Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen opettajankoulutus: AJA2022SAO

Tunnus: AJA2022SAO

Kesto:
3 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi englanti

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
AJA2022SAO-1001
Oppimisen ohjaamisen moduuli

(Valitaan kaikki )

25
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BO23 Oppimisen ohjaaminen 14
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJA2022SAO-1002
Tulevaisuuden tekemisen moduuli

(Valitaan kaikki )

19
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
AJ00BO24 Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8
AJ00BO25 Opettajan muuttuva toimintaympäristö 5
AJA2022SAO-1003
Ammatillisen opettajuuden kehittämisen moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

16
AJ00BO26 Opettajuuden rakentaminen 6
AJ00BP58 Valinnaiset opinnot 1 5
AJ00BP59 Valinnaiset opinnot 2 5
AJA2022VAL
Valinnaiset opinnot 1-2

(Valitaan (kpl): 2)

2
AJ00BU78 Verkkopedagoginen suunnittelu 5
AJ00BP40 Uraohjausvalmiudet opettajan työssä 5
AJ00BP41 Ohjaus oppimisprosessissa 5
AJ00BP91 Toimintaa ja kohtaamisia - Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuuden tukeminen 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP49 Projektityön ABC 5
AJ00BP53 Oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi 5
AJ00BS39 Pedagogisten opintojen lukupiiri 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BP54 Designing a Learning Process for the Digital Environment 5
Yhteensä 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AJA2022SAO-1001
Oppimisen ohjaamisen moduuli

(Valitaan kaikki)

25
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BO23 Oppimisen ohjaaminen 14
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJA2022SAO-1002
Tulevaisuuden tekemisen moduuli

(Valitaan kaikki)

19
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
AJ00BO24 Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8
AJ00BO25 Opettajan muuttuva toimintaympäristö 5
AJA2022SAO-1003
Ammatillisen opettajuuden kehittämisen moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

16
AJ00BO26 Opettajuuden rakentaminen 6
AJ00BP58 Valinnaiset opinnot 1 5
AJ00BP59 Valinnaiset opinnot 2 5
AJA2022VAL
Valinnaiset opinnot 1-2
2
AJ00BU78 Verkkopedagoginen suunnittelu 5
AJ00BP40 Uraohjausvalmiudet opettajan työssä 5
AJ00BP41 Ohjaus oppimisprosessissa 5
AJ00BP91 Toimintaa ja kohtaamisia - Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuuden tukeminen 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP49 Projektityön ABC 5
AJ00BP53 Oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi 5
AJ00BS39 Pedagogisten opintojen lukupiiri 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BP54 Designing a Learning Process for the Digital Environment 5