Siirry suoraan sisältöön

Projektityön ABCLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00BP49

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Ari Langén

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla edistetään erityisesti tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Sisältö

Moduuli 0: Orientoiva moduuli - johdatus projektimaailmaan
- Projektisykli ja projektisuunnittelun vaiheet
- Projektiajattelun perusteet, määritelmät ja projektityön luonne

Moduuli 1: Analyysivaihe
1.1 Projekti-idean määrittely
1.2 Tarpeen määrittely
1.3 Strategian valinta
Tehtävät
T1: Alustava projekti-idean kuvaus
T2: Projektin tavoitteiden tasojen määrittely

Moduuli 2: Suunnitteluvaihe
2.1 Toimenpiteet, resurssit ja työsuunnitelma (aikataulu)
2.2 Riskien tunnistaminen ja indikaattorien määrittely
2.3 Projektin talouden suunnittelu
2.4 Projektin johtamisen määrittely, projektisuunnitelman kirjoittaminen. projektin arviointi
Tehtävät
T3: Projektisuunnitelman laatiminen
T4: Projektisuunnitelman esittely ja valitun projektin arviointi

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla arviointi perustuu ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueisiin ja opiskelijan opintojakson alussa asettamiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Tulevaisuusosaamisen ja kehittämisosaamisen arviointikriterit:
- Tiedät projektitoiminnan periaatteet.
- Tunnet projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.
- Osaat osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön.
- Osaat valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.
. Osaat arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelmaa projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Hyväksytty: Tehtävät T1 suoritettu. Tehtävät T2, T3 ja T4 suoritettu hyväksytysti.
Hylätty: Tehtävät T2, T3 ja T4 hylätty.

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin webinaareihin ja oman projektisuunnitelman esittelyä päätöspäivässä.

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 20

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Ari Langén
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla edistetään erityisesti tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Sisältö

Moduuli 0: Orientoiva moduuli - johdatus projektimaailmaan
- Projektisykli ja projektisuunnittelun vaiheet
- Projektiajattelun perusteet, määritelmät ja projektityön luonne

Moduuli 1: Analyysivaihe
1.1 Projekti-idean määrittely
1.2 Tarpeen määrittely
1.3 Strategian valinta
Tehtävät
T1: Alustava projekti-idean kuvaus
T2: Projektin tavoitteiden tasojen määrittely

Moduuli 2: Suunnitteluvaihe
2.1 Toimenpiteet, resurssit ja työsuunnitelma (aikataulu)
2.2 Riskien tunnistaminen ja indikaattorien määrittely
2.3 Projektin talouden suunnittelu
2.4 Projektin johtamisen määrittely, projektisuunnitelman kirjoittaminen. projektin arviointi
Tehtävät
T3: Projektisuunnitelman laatiminen
T4: Projektisuunnitelman esittely ja valitun projektin arviointi

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kolme webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Opintojakson Moodle-työtila on auki 22.1.-31.5.2024 -välisen ajan.

Aloituswebinaari ke 31.1.2024 klo 13-16
Ohjauswebinaari ke 20.3.2024 klo 13-16
Päätöswebinaari ke 15.5.2024 klo 13-16

Aloitus- ja päätöswebinaarien lisäksi voit varata henkilökohtaisen etäohjausajan opintojakson kouluttajalta tarpeen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Aloituswebinaari ke 31.1.2024 klo 13-16
Ohjauswebinaari ke 20.3.2024 klo 13-16
Päätöswebinaari ke 15.5.2024 klo 13-16

Aloitus- ja päätöswebinaarien lisäksi voit varata henkilökohtaisen etäohjausajan opintojakson kouluttajalta tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla arviointi perustuu ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueisiin ja opiskelijan opintojakson alussa asettamiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Tulevaisuusosaamisen ja kehittämisosaamisen arviointikriterit:
- Tiedät projektitoiminnan periaatteet.
- Tunnet projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.
- Osaat osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön.
- Osaat valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.
. Osaat arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelmaa projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Hyväksytty: Tehtävät T1 suoritettu. Tehtävät T2, T3 ja T4 suoritettu hyväksytysti.
Hylätty: Tehtävät T2, T3 ja T4 hylätty.

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin webinaareihin ja oman projektisuunnitelman esittelyä päätöspäivässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Ari Langén
Ryhmät
 • AJA19SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla edistetään erityisesti tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Sisältö

Moduuli 0: Orientoiva moduuli - johdatus projektimaailmaan
- Projektisykli ja projektisuunnittelun vaiheet
- Projektiajattelun perusteet, määritelmät ja projektityön luonne

Moduuli 1: Analyysivaihe
1.1 Projekti-idean määrittely
1.2 Tarpeen määrittely
1.3 Strategian valinta
Tehtävät
T1: Alustava projekti-idean kuvaus
T2: Projektin tavoitteiden tasojen määrittely

Moduuli 2: Suunnitteluvaihe
2.1 Toimenpiteet, resurssit ja työsuunnitelma (aikataulu)
2.2 Riskien tunnistaminen ja indikaattorien määrittely
2.3 Projektin talouden suunnittelu
2.4 Projektin johtamisen määrittely, projektisuunnitelman kirjoittaminen. projektin arviointi
Tehtävät
T3: Projektisuunnitelman laatiminen
T4: Projektisuunnitelman esittely ja valitun projektin arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

HUOM! OPINTOJAKSON KEVÄÄN 2023 TOTEUTUS PERUTTU VÄHÄISEN ILMOITTAUTUJAMÄÄRÄN TAKIA.

Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävien tekeminen. Yhteistoiminnalliset webinaarit. Vertaisarviointi.

Opintojakson työtila avautuu to 19.1.2023.

1. aloituswebinaari ti 24.1.2023 klo 13-16
2. ohjauswebinaari ti 7.3.2023 klo 13-16
3. päätöswebinaari ti 25.4.2023 klo 13-16

Opintojakso sulkeutuu su 14.5.2023.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija käyttää itsenäiseen työskentelyyn aikaa keskimäärin noin 125 tuntia. Yhteistoiminnallisiin webinaareihin käytettävä aika on noin 10 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakson työtila avautuu to 19.1.2023.

1. aloituswebinaari ti 24.1.2023 klo 13-16
2. ohjauswebinaari ti 7.3.2023 klo 13-16
3. päätöswebinaari ti 25.4.2023 klo 13-16

Opintojakso sulkeutuu su 14.5.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla arviointi perustuu ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueisiin ja opiskelijan opintojakson alussa asettamiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Tulevaisuusosaamisen ja kehittämisosaamisen arviointikriterit:
- Tiedät projektitoiminnan periaatteet.
- Tunnet projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.
- Osaat osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön.
- Osaat valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.
. Osaat arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelmaa projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Hyväksytty: Tehtävät T1 suoritettu. Tehtävät T2, T3 ja T4 suoritettu hyväksytysti.
Hylätty: Tehtävät T2, T3 ja T4 hylätty.

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin webinaareihin ja oman projektisuunnitelman esittelyä päätöspäivässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.

Ilmoittautumisaika

04.10.2021 - 13.10.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Ari Langén
Ryhmät
 • AJA19SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJLK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA18SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla edistetään erityisesti tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Sisältö

Moduuli 0: Orientoiva moduuli - johdatus projektimaailmaan
- Projektisykli ja projektisuunnittelun vaiheet
- Projektiajattelun perusteet, määritelmät ja projektityön luonne

Moduuli 1: Analyysivaihe
1.1 Projekti-idean määrittely
1.2 Tarpeen määrittely
1.3 Strategian valinta
Tehtävät
T1: Alustava projekti-idean kuvaus
T2: Projektin tavoitteiden tasojen määrittely

Moduuli 2: Suunnitteluvaihe
2.1 Toimenpiteet, resurssit ja työsuunnitelma (aikataulu)
2.2 Riskien tunnistaminen ja indikaattorien määrittely
2.3 Projektin talouden suunnittelu
2.4 Projektin johtamisen määrittely, projektisuunnitelman kirjoittaminen. projektin arviointi
Tehtävät
T3: Projektisuunnitelman laatiminen
T4: Projektisuunnitelman esittely ja valitun projektin arviointi

Aika ja paikka

Opintojakson työtila avautuu to 20.1.2022.

1. aloituswebinaari ti 25.1.2022
2. ohjauswebinaari ti 8.3.2022
3. päätöswebinaari ti 26.4.2022

Opintojakso sulkeutuu su 15.5.2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävien tekeminen. Yhteistoiminnalliset webinaarit. Vertaisarviointi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija käyttää itsenäiseen työskentelyyn aikaa keskimäärin noin 125 tuntia. Yhteistoiminnallisiin webinaareihin käytettävä aika on noin 10 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso avautuu torstaina 20.1.2022. Yhteistoiminnalliset webinaarit toteutetaan seuraavina ajankohtina: 25.1.2022 klo 13-16, 8.3.2022 klo 13-16, 26.4.2022 klo 13-16. Opintojakso sulkeutuu 15.5.2022.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla arviointi perustuu ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueisiin ja opiskelijan opintojakson alussa asettamiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Tulevaisuusosaamisen ja kehittämisosaamisen arviointikriterit:
- Tiedät projektitoiminnan periaatteet.
- Tunnet projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.
- Osaat osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön.
- Osaat valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.
. Osaat arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelmaa projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Hyväksytty: Tehtävät T1 suoritettu. Tehtävät T2, T3 ja T4 suoritettu hyväksytysti.
Hylätty: Tehtävät T2, T3 ja T4 hylätty.

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin webinaareihin ja oman projektisuunnitelman esittelyä päätöspäivässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.