Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: SZYY1500

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä terveyserojen kaventamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta
- ymmärtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä
- osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä kansanterveyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta
- tunnistaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvolähtökohdat ja viitekehys.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansainväliset (WHO, EU) ja kansalliset strategiat, suositukset ja ohjelmat.
- Terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
- Hyvinvointia ja terveyttä määrittelevät tekijät ja terveyden edistämisen painopistealueet: ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet.
- Muutostarpeiden tunnistaminen ja prosessin ohjaaminen

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S)
Opiskelija
- tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä terveyserojen kaventamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta
- osaa käyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä
- osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä kansanterveyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta.