Siirry suoraan sisältöön

Pedagogisten opintojen lukupiiriLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00BS39

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Arja Pakkala
 • Annu Niskanen

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon. Saat opintojakson aikana perehtyä kirjallisuuden ja lukupiirityöskentelyn kautta pedagogisen kehittämisen teemoihin. Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opintojaksolla luetut teokset valikoituvat oman kiinnostuksen ja kehittämiskohteiden mukaan.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät, tunnistat ja arvioit omaa ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä, kehität omaa osaamistasi perustuen tutkittuun tietoon ja kykenet pohtimaan sitä kriittisesti. Ymmärrät oman osaamisen kehittämisen ja tietoon perustuvan ammattipedagogisen toiminnan yhteyden. Sinulla on valmiuksia hyödyntää tutkittua tietoa pedagogisessa kehittämistyössä ja soveltaa sitä omaan työhön. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.06.2024 - 25.06.2024

Ajoitus

06.06.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Arja Pakkala
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJC
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon. Saat opintojakson aikana perehtyä kirjallisuuden ja lukupiirityöskentelyn kautta pedagogisen kehittämisen teemoihin. Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opintojaksolla luetut teokset valikoituvat oman kiinnostuksen ja kehittämiskohteiden mukaan.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät, tunnistat ja arvioit omaa ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä, kehität omaa osaamistasi perustuen tutkittuun tietoon ja kykenet pohtimaan sitä kriittisesti. Ymmärrät oman osaamisen kehittämisen ja tietoon perustuvan ammattipedagogisen toiminnan yhteyden. Sinulla on valmiuksia hyödyntää tutkittua tietoa pedagogisessa kehittämistyössä ja soveltaa sitä omaan työhön. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Aika ja paikka

Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (ti 27.8.2024 klo 16-18), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä.
Opintojakson suorittaminen alkaa itseohjautuvasti jo ennen aloituswebinaaria. Kesä-heinäkuun aikana ei ole tarjolla ohjausta. Moodle-työtila aukeaa opintojakson alussa.

Ennen aloituswebinaaria valitset ja tutustut alustavasti yhteen (1) pedagogista osaamistasi kehittävään kirjaan. Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti Moodlen tehtäväohjeiden mukaan ja kouluttajat ohjaavat työskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokainen osallistuja valitsee yhden (1) teoksen, lehden tai tutkimuksen. Luettavan teoksen tulee olla tutkimustietoa tai tutkimustietoon perustuva kirja. Jos valitset lehden teemanumeron, luet koko lehden. Voit valita teoksen oman opettajuutesi ja/tai pedagogisen osaamisesi kehittymisen näkökulmasta.
Alla lista esimerkeistä, mistä luettavan teoksen voit valita:

Väitöskirjat
UAS-journalin teemanumero
Aikuiskasvatus-lehden teemanumero
Ammattikasvatuslehden teemanumero
Kasvatus: kasvatustieteellinen aikakauskirja
Nuorisotutkimus
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Yliopistopedagogiikka
Peda-forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu
Yksittäinen, tiettyä teemaa käsittelevä kirja, täsmennettyjä esimerkkejä löydät moodlesta

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari ti 27.8.2024 klo 16-18.
Muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä. Oppimistehtävinä ovat luetun teoksen alustuksen tekeminen ja toisten alustukseen tutustuminen ennen lukupiirin tapaamista, lukupiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, lukupiirikohtaisten tiivistelmien ja koontien kirjoittaminen ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla lukupiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja lukupiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Opintojakson etenemisprosessi:
Aluksi valitset yhden pedagogista osaamistasi kehittävän kirjan kirjallisuusohjeiden mukaan. Tutustu alustavasti kirjaan jo ennen aloituswebinaaria. Opintojakson alussa pääset Moodle-työtilaan, ja sieltä löydät täsmennettyjä tehtävä- ja työskentelyohjeita.
Muista lukea Jamkin opiskelijasähköpostia, kouluttajat lähettävät sinne ajankohtaisia tiedotteita Moodlen kautta.

Aloituswebinaari on pakollinen, koska siinä jaetaan osallistujat lukupiireihin ja kouluttajat ohjaavat lukupiirejä työskentelyn käynnistämisessä ja organisoinnissa.
Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti seuraavilla tavoilla:
Jokainen lukee yhden kirjan, laatii siitä alustuksen ja palauttaa sen Moodleen toisten tutustuttavaksi. Lukupiirin tapaamisessa käsitellään mieluiten yhtä kirjaa kerrallaan. Alustuksen laatija esittelee lukemaansa kirjaa, jonka jälkeen ryhmä keskustelee siitä Moodlen ohjeiden mukaan. Lukupiirin tapaamisesta laaditaan tiivistelmä ja lukupiirityöskentelyn lopuksi laadit henkilökohtaisen itsearviointisi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Lisätietoa kurssin opinnoista, tehtävistä ja toteutuksesta löydät moodlealueelta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Arja Pakkala
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon. Saat opintojakson aikana perehtyä kirjallisuuden ja lukupiirityöskentelyn kautta pedagogisen kehittämisen teemoihin. Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opintojaksolla luetut teokset valikoituvat oman kiinnostuksen ja kehittämiskohteiden mukaan.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät, tunnistat ja arvioit omaa ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä, kehität omaa osaamistasi perustuen tutkittuun tietoon ja kykenet pohtimaan sitä kriittisesti. Ymmärrät oman osaamisen kehittämisen ja tietoon perustuvan ammattipedagogisen toiminnan yhteyden. Sinulla on valmiuksia hyödyntää tutkittua tietoa pedagogisessa kehittämistyössä ja soveltaa sitä omaan työhön. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Aika ja paikka

Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (ti 14.11.2023 klo 16-18), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä.
Opintojakson suorittaminen alkaa itseohjautuvasti jo ennen aloituswebinaaria. Kesä-heinäkuun aikana ei ole tarjolla ohjausta. Moodle-työtila aukeaa opintojakson alussa.

Ennen aloituswebinaaria valitset ja tutustut alustavasti yhteen (1) pedagogista osaamistasi kehittävään kirjaan. Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti Moodlen tehtäväohjeiden mukaan ja kouluttajat ohjaavat työskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokainen osallistuja valitsee yhden (1) teoksen, lehden tai tutkimuksen. Luettavan teoksen tulee olla tutkimustietoa tai tutkimustietoon perustuva kirja. Jos valitset lehden teemanumeron, luet koko lehden. Voit valita teoksen oman opettajuutesi ja/tai pedagogisen osaamisesi kehittymisen näkökulmasta.
Alla lista esimerkeistä, mistä luettavan teoksen voit valita:

Väitöskirjat
UAS-journalin teemanumero
Aikuiskasvatus-lehden teemanumero
Ammattikasvatuslehden teemanumero
Kasvatus: kasvatustieteellinen aikakauskirja
Nuorisotutkimus
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Yliopistopedagogiikka
Peda-forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu
Yksittäinen, tiettyä teemaa käsittelevä kirja, täsmennettyjä esimerkkejä löydät moodlesta

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (Kesäkuun ilmoittautumisryhmä ti 15.8.2023 klo 16.15-17.45, elokuun ilmittautumisryhmä ti 12.9. klo 16 - 18, lokakuun ilmoittautumisryhmä ti 14.11. klo 16 - 18).
Muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä. Oppimistehtävinä ovat luetun teoksen alustuksen tekeminen ja toisten alustukseen tutustuminen ennen lukupiirin tapaamista, lukupiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, lukupiirikohtaisten tiivistelmien ja koontien kirjoittaminen ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla lukupiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja lukupiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Opintojakson etenemisprosessi:
Aluksi valitset yhden pedagogista osaamistasi kehittävän kirjan kirjallisuusohjeiden mukaan. Tutustu alustavasti kirjaan jo ennen aloituswebinaaria. Opintojakson alussa pääset Moodle-työtilaan, ja sieltä löydät täsmennettyjä tehtävä- ja työskentelyohjeita.
Muista lukea Jamkin opiskelijasähköpostia, kouluttajat lähettävät sinne ajankohtaisia tiedotteita Moodlen kautta.

Aloituswebinaari on pakollinen, koska siinä jaetaan osallistujat lukupiireihin ja kouluttajat ohjaavat lukupiirejä työskentelyn käynnistämisessä ja organisoinnissa.
Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti seuraavilla tavoilla:
Jokainen lukee yhden kirjan, laatii siitä alustuksen ja palauttaa sen Moodleen toisten tutustuttavaksi. Lukupiirin tapaamisessa käsitellään mieluiten yhtä kirjaa kerrallaan. Alustuksen laatija esittelee lukemaansa kirjaa, jonka jälkeen ryhmä keskustelee siitä Moodlen ohjeiden mukaan. Lukupiirin tapaamisesta laaditaan tiivistelmä ja lukupiirityöskentelyn lopuksi laadit henkilökohtaisen itsearviointisi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Lisätietoa kurssin opinnoista, tehtävistä ja toteutuksesta löydät moodlealueelta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Anu Utter
 • Virva-Liisa Pekkarinen
Ryhmät
 • AJA19SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon. Saat opintojakson aikana perehtyä kirjallisuuden ja lukupiirityöskentelyn kautta pedagogisen kehittämisen teemoihin. Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opintojaksolla luetut teokset valikoituvat oman kiinnostuksen ja kehittämiskohteiden mukaan.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät, tunnistat ja arvioit omaa ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä, kehität omaa osaamistasi perustuen tutkittuun tietoon ja kykenet pohtimaan sitä kriittisesti. Ymmärrät oman osaamisen kehittämisen ja tietoon perustuvan ammattipedagogisen toiminnan yhteyden. Sinulla on valmiuksia hyödyntää tutkittua tietoa pedagogisessa kehittämistyössä ja soveltaa sitä omaan työhön. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Opetusmenetelmät

HUOM! OPINTOJAKSON TOTEUTUS ON PERUTTU VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN VUOKSI.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (2.2.2023 klo 10-11.30), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä. Oppimistehtävinä ovat luetun teoksen alustuksen tekeminen ja toisten alustukseen tutustuminen ennen lukupiirin tapaamista, lukupiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, lukupiirikohtaisten tiivistelmien ja koontien kirjoittaminen ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla lukupiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja lukupiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Pakollinen ohjauswebinaari 2.2.2023 klo 10-11.30

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Sisällön jaksotus

Pakollinen ohjauswebinaari 2.2.2023 klo 10-11.30

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Anu Utter
 • Outi Pylkkä
Ryhmät
 • AJA19SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA19SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon. Saat opintojakson aikana perehtyä kirjallisuuden ja lukupiirityöskentelyn kautta pedagogisen kehittämisen teemoihin. Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opintojaksolla luetut teokset valikoituvat oman kiinnostuksen ja kehittämiskohteiden mukaan.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät, tunnistat ja arvioit omaa ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä, kehität omaa osaamistasi perustuen tutkittuun tietoon ja kykenet pohtimaan sitä kriittisesti. Ymmärrät oman osaamisen kehittämisen ja tietoon perustuvan ammattipedagogisen toiminnan yhteyden. Sinulla on valmiuksia hyödyntää tutkittua tietoa pedagogisessa kehittämistyössä ja soveltaa sitä omaan työhön. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Aika ja paikka

Pakollinen ohjauswebinaari keskiviikkona 9.2.2022 klo 10-11.30.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (9.2.2022), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja lukupiirissä. Oppimistehtävinä ovat luetun teoksen alustuksen tekeminen ja toisten alustukseen tutustuminen ennen lukupiirin tapaamista, lukupiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, lukupiirikohtaisten tiivistelmien ja koontien kirjoittaminen ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla lukupiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja lukupiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Sisällön jaksotus

Pakollinen ohjauswebinaari keskiviikkona 9.2.2022 klo 10-11.30.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.