Siirry suoraan sisältöön

Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyöLaajuus (5 op)

Tunnus: AE00BC92

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojaksolla hankit valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoshyvinvoinnin toteuttamisessa, oppilaitoksesi toiminnan kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat oman roolisi ammatillisena erityisopettajana ja osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana moniammatillisessa ja –alaisessa yhteistyössä.

Sisältö

Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa
Erityisopettajan rooli ja tehtävät oppilaitoshyvinvoinnissa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
Verkostoyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Tiedät moniammatillisen yhteistyön teoreettisia perusteita ja olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen. Tunnet moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja oppilaitoksen moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja.
Osaat toimia ammatillisen erityisopettajan roolissa oppilaitoshyvinvoinnin edistämisessä ja kehittää oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää omaa osaamistasi ja tukea oppimispiirin jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.

Verkosto-osaaminen
Ymmärrät roolisi erityisen tuen asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa. Tiedät moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön teoreettisia perusteita, olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen ja tunnet yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Tunnet oman alueesi keskeiset yhteistyöverkostot ja osaat toimia suunnitelmallisesti ja rakentavasti yhteistyössä niiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE23SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojaksolla hankit valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoshyvinvoinnin toteuttamisessa, oppilaitoksesi toiminnan kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat oman roolisi ammatillisena erityisopettajana ja osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana moniammatillisessa ja –alaisessa yhteistyössä.

Sisältö

Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa
Erityisopettajan rooli ja tehtävät oppilaitoshyvinvoinnissa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
Verkostoyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Aika ja paikka

Syksyn 2023 toteutuksen webinaarit ovat:

2.10.2023 klo 16.00-18.15

22.11.2023 klo 16.00-18.00

10.1.2024 klo 16.00-18.00

Kevään 2024 toteutuksen webinaarit ovat:

13.2.2024 klo 16.00-18.15

19.3.2024 klo 16.00-18.00

23.4.2024 klo 16.00-18.00

Tarkista Zoom-linkki tämän opintojakson Moodlesta kohdasta Webinaarit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka sisältää sekä itsenäistä että oppimispiirin yhteistä työskentelyä. Oppimistehtäviin kuuluu webinaareja, haastatteluja, opintokäynti, opiskelumateriaaliin perehtymistä ja yhteistä jakamista.

Opintojakso toteutetaan yhdessä opinto-ohjaajakoulutuksen kanssa. Löydät sen MOODLEsta nimellä Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää keskusteluja ja haastatteluja työyhteisössäsi sekä opintokäynnin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit
1.osallistumalla verkko-opintoihin ja tekemällä oppimistehtävät sekä osallistumalla webinaareihin tai
2. aiempien opintojesi ja työkokemuksesi kautta.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat
1. oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla tai
2. kuvaamalla osaamistasi suhteessa tavoitteisiin ja näyttämällä sen esim. todistuksella, portfoliolla tai muulla verkkokurssin vastuuopettajan kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat toisten opiskelijoiden antama vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty.
Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Tiedät moniammatillisen yhteistyön teoreettisia perusteita ja olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen. Tunnet moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja oppilaitoksen moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja.
Osaat toimia ammatillisen erityisopettajan roolissa oppilaitoshyvinvoinnin edistämisessä ja kehittää oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää omaa osaamistasi ja tukea oppimispiirin jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.

Verkosto-osaaminen
Ymmärrät roolisi erityisen tuen asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa. Tiedät moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön teoreettisia perusteita, olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen ja tunnet yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Tunnet oman alueesi keskeiset yhteistyöverkostot ja osaat toimia suunnitelmallisesti ja rakentavasti yhteistyössä niiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Leena Selkivuori
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE22SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojaksolla hankit valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoshyvinvoinnin toteuttamisessa, oppilaitoksesi toiminnan kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat oman roolisi ammatillisena erityisopettajana ja osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana moniammatillisessa ja –alaisessa yhteistyössä.

Sisältö

Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa
Erityisopettajan rooli ja tehtävät oppilaitoshyvinvoinnissa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
Verkostoyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka sisältää sekä itsenäistä että oppimispiirin yhteistä työskentelyä. Oppimistehtäviin kuuluu webinaareja, haastatteluja, opintokäynti, opiskelumateriaaliin perehtymistä ja yhteistä jakamista.

Opintojakso toteutetaan yhdessä opinto-ohjaajakoulutuksen kanssa. Löydät sen MOODLEsta nimellä Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää keskusteluja ja haastatteluja työyhteisössäsi sekä opintokäynnin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit
1.osallistumalla verkko-opintoihin ja tekemällä oppimistehtävät sekä osallistumalla webinaareihin tai
2. aiempien opintojesi ja työkokemuksesi kautta.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat
1. oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla tai
2. kuvaamalla osaamistasi suhteessa tavoitteisiin ja näyttämällä sen esim. todistuksella, portfoliolla tai muulla verkkokurssin vastuuopettajan kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat toisten opiskelijoiden antama vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty.
Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Tiedät moniammatillisen yhteistyön teoreettisia perusteita ja olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen. Tunnet moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja oppilaitoksen moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja.
Osaat toimia ammatillisen erityisopettajan roolissa oppilaitoshyvinvoinnin edistämisessä ja kehittää oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää omaa osaamistasi ja tukea oppimispiirin jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.

Verkosto-osaaminen
Ymmärrät roolisi erityisen tuen asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa. Tiedät moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön teoreettisia perusteita, olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen ja tunnet yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Tunnet oman alueesi keskeiset yhteistyöverkostot ja osaat toimia suunnitelmallisesti ja rakentavasti yhteistyössä niiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojaksolla hankit valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoshyvinvoinnin toteuttamisessa, oppilaitoksesi toiminnan kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat oman roolisi ammatillisena erityisopettajana ja osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana moniammatillisessa ja –alaisessa yhteistyössä.

Sisältö

Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa
Erityisopettajan rooli ja tehtävät oppilaitoshyvinvoinnissa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
Verkostoyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka sisältää sekä itsenäistä että oppimispiirin yhteistä työskentelyä. Oppimistehtäviin kuuluu webinaareja, haastatteluja, opintokäynti, opiskelumateriaaliin perehtymistä ja yhteistä jakamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää keskusteluja ja haastatteluja työyhteisössäsi sekä opintokäynnin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit
1.osallistumalla verkko-opintoihin ja tekemällä oppimistehtävät sekä osallistumalla webinaareihin tai
2. aiempien opintojesi ja työkokemuksesi kautta.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat
1. oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla tai
2. kuvaamalla osaamistasi suhteessa tavoitteisiin ja näyttämällä sen esim. todistuksella, portfoliolla tai muulla verkkokurssin vastuuopettajan kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat toisten opiskelijoiden antama vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty.
Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Tiedät moniammatillisen yhteistyön teoreettisia perusteita ja olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen. Tunnet moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja oppilaitoksen moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja.
Osaat toimia ammatillisen erityisopettajan roolissa oppilaitoshyvinvoinnin edistämisessä ja kehittää oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää omaa osaamistasi ja tukea oppimispiirin jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.

Verkosto-osaaminen
Ymmärrät roolisi erityisen tuen asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa. Tiedät moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön teoreettisia perusteita, olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen ja tunnet yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Tunnet oman alueesi keskeiset yhteistyöverkostot ja osaat toimia suunnitelmallisesti ja rakentavasti yhteistyössä niiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
 • Anne Leppänen
Ryhmät
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojaksolla hankit valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoshyvinvoinnin toteuttamisessa, oppilaitoksesi toiminnan kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat oman roolisi ammatillisena erityisopettajana ja osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana moniammatillisessa ja –alaisessa yhteistyössä.

Sisältö

Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa
Erityisopettajan rooli ja tehtävät oppilaitoshyvinvoinnissa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
Verkostoyhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka sisältää sekä itsenäistä että oppimispiirin yhteistä työskentelyä. Oppimis-tehtäviin kuuluu webinaareja, haastatteluja, opintokäynti, opiskelumateriaaliin perehtymistä ja yhteistä jakamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää keskusteluja ja haastatteluja työyhteisössäsi sekä opintokäynnin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit
1.osallistumalla verkko-opintoihin ja tekemällä oppimistehtävät sekä osallistumalla webinaareihin tai
2. aiempien opintojesi ja työkokemuksesi kautta.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat
1. oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla tai
2. kuvaamalla osaamistasi suhteessa tavoitteisiin ja näyttämällä sen esim. todistuksella, portfoliolla tai muulla verkkokurssin vastuuopettajan kanssa sopimallasi tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se mer-kitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojak-son todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat toisten opiskelijoiden antama vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty.
Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittämisosaaminen
Tiedät moniammatillisen yhteistyön teoreettisia perusteita ja olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen. Tunnet moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja oppilaitoksen moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja.
Osaat toimia ammatillisen erityisopettajan roolissa oppilaitoshyvinvoinnin edistämisessä ja kehittää oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää omaa osaamistasi ja tukea oppimispiirin jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.

Verkosto-osaaminen
Ymmärrät roolisi erityisen tuen asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa. Tiedät moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön teoreettisia perusteita, olet perehtynyt ajankohtaiseen tutkimukseen ja tunnet yhteistyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Tunnet oman alueesi keskeiset yhteistyöverkostot ja osaat toimia suunnitelmallisesti ja rakentavasti yhteistyössä niiden kanssa.