Siirry suoraan sisältöön

Valmentava ote opettajuudessaLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00CL94

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Arja Pakkala

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon.
Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt valmentavaan opettajuuteen, sen taustalta löytyvään pedagogiseen ajatteluun ja siinä sovellettaviin osallistaviin ohjausmenetelmiin. Verkkokurssilla laajennat ja rikastat pedagogista ajatteluasi vuorovaikutteisesti kurssin aktiviteeteissa, suunnittelet valmentavan opettajuuden toteutusta sekä reflektoit omaa osaamistasi.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatillisen koulutuksen tärkeä osa-alue nyt ja tulevaisuudessa, ja se edellyttää erityistä paneutumista valmentavaan otteeseen sekä vahvaa verkostomaista ja kehittävää työotetta.
Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Tunnet valmentavaan opettajuuteen soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Osaat soveltaa niitä oppimisen ohjaamisessa. Osaat valita tarkoituksenmukaiset valmentamisen menetelmät sekä perustella valitsemasi menetelmät pedagogisesti. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen. Omaa työtäsi ja opetusalasi työkulttuuria osaat kehittää valmentavaan suuntaan.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, oppimispiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.06.2024 - 25.06.2024

Ajoitus

06.06.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Arja Pakkala
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJC
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA24SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon.
Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt valmentavaan opettajuuteen, sen taustalta löytyvään pedagogiseen ajatteluun ja siinä sovellettaviin osallistaviin ohjausmenetelmiin. Verkkokurssilla laajennat ja rikastat pedagogista ajatteluasi vuorovaikutteisesti kurssin aktiviteeteissa, suunnittelet valmentavan opettajuuden toteutusta sekä reflektoit omaa osaamistasi.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatillisen koulutuksen tärkeä osa-alue nyt ja tulevaisuudessa, ja se edellyttää erityistä paneutumista valmentavaan otteeseen sekä vahvaa verkostomaista ja kehittävää työotetta.
Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Tunnet valmentavaan opettajuuteen soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Osaat soveltaa niitä oppimisen ohjaamisessa. Osaat valita tarkoituksenmukaiset valmentamisen menetelmät sekä perustella valitsemasi menetelmät pedagogisesti. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen. Omaa työtäsi ja opetusalasi työkulttuuria osaat kehittää valmentavaan suuntaan.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Aika ja paikka

Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (ti 20.8.2024 klo 16-18), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oppimispiirissä. Oppimispiiri voi kokoontua haluamassaan ympäristössä.
Opintojakson suorittaminen alkaa itseohjautuvasti jo ennen aloituswebinaaria.Kesä-heinäkuun aikana ei ole tarjolla ohjausta. Moodle-työtila aukeaa opintojakson alussa.

Ennen aloituswebinaaria teet orientoivan ennakkotehtävän Moodlen ohjeiden mukaan. Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti Moodlen tehtäväohjeiden mukaan ja kouluttajat ohjaavat työskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokainen osallistuja tai työskentelypari valitsee yhden (1) valmentavaan opettajuuteen liittyvän aihekokonaisuuden, johon perehtyy kirjallisuuden ja internet-lähteiden avulla. Lähteiden tulee perustua tutkittuun tietoon, käytännön tueksi voi etsiä erilaisia menetelmäoppaita teemaan liittyen.

Alla lista kirjoista, mistä tietoa eri kokonaisuuksista voi löytyä. (muitakin löytämiään lähteitä saa käyttää). Lisää tietolähteitä ja linkkejä löytyy Moodlesta.

Lähteitä (kirjallisuutta ja internet-lähteitä, aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan):
Avola, Pauliina & Pentikäinen, Viivi. 2019. Kukoistava kasvatus. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. BeeHappy publishing

Duodecim Terveyskirjasto.Luonteenvahvuudet. 4.2.23. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01323/luonteenvahvuudet?q=luonteenvahvuudet

https://www.viacharacter.org/www/Reports-Courses-Resources/VIA-Video-Resources/Video-Resources

Ernamo, Heini, Jormakka, Maija, Kontunen, Maija. 2022. Positiivinen pedagogiikka edellyttää opettajalta omien tunnetaitojen säätelykykyä. Talk. Turku AMK. https://talk.turkuamk.fi/taide/positiivinen-pedagogiikka-edellyttaa-opettajalta-omien-tunnetaitojen-saatelykykya/

Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Gaudeamus

Pakkala Arja 2020. Valmentava ote opettajan toimintatapana. Teoksessa Risku P., Laitinen-Väänänen S., Ojala A., Tiihonen A., Torvinen H. (Eds.)., (2020). Tulevaisuuden opettajuus, In: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 122–136. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2

Pakkala, Arja 2020. Wbl-tutors’ expectations and experienced benefits of the tutor training. InThe Publication Kaikkonen L. & Maunonen-Eskelinen I. (Eds.). (2020) Does The Tandem Approach Work? Research on the experimentation testin the professional development model for tutors in work-based learning in the Baltic countries. In: Publications of JAMK University of Applied Sciences 277, 69–76.
Educational Unit: School of Professional Teacher Education, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-558-6

Pakkala, Arja, Väänänen, Ilkka, Brauer, Sanna, Karapalo, Teppo, Virkki-Hatakka, Terhi, & Kettunen, Jaana, 2019. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 62–72. https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-04-2019/

Pakkala Arja 2017. Opettajan roolin muutos ja valmentava opettajuus. Teoksessa Hakala Anne, Ikonen Hannu, Pakkala Arja & Pintilä Tytti (toim.) 2017. Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016. Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreina, s. 20–27. Jamkin julkaisu 231. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-448-0

Ranta, Samuli 2020. Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapin yliopisto 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-217-7

Ranta, Samuli 2020. Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapin yliopisto 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-217-7

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2023. Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus

Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa. PS-kustannus

Ylisuvanto, Asta. 2020. Valmentava opettajuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Lapin Amk. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120726562

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari ti 20.8.2024 klo 16-18). Kurssin Moodle-alue avataan 6.6.2024.
Pakollisen aloituswebinaarin jälkeen opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oppimispiirissä. Oppimistehtävinä ovat itsenäinen orientoiva ennakkotehtävä, yhteen (1) valmentavan otteen kokonaisuuteen perehtyminen itsenäisesti tai parin kanssa, tiedon hankinta siitä, alustuksen laatiminen ja sen esittely oppimispiirille, oppimispiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, yhden (1) oppimispiiritapaamisen raportin kirjoittaminen, valmentavaa otetta toteuttavan opetustoteutuksen suunnitelman kirjoittaminen yksin tai parin kanssa, suunnitelman palautus Moodleen, muiden suunnitelmien kommentointi ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla oppimispiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja oppimispiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Opintojakson etenemisprosessi:
Ennen aloituswebinaaria teet orientoivan ennakkotehtävän ja kesän aikana voit alustavasti perehtyä valmentavan opettajuuden osa-alueeseen, jota haluat oppimispiirillesi myöhemmin esitellä. Siitä voit jo etsiä tietoa ja sen pohjalta alkaa laatia omaa alustustasi. Opintojakson alussa pääset Moodle-työtilaan, ja sieltä löydät täsmennettyjä tehtävä- ja työskentelyohjeita.
Muista lukea Jamkin opiskelijasähköpostia, kouluttajat lähettävät sinne ajankohtaisia tiedotteita Moodlen kautta.

Aloituswebinaari on pakollinen, koska siinä jaetaan osallistujat oppimispiireihin ja oppimispiirien työskentely käynnistetään.
Aloituswebinaarin jälkeen oppimispiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti seuraavilla tavoilla:
Jokainen perehtyy yhteen valmentavan opettajuuden kokonaisuuteen, laatii siitä alustuksen ja palauttaa sen Moodleen toisten tutustuttavaksi. Oppimispiirin tapaamisiin tulee osallistua aktiivisesti. Tapaamisissa käsitellään yhtä alustusta kerrallaan. Alustuksen laatija esittelee kokonaisuutta, jonka jälkeen ryhmä keskustelee siitä ja laatii pöytäkirjan Moodlen ohjeiden mukaan. Kun kaikki oppimispiirin keskustelut on käyty, laaditaan valmentavaa otetta toteuttava opetustoteutuksen suunnitelma itsenäisesti tai parityönä. Kurssin työskentelyn lopuksi laadit henkilökohtaisen itsearviointisi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Lisätietoa kurssin opinnoista, tehtävistä ja toteutuksesta löydät moodlealueelta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, oppimispiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Ilmoittautumisaika

22.01.2024 - 29.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 25

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Arja Pakkala
Ryhmät
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden avulla pohdit ja reflektoit omaa ammattipedagogista kehittymistäsi ja tutustut ja syvennyt ammattipedagogiseen tietoon.
Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt valmentavaan opettajuuteen, sen taustalta löytyvään pedagogiseen ajatteluun ja siinä sovellettaviin osallistaviin ohjausmenetelmiin. Verkkokurssilla laajennat ja rikastat pedagogista ajatteluasi vuorovaikutteisesti kurssin aktiviteeteissa, suunnittelet valmentavan opettajuuden toteutusta sekä reflektoit omaa osaamistasi.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatillisen koulutuksen tärkeä osa-alue nyt ja tulevaisuudessa, ja se edellyttää erityistä paneutumista valmentavaan otteeseen sekä vahvaa verkostomaista ja kehittävää työotetta.
Tässä opintojaksokokonaisuudessa työskentelet itsenäisesti tietoa hakien ja ryhmässä tietoa reflektoiden. Opintojakso koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson osaamistavoite

Tunnet valmentavaan opettajuuteen soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Osaat soveltaa niitä oppimisen ohjaamisessa. Osaat valita tarkoituksenmukaiset valmentamisen menetelmät sekä perustella valitsemasi menetelmät pedagogisesti. Pystyt perustelemaan omaa käyttöteoriaasi, arvoja, asenteita sekä omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimuksiin perustuen. Omaa työtäsi ja opetusalasi työkulttuuria osaat kehittää valmentavaan suuntaan.

Ammattipedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan tietämystä ammatillista osaamista ja oppimista koskevista teoreettisista, eettisistä ja filosofisista lähtökohdista. Ammattipedagoginen osaaminen merkitsee taitoa ohjata oppijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä työelämän ja ammattialan vaatimusten sekä opetusta määrittävien asiakirjojen mukaisesti. Opettaja toimii kriittisesti, kehittävästi ja luovasti oman alansa pedagogisissa toimintaympäristöissä.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Hän kykenee tarvittaessa mukauttamaan omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän arvioi oman ajattelunsa ja toimintansa eettisiä lähtökohtia ja pystyy kehittämään niitä sen perusteella.  

Sisältö

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Aika ja paikka

Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (to 15.2.2024 klo 16-18), muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oppimispiirissä. Oppimispiiri voi kokoontua haluamassaan ympäristössä.
Opintojakson suorittaminen alkaa itseohjautuvasti jo ennen aloituswebinaaria. Moodle-työtila aukeaa opintojakson alussa.

Ennen aloituswebinaaria teet orientoivan ennakkotehtävän Moodlen ohjeiden mukaan. Aloituswebinaarin jälkeen lukupiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti Moodlen tehtäväohjeiden mukaan ja kouluttajat ohjaavat työskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokainen osallistuja tai työskentelypari valitsee yhden (1) valmentavaan opettajuuteen liittyvän aihekokonaisuuden, johon perehtyy kirjallisuuden ja internet-lähteiden avulla. Lähteiden tulee perustua tutkittuun tietoon, käytännön tueksi voi etsiä erilaisia menetelmäoppaita teemaan liittyen.

Alla lista kirjoista, mistä tietoa eri kokonaisuuksista voi löytyä. (muitakin löytämiään lähteitä saa käyttää). Lisää tietolähteitä ja linkkejä löytyy Moodlesta.

Lähteitä (kirjallisuutta ja internet-lähteitä, aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan):
Avola, Pauliina & Pentikäinen, Viivi. 2019. Kukoistava kasvatus. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. BeeHappy publishing

Duodecim Terveyskirjasto.Luonteenvahvuudet. 4.2.23. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01323/luonteenvahvuudet?q=luonteenvahvuudet

https://www.viacharacter.org/www/Reports-Courses-Resources/VIA-Video-Resources/Video-Resources

Ernamo, Heini, Jormakka, Maija, Kontunen, Maija. 2022. Positiivinen pedagogiikka edellyttää opettajalta omien tunnetaitojen säätelykykyä. Talk. Turku AMK. https://talk.turkuamk.fi/taide/positiivinen-pedagogiikka-edellyttaa-opettajalta-omien-tunnetaitojen-saatelykykya/

Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä. Gaudeamus

Pakkala Arja 2020. Valmentava ote opettajan toimintatapana. Teoksessa Risku P., Laitinen-Väänänen S., Ojala A., Tiihonen A., Torvinen H. (Eds.)., (2020). Tulevaisuuden opettajuus, In: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 122–136. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2

Pakkala, Arja 2020. Wbl-tutors’ expectations and experienced benefits of the tutor training. InThe Publication Kaikkonen L. & Maunonen-Eskelinen I. (Eds.). (2020) Does The Tandem Approach Work? Research on the experimentation testin the professional development model for tutors in work-based learning in the Baltic countries. In: Publications of JAMK University of Applied Sciences 277, 69–76.
Educational Unit: School of Professional Teacher Education, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-558-6

Pakkala, Arja, Väänänen, Ilkka, Brauer, Sanna, Karapalo, Teppo, Virkki-Hatakka, Terhi, & Kettunen, Jaana, 2019. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 62–72. https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-04-2019/

Pakkala Arja 2017. Opettajan roolin muutos ja valmentava opettajuus. Teoksessa Hakala Anne, Ikonen Hannu, Pakkala Arja & Pintilä Tytti (toim.) 2017. Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016. Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreina, s. 20–27. Jamkin julkaisu 231. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-448-0

Ranta, Samuli 2020. Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapin yliopisto 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-217-7

Ranta, Samuli 2020. Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapin yliopisto 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-217-7

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2023. Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus

Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa. PS-kustannus

Ylisuvanto, Asta. 2020. Valmentava opettajuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Lapin Amk. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120726562

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen yhteinen aloituswebinaari (Ensimmäinen ilmoittautumisryhmä to 15.2.2024 klo 16-18). Kurssin Moodle-alue avataan 1.2.2024.
Muuten opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oppimispiirissä. Oppimistehtävinä ovat itsenäinen orientoiva ennakkotehtävä, yhteen (1) valmentavan otteen kokonaisuuteen perehtyminen itsenäisesti tai parin kanssa, tiedon hankinta siitä, alustuksen laatiminen ja sen esittely oppimispiirille, oppimispiirin tapaamiset ja niissä käytäviin keskusteluihin osallistuminen, yhden (1) oppimispiiritapaamisen raportin kirjoittaminen, valmentavaa otetta toteuttavan opetustoteutuksen suunnitelman kirjoittaminen yksin tai parin kanssa, suunnitelman palautus Moodleen, muiden suunnitelmien kommentointi ja lopuksi itsearviointi.

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle, tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät sekä osallistumalla oppimispiiritoimintaan. Opintojakson oppimistehtävät koostuvat itsenäisistä tehtävistä ja oppimispiirityöskentelystä. Opintojaksolla reflektoit omaa oppimistasi oppimistehtävissä sekä opintojakson kokoavalla itsearvioinnilla.

Opintojakson etenemisprosessi:
Ennen aloituswebinaaria teet orientoivan ennakkotehtävän. Opintojakson alussa pääset Moodle-työtilaan, ja sieltä löydät täsmennettyjä tehtävä- ja työskentelyohjeita.
Muista lukea Jamkin opiskelijasähköpostia, kouluttajat lähettävät sinne ajankohtaisia tiedotteita Moodlen kautta.

Aloituswebinaari on pakollinen, koska siinä jaetaan osallistujat oppimispiireihin ja oppimispiirien työskentely käynnistetään.
Aloituswebinaarin jälkeen oppimispiirit työskentelevät yhteistoiminnallisesti seuraavilla tavoilla:
Jokainen perehtyy yhteen valmentavan opettajuuden kokonaisuuteen, laatii siitä alustuksen ja palauttaa sen Moodleen toisten tutustuttavaksi. Oppimispiirin tapaamisessa käsitellään mieluiten yhtä kokonaisuutta kerrallaan. Alustuksen laatija esittelee kokonaisuutta, jonka jälkeen ryhmä keskustelee siitä Moodlen ohjeiden mukaan. Kun kaikki oppimispiirin keskustelut on käyty, laaditaan valmentavaa otetta toteuttava opetustoteutuksen suunnitelma itsenäisesti tai parityönä. Kurssin työskentelyn lopuksi laadit henkilökohtaisen itsearviointisi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. Sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Lisätietoa kurssin opinnoista, tehtävistä ja toteutuksesta löydät moodlealueelta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin perustuvaa ja laadullista. Osaamisen arviointi on kriteeriperustaista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, oppimispiirityöskentely, opintojakson kokoava itsearviointi ja palautteet.

Tällä opintojaksolla arvioidaan ammattipedagogista osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.