Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan ohjaaminenLaajuus (3 op)

Tunnus: SFTS1809

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Maija Jylhä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti sekä pienryhmässä toimien tavoitteellisen ja turvallisen ryhmäliikunnan ohjaustuokion.
Opiskelija tunnistaa itselleen soveltuvan ohjaustavan, saavuttaa varman ja turvallisen olon ohjaustilanteissa sekä osaa ottaa luontevasti kontaktia ryhmäläisiin.
Opiskelija osaa arvioida ja tukea toisen ohjausta sekä oppii hyviä itselle sopivia ohjausmenetelmiä havainnoimalla erilaisia ohjaustilanteita

Sisältö

Työikäisten liikunnan ohjaustilanteiden toteutus ja arviointi sekä havainnointi
Työikäisten liikunnan ohjaamisen teoria ja harjoitukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytyn kriteerit:
opiskelija suorittaa annetut tehtävät vastuullisesti ja sovitussa aikataulussa
opiskelija saavuttaa osaamistavoitteet
opiskelija huomioi suunnittelussa ja ohjauksessa ryhmäläisten erityishaasteet
opiskelija osaa huomioida suunnittelussa turvallisen harjoittelun perusteet
opiskelija osaa havainnoida ryhmän toimintaa sekä tarvittaessa ohjata ryhmäläisiä oikeisiin suorituksiin
opiskelija selviytyy musiikkijumpan ohjaamisesta