Siirry suoraan sisältöön

Vapaa säestysLaajuus (5 op)

Tunnus: KMZM0503

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ilmaista itseään luontevasti pianolla soittaen ja kykenee tulkitsemaan rytmimusiikin ohjelmistoa monipuolisesti ja pianistisesti. Opiskelija on tutustunut blues-tonaliteettiin ja rakenteeseen sekä kykenee improvisoimaan blues-tonaliteettia hyödyntäen. Hän tunnistaa ja pystyy toteuttamaan yleisimpiä rytmimusiikin sointuprogressioita pianolla soittaen.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan realistisesti ja pystyy asettamaan oman instrumenttiosaamisensa kannalta relevantteja tavoitteita sekä ottaa vastuuta oppimisestaan myös ryhmässä.

Sisältö

• reaalisointumerkeistä soittaminen (nelisoinnut)
• säestäminen keskeisimmillä kevyen musiikin tyylilajeilla: (humppa, valssi, tango, beguine, beat, bossanova, reggae, nopea beat)
• bluestonaliteettiin ja rakenteeseen tutustuminen
• osallistuminen ja esiintyminen matineoissa
• yleisimpien sointuprogressioiden soittaminen (II-V-I duurissa ja mollissa, diatoninen kvinttikierto valkoisilta koskettimilta duurissa ja mollissa).

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty (S):
Opiskelija osaa säestää eri tyylilajien mukaisesti ja selviää pianolla soittaen helpohkoista solistisista kappaleista. Hän osaa soittaa instrumenttia hyvällä kosketuksella ja ergonomisesti. Hän tunnistaa ja pystyy soittamaan reaalisointuja sointumerkeistä (nelisoinnut) eri käännöksineen ja kykenee soittamaan 12- tahdin blues-kiertoon säestyksen sekä solistisen osuuden.

Hän osaa arvioida osaamistaan ja kehittymistään.

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Opiskelija osaa säestää eri tyylilajien mukaisesti ja selviää pianolla soittaen helpohkoista solistisista kappaleista. Hän osaa soittaa instrumenttia hyvällä kosketuksella ja ergonomisesti. Hän tunnistaa ja pystyy soittamaan reaalisointuja sointumerkeistä (nelisoinnut) eri käännöksineen ja kykenee soittamaan 12- tahdin blues-kiertoon säestyksen sekä solistisen osuuden. Hän osaa arvioida osaamistaan ja kehittymistään. Hylätty (0): Opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.