and other future prospects related to education.

In this study unit, you will promote and develop your professional pedagogical skills and knowledge, future orientation and reflection skills.

The objective for professional pedagogical skills and knowledge is to learn the theoretical, ethical, and philosophical principles for vocational competence and learning. You will be able to act in different learning guidance sessions in accordance with the set learning objectives, and the documents that define teaching. You will also be able to analyse and justify your own facilitating learning activities.

The objective for future orientation in teacher education is that you are familiar with the history of Finnish vocational education and the current trends. You are also able to perceive upcoming changes to your field and their impact on the future of vocational competencies. You will also understand the opportunities in education for promoting social equality, culture, and sustainable development.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

You are familiar with the developmental phenomena of vocational education and/or higher education. You are familiar with the guidance and planning systems of upper secondary vocational education and higher education as well as the documents that are currently guiding the work of a teacher. You are aware of the directions of educational development in the near future.

Content

The changes that have affected the teacher’s operating environment, the guidance system of vocational education and higher vocational education as well as the strategies, the key policies regarding the future and the legislation regulating the operation of educational institutions. Reflecting on one’s own learning and recording self-evaluations in the learning diary and portfolio.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as self-directed learning and learning circle activity. It includes learning circle based online guidance.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can acquire the competence required by this study unit by doing the learning tasks required with your learning circle.

You can demonstrate the competence required by this course by completing the learning assignments in an approved manner.

Student workload

This study unit is 5 credits and it consists of 135 hours of students’ work. It consists of reading, searching for materials, reflecting on and working on learning assignments independently and with the learning circles.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Professional pedagogical skills and knowledge
- You are familiar with the legislation on vocational and higher education and the significance of its application from the perspective of the student, the work of a teacher, working life development and the education provider.

Future orientation skills
- You are familiar with the future trends of Finnish education.

Reflection skills
- You critically examine changes in a teacher's operating environment at different levels of the education system.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Anu Utter
 • Mika Loponen
 • Henna Pernu
 • Hanna Frilander
 • Virpi Koskelo
 • Tiina Mustonen
 • Siru Lehto
 • Hanna Laitinen
 • Mari Petäjä
 • Anu Mustonen
 • Maarit Miettinen
 • Karoliina Väisänen
 • Essi Silvennoinen
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Hyyryläinen
 • Ari Langén
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Ritva Ylitervo
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sen muutokseen. Tutkit oppimispiirisi kanssa suomalaisen koulutuksen kehittymistä, perehdyt sitä tällä hetkellä määrittäviin erilaisiin säädöksiin ja asiakirjoihin. Tutustut myös lähitulevaisuuden koulutuspoliittisiin näkymiin ja muihin koulutukseen liittyviin tulevaisuuden kuviin.

Opintojakson osaamiset 

Täällä opintojaksolla edistät ammattipedagogista osaamistasi, tulevaisuusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Ammattipedagogisen osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet ammatillista oppimista koskevia teoreettisia, eettisiä ja filosofisia lähtökohtia. Osaat toimia erilaissa oppimisen ohjaustilanteissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden ja opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Osaat myös analysoida ja perustella omaa oppimisen ohjaamistoimintaasi.    

Tulevaisuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet maamme ammatillisen koulutuksen historiaa ja nykyisiä kehityssuuntia ja kykenet hahmottamaan oman alasi tapahtumassa olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia ammatillisen osaamiseen tulevaisuuden muutoksiin. Ymmärrät myös koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnallista tasa-arvoa, sivistystä ja kestävää kehitystä edistävänä asiana.  

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.     

Osaamistavoitteet 

Tunnet ammatillisen koulutuksen ja/tai korkea-asteen koulutuksen kehittymisen ilmiöitä. Tunnet ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä, ja opettajan työtä tällä hetkellä ohjaavia asiakirjoja. Olet tietoinen suomalaisen koulutuksen kehittämisen lähitulevaisuuden suunnista.

Sisältö

Opettajan toimintaympäristöön vaikuttaneet muutokset, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmä sekä oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö, strategiat ja tulevaisuutta koskevat keskeiset linjaukset. Oman oppimisen reflektointi ja itsearviointien kirjaaminen Opettajuuden rakentaminen -opintojakson oppimispäiväkirjaan ja portfolioon.  

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa oppimispiirin sopiman aikataulun mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna ja oppimispiirityöskentelynä. Opintojaksoon sisältyy oppimispiirikohtaista ohjausta.  

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen: 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen tekemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa opintojakson oppimistehtävät. 

Osaamisen osoittaminen:   
Osoitat opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen em. oppimistehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee sinulta itseltäsi laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta: lukemista ja erilaisiin materiaaleihin mistä, niin itsenäisesti kuin yhdessä oppimispiirin ja vertaisten kanssa.  

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto muodostuu opintojakson oppimistehtävistä.  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat 

Ammattipedagoginen osaaminen
- tunnet ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Tulevaisuusosaaminen
- tunnet suomalaisen koulutuksen lähitulevaisuuden kehittymisen suunnat

Reflektio-osaaminen
- tarkastelet kriittisesti opettajan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla. 

Enrollment

01.06.2021 - 05.09.2021

Timing

01.08.2021 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 25

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Arja Pakkala
 • Eila Burns
 • Anu Verma
 • Tuulia Kiilavuori
 • Virva-Liisa Pekkarinen
Groups
 • AJA21SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objective

During this course, you will familiarise yourself with the teacher's operating environment and its change.Together with your learning circle, you will examine the development of Finnish education and familiarise yourself with the different regulations and documents defining it today. You will also familiarise yourself with the near future’s education policy outlooks and other future prospects related to education.

In this study unit, you will promote and develop your professional pedagogical skills and knowledge, future orientation and reflection skills.

The objective for professional pedagogical skills and knowledge is to learn the theoretical, ethical, and philosophical principles for vocational competence and learning. You will be able to act in different learning guidance sessions in accordance with the set learning objectives, and the documents that define teaching. You will also be able to analyse and justify your own facilitating learning activities.

The objective for future orientation in teacher education is that you are familiar with the history of Finnish vocational education and the current trends. You are also able to perceive upcoming changes to your field and their impact on the future of vocational competencies. You will also understand the opportunities in education for promoting social equality, culture, and sustainable development.

The objective for reflective skills is to be able to recognise and assess one’s pedagogical assumptions, and work methods as facilitators of learning. You will be able to realistically assess your own learning and competence and set yourself new goals as a facilitator of learning.

You are familiar with the developmental phenomena of vocational education and/or higher education. You are familiar with the guidance and planning systems of upper secondary vocational education and higher education as well as the documents that are currently guiding the work of a teacher. You are aware of the directions of educational development in the near future.

Content

The changes that have affected the teacher’s operating environment, the guidance system of vocational education and higher vocational education as well as the strategies, the key policies regarding the future and the legislation regulating the operation of educational institutions. Reflecting on one’s own learning and recording self-evaluations in the learning diary and portfolio.

Location and time

The study unit is possible to start and implement according to the schedule agreed by the learning circle.

Teaching methods

The study unit is implemented as self-directed learning and learning circle activity. It includes learning circle based online guidance.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can acquire the competence required by this study unit by doing the learning tasks required with your learning circle.

You can demonstrate the competence required by this course by completing the learning assignments in an approved manner.

Student workload

This study unit is 5 credits and it consists of 135 hours of students’ work. It consists of reading, searching for materials, reflecting on and working on learning assignments independently and with the learning circles.

Further information

The assessment is based on learning objectives and is qualitative. The methods for assessing the learning process include different types of feedback and self-assessment.

Competence assessment is criteria based and the teacher educator makes the assessment decision once all the learning tasks have been completed. The assessment material consists of the learning tasks of the study unit.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Professional pedagogical skills and knowledge
- You are familiar with the legislation on vocational and higher education and the significance of its application from the perspective of the student, the work of a teacher, working life development and the education provider.

Future orientation skills
- You are familiar with the future trends of Finnish education.

Reflection skills
- You critically examine changes in a teacher's operating environment at different levels of the education system.

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 370

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Mika Loponen
 • Anu Utter
 • Päivi Kauppila
 • Henna Pernu
 • Hanna Frilander
 • Tiina Mustonen
 • Outi Pylkkä
 • Siru Lehto
 • Mari Petäjä
 • Maarit Miettinen
 • Marja Olsonen
 • Heli Kinnunen
 • Essi Silvennoinen
 • Mikael Viitasaari
 • Tuulia Kiilavuori
 • Ari Hyyryläinen
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Ari Langén
 • Ritva Ylitervo
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sen muutokseen. Tutkit oppimispiirisi kanssa suomalaisen koulutuksen kehittymistä, perehdyt sitä tällä hetkellä määrittäviin erilaisiin säädöksiin ja asiakirjoihin. Tutustut myös lähitulevaisuuden koulutuspoliittisiin näkymiin ja muihin koulutukseen liittyviin tulevaisuuden kuviin.

Opintojakson osaamiset 

Täällä opintojaksolla edistät ammattipedagogista osaamistasi, tulevaisuusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Ammattipedagogisen osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet ammatillista oppimista koskevia teoreettisia, eettisiä ja filosofisia lähtökohtia. Osaat toimia erilaissa oppimisen ohjaustilanteissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden ja opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Osaat myös analysoida ja perustella omaa oppimisen ohjaamistoimintaasi.    

Tulevaisuusosaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että tunnet maamme ammatillisen koulutuksen historiaa ja nykyisiä kehityssuuntia ja kykenet hahmottamaan oman alasi tapahtumassa olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia ammatillisen osaamiseen tulevaisuuden muutoksiin. Ymmärrät myös koulutuksen mahdollisuudet yhteiskunnallista tasa-arvoa, sivistystä ja kestävää kehitystä edistävänä asiana.  

Reflektio-osaamisen tavoitteena opettajankoulutuksessa on, että kykenet arvioimaan pedagogisia lähtökohtiasi ja toimintamallejasi oppimisen ohjaajana. Osaat arvioida realistisesti omaa oppimistasi ja osaamistasi, ja kykenet asettamaan itsellesi uusia tavoitteita oppimisen ohjaajana.     

Osaamistavoitteet 

Tunnet ammatillisen koulutuksen ja/tai korkea-asteen koulutuksen kehittymisen ilmiöitä. Tunnet ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä, ja opettajan työtä tällä hetkellä ohjaavia asiakirjoja. Olet tietoinen suomalaisen koulutuksen kehittämisen lähitulevaisuuden suunnista.

Sisältö

Opettajan toimintaympäristöön vaikuttaneet muutokset, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmä sekä oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö, strategiat ja tulevaisuutta koskevat keskeiset linjaukset. Oman oppimisen reflektointi ja itsearviointien kirjaaminen Opettajuuden rakentaminen -opintojakson oppimispäiväkirjaan ja portfolioon.  

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna ja oppimispiirityöskentelynä. Opintojaksoon sisältyy oppimispiirikohtaista verkko-ohjausta. 

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen tekemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa opintojakson oppimistehtävät

Osaamisen osoittaminen:  

Osoitat opintojakson tavoitteissa olevan osaamisen opintojakson oppimistehtävien avulla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on viiden opintopisteen laajuinen ja se merkitsee sinulta itseltäsi laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta: lukemista ja erilaisiin materiaaleihin mistä, niin itsenäisesti kuin yhdessä oppimispiirin ja vertaisten kanssa. 

Sisällön jaksotus

Opintojakso on mahdollista aloittaa ja toteuttaa oppimispiirin sopiman aikataulun mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto muodostuu opintojakson oppimistehtävistä.  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat 

Ammattipedagoginen osaaminen
- tunnet ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Tulevaisuusosaaminen
- tunnet suomalaisen koulutuksen lähitulevaisuuden kehittymisen suunnat

Reflektio-osaaminen
- tarkastelet kriittisesti opettajan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla.