Siirry suoraan sisältöön

Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidotLaajuus (2 op)

Tunnus: SZZZ1910

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Taja Kiiskilä
  • Maaret Rutanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa hyvinvointiinsa ja itsetuntemukseensa liittyviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa itselleen sopivia keinoja selvitä opintoihin littyvistä haasteista. Opiskelija löytää keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Sisältö

- opiskelijan hyvinvointi ja itsetuntemus
- opintoihin liittyvät haasteet
- stressin, ahdistuksen ja mielialaongelmien ehkäisy
- omat arvot ja arvojen mukaiset teot
- tietoinen läsnäolo
- ajatusten ja tunteiden havainnointi ja hyväksyntä

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta verkkopohjaiseen Opiskelijan kompassi-hyvinvointiohjelmaan tai myötätuntomentoroinnin ryhmään sekä hyvinvointiohjaajan tapaamisista tai henkilökohtaisesta seurannasta

Hylätty: Opiskelija ei osallistu aktiivisesti hyvinvointiohjelmaan/ ryhmään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Osaat soveltaa Kompassi –hyvinvointiohjelmaa tai muuta sovittua hyvinvointiohjelmaa tai myötätuntomentoroinnin periaatteita hyvinvointisi rakentamisessa ja hyödynnät saamaasi ohjausta. Tiedostat hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja tiedät keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
  • Maaret Rutanen

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa hyvinvointiinsa ja itsetuntemukseensa liittyviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa itselleen sopivia keinoja selvitä opintoihin littyvistä haasteista. Opiskelija löytää keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Sisältö

- opiskelijan hyvinvointi ja itsetuntemus
- opintoihin liittyvät haasteet
- stressin, ahdistuksen ja mielialaongelmien ehkäisy
- omat arvot ja arvojen mukaiset teot
- tietoinen läsnäolo
- ajatusten ja tunteiden havainnointi ja hyväksyntä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan etä- ja kontaktiryhminä.

Etäryhmä kokoontuu tiistaisin 24.10. - 28.11. 2023 klo 17-19 erikseen ilmoitettavassa Zoom osoitteessa.

Kontaktiryhmä kokoontuu Jyväskylässä keskiviikkoisin 25.10. - 29.11.2023 klo 17-19.

Peppi-ilmoittuatumisen lisäksi ilmoittaudu itsellesi sopivaan toteutukseen osoitteessa
https://link.webropol.com/s/myme


Kumpaankin ryhmään mahtuu 10 henkilöä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Grandell, R. 2015. itsemyötätunto. Tammi
Juote, M., Rasanen, L., Heimonen, S. & Björkqvist, T. 2018. Pieni myötätunto-opas. Ikäinstituutti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu Nyyti ry:n kehittämään myötätuntomentoroinnin ohjelmaan. Opiskelija osallistuu ryhmään 6 viikon ajan, tekee harjoituksia itsenäisesti omaan arkeen soveltaen ja tarkastelee ryhmässä käsiteltyjä asioita itsenäisesti reflektoiden.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen osallistuminen myötätuntomentoroinnin ryhmään 6 x 2 h tapaaminen kerran viikossa ja siihen liittyvät itsenäiset tehtävät viikoittain. Oppimispäiväkirjan pitäminen ja reflektointi.
54 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä 7 viikon ajan.

Tapaamiset ovat 6 x 2 tuntia kerran viikossa, arki-iltana klo 17-19 Tapaamiset toteutetaan 10 hengen pienryhmissä. Yksi ryhmä toteutuu etänä. Toinen ryhmä toteutuu kontaktiryhmänä Jyväskylässä osallistujien niin toivoessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta verkkopohjaiseen Opiskelijan kompassi-hyvinvointiohjelmaan tai myötätuntomentoroinnin ryhmään sekä hyvinvointiohjaajan tapaamisista tai henkilökohtaisesta seurannasta

Hylätty: Opiskelija ei osallistu aktiivisesti hyvinvointiohjelmaan/ ryhmään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Osaat soveltaa Kompassi –hyvinvointiohjelmaa tai muuta sovittua hyvinvointiohjelmaa tai myötätuntomentoroinnin periaatteita hyvinvointisi rakentamisessa ja hyödynnät saamaasi ohjausta. Tiedostat hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja tiedät keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Esitietovaatimukset

-

Ajoitus

20.03.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Maaret Rutanen

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa hyvinvointiinsa ja itsetuntemukseensa liittyviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa itselleen sopivia keinoja selvitä opintoihin littyvistä haasteista. Opiskelija löytää keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Sisältö

- opiskelijan hyvinvointi ja itsetuntemus
- opintoihin liittyvät haasteet
- stressin, ahdistuksen ja mielialaongelmien ehkäisy
- omat arvot ja arvojen mukaiset teot
- tietoinen läsnäolo
- ajatusten ja tunteiden havainnointi ja hyväksyntä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan etä- ja kontaktiryhminä, suomeksi ja englanniksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Grandell, R. 2015. itsemyötätunto. Tammi

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu Nyyti ry:n kehittämään myötätuntomentoroinnin ohjelmaan. Opiskelija osallistuu ryhmään 6 viikon ajan, tekee harjoituksia itsenäisesti omaan arkeen soveltaen ja tarkastelee ryhmässä käsiteltyjä asioita itsenäisesti reflektoiden.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen osallistuminen myötätuntomentoroinnin ryhmään ja siihen liittyvät itsenäiset tehtävät viikoittain. Oppimispäiväkirjan pitäminen ja reflektointi.
54 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikottaisilla tehtävillä 7 viikon ajan.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin.

Erillinen ilmoittautuminen Jamkin nettisivujen kautta 16.3. mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta verkkopohjaiseen Opiskelijan kompassi-hyvinvointiohjelmaan tai myötätuntomentoroinnin ryhmään sekä hyvinvointiohjaajan tapaamisista tai henkilökohtaisesta seurannasta

Hylätty: Opiskelija ei osallistu aktiivisesti hyvinvointiohjelmaan/ ryhmään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

hyväksytty: Osaat soveltaa Kompassi –hyvinvointiohjelmaa tai muuta sovittua hyvinvointiohjelmaa tai myötätuntomentoroinnin periaatteita hyvinvointisi rakentamisessa ja hyödynnät saamaasi ohjausta. Tiedostat hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja tiedät keinoja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialaongelmien ehkäisemiseen.

Esitietovaatimukset

-