Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyvyn arviointiLaajuus (4 op)

Tunnus: SFTS1801A

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Pirjo Mäki-Natunen
  • Sanna Paasu-Hynynen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa, miten elintavat vaikuttavat hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Opiskelija osaa selvittää kartoituksen tulokset ja johtopäätökset tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
Opiskelija osaa kirjata toimintakyvyn tulokset hyödyntäen ICF viitekehystä.

Sisältö

Elintapojen ja toimintakyvyn kartoitus (liikunta-aktiivisuus,fyysinen kunto palautuminen), elintapasairauksien riskin tunnistaminen (verenpaine, syke, rasva-arvot, vyötärön ympärys, kehon koostumus), suorituskyky (6min ja 2km kävelytestit), lihaskunto (Alpha-Fit, puristusvoima), liikkuvuus, asento (yhteys ergonomiaan), hengitystoiminta, psyykkinen hyvinvointi/voimavara (motivaatio, elämänlaatu, tavoitteet), eri-ikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoittaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

*Hyväksytty (S)Opiskelija osallistuu kontaktitunneille ja webinaareihin. Hän suorittaa tehtävät hyväksytysti. Tehtävissä opiskelija osoittaa kykyä tarkastella kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tarkastelua hyödyntämällä laaja-alaisesti näyttöön perustuvaa tietoa ja käytännön osaamista. Opiskelija noudattaa JAMKIn kirjallisen työn ohjeita.

* Hylätty (0) Opiskelija ei osallistu kontaktitunneille ja/tai webinaareihin. Kirjallisissa tehtävissä opiskelija ei ole perehtynyt työssä esiintyvään aihealueeseen ja esitetyt asiat ovat luentomateriaalia toistavaa tai suoraa lähteiden kopiointia (plagiointia), irrallisia tai asiaankuulumattomia. Lähteiden käyttö jää irralliseksi. Mikä tahansa edellä mainituista kriteereistä voi johtaa hylkäykseen.

Ajoitus

01.11.2021 - 31.01.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Minna Haapakoski
Vastuuopettaja

Minna Haapakoski

Ryhmät
  • ZJA21SSHKKD
    Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennuksen KKD

Tavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa, miten elintavat vaikuttavat hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Opiskelija osaa selvittää kartoituksen tulokset ja johtopäätökset tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
Opiskelija osaa kirjata toimintakyvyn tulokset hyödyntäen ICF viitekehystä.

Sisältö

Elintapojen ja toimintakyvyn kartoitus (liikunta-aktiivisuus,fyysinen kunto palautuminen), elintapasairauksien riskin tunnistaminen (verenpaine, syke, rasva-arvot, vyötärön ympärys, kehon koostumus), suorituskyky (6min ja 2km kävelytestit), lihaskunto (Alpha-Fit, puristusvoima), liikkuvuus, asento (yhteys ergonomiaan), hengitystoiminta, psyykkinen hyvinvointi/voimavara (motivaatio, elämänlaatu, tavoitteet), eri-ikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoittaminen

Aika ja paikka

Opintojakson aloituskontakti 2.11.2021
Opintojakson toinen kontakti 3.12.2021 klo 10.45 - 16.15 RK35F208

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelu tapahtuu Moodle oppimisympäristöön, jonne kirjataan keskeisiä opiskeluun sisältyviä materiaaleja.

THL.fi, Toimintakyvyn arviointi, https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi

TOIMIA-tietokanta

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää sekä itsenäistä opiskelua, että kontaktissa tapahtuvaa opiskelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op on opiskelijan työnä 108 h.

Sisällön jaksotus

-Elintapojen ja toimintakyvyn kartoitus (liikunta-aktiivisuus,fyysinen kunto palautuminen),

- Elintapasairauksien riskin tunnistaminen (verenpaine, syke, rasva-arvot, vyötärön ympärys, kehon koostumus),

-Suorituskyky (mm 6min ja 2km kävelytestit), lihaskunto (Alpha-Fit, puristusvoima), liikkuvuus, asento (yhteys ergonomiaan),

- Hengitystoiminta,

- Psyykkinen hyvinvointi/voimavara (motivaatio, elämänlaatu, tavoitteet) ja

-Eri-ikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoittaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen kontaktiopetukseen/webinaareihin ja opintojakson tehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

*Hyväksytty (S)Opiskelija osallistuu kontaktitunneille ja webinaareihin. Hän suorittaa tehtävät hyväksytysti. Tehtävissä opiskelija osoittaa kykyä tarkastella kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tarkastelua hyödyntämällä laaja-alaisesti näyttöön perustuvaa tietoa ja käytännön osaamista. Opiskelija noudattaa JAMKIn kirjallisen työn ohjeita.

* Hylätty (0) Opiskelija ei osallistu kontaktitunneille ja/tai webinaareihin. Kirjallisissa tehtävissä opiskelija ei ole perehtynyt työssä esiintyvään aihealueeseen ja esitetyt asiat ovat luentomateriaalia toistavaa tai suoraa lähteiden kopiointia (plagiointia), irrallisia tai asiaankuulumattomia. Lähteiden käyttö jää irralliseksi. Mikä tahansa edellä mainituista kriteereistä voi johtaa hylkäykseen.