Siirry suoraan sisältöön

Luova toiminta asiakastyössäLaajuus (3 op)

Tunnus: SOSS1508

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Raija Lundahl

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• osaa jäsentää luovuutta teoreettisesti
• tietää luovan toiminnan merkityksiä ja perusteluja sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
• osaa käyttää ja soveltaa luovaa toimintaa itseilmaisun, osallisuuden, vuorovaikutuksen, kasvatuksen tai kuntouksen välineenä erilaisissa asiakastilanteissa tai -ryhmissä

Sisältö

• luovuuden ja luovan toiminnan teoreettisia perusteluja sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
• luovan toiminnan ohjaaminen, ohjauksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
• luovan ilmaisun ja vuorovaikutuksen harjoituksia valokuva-, sanataide- ja kehotyöskentelymenetelmin

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan yleisen tietoperustan ja eettiset periaatteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty (S) Opiskelija
• osaa selittää luovuuden osa-alueita ja luovan toiminnan teoreettisia perusteluita ja merkityksiä sosiaali- ja terveysalalla
• osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja perustella luovan toiminnan tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen yksilö- tai ryhmäohjaustoiminnan valitsemalleen asiakasryhmälle
• osaa ilmaista, kuvata ja perustella omaa luovuuttaan ja menetelmällisiä taitojaan asiakastyössä ja osana omaa ammatillista kehittymistään