Siirry suoraan sisältöön

Anatomian ja fysiologian perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: SZZZ1510

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan liittyviä asioita oman ammattialansa näkökulmasta sekä luo perustan ihmisen anatomian ja fysiologian jatko-opintoihin.

Sisältö

Opintojakso sisältää solu- ja kudosopin, tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenne, veri-, verenkierto-, hengitys- ja ruuansulatusselimistön perusteet. Lisäksi sisältöön kuuluu elintoimintojen hermostollinen säätely sekä perustiedot aisteista.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kehon rakenteelliset perusasiat ja elinjärjestelmien fysiologiset mekanismit seuraavista sisällöistä:
- solu- ja kudosoppi; opiskelija ymmärtää solujen perusrakenteen ja sen, kuinka rakenteellisesti samanlaiset solut muodostuvat kudoksia, joista eri elimet rakentuvat.
- tuki- ja liikuntaelimistö; opiskelija tuntee luu- ja lihaskudoksen pääpiirteet, tietää elimistön suuret luut ja erilaiset nivelet. Opiskelija osaa kehon pinnalliset lihakset ja tunnistaa niiden vaikutuksen eri nivelten toimintaan.
- veri ja verenkierto; opiskelija tietää veren koostumukset (solut, plasma) ja verenkiertoelimistön tehtävät (muun muassa eri aineiden sekä lämmön kuljetukseen liittyen). Opiskelija tuntee pääpiirteet elimistön valkosolujen puolustustehtävistä ja veren vuodon hyytymisprosessista. Opiskelija osaa sydämen keskeiset rakenteet (myös latinaksi) ja sydämen toimintakierron. Opiskelija tietää laskimoiden ja valtimoiden keskeiset erot sekä elimistön isoimmat verisuonet ja imutiejärjestelmän merkityksen elimistön toiminnan kannalta. Lisäksi opiskelija tietää anatomis-fysiologiset perusteet ekg:n ja verenpaineen mittaamiselle.
- hengitys; opiskelija osaa perusrakenteet hengitysteistä (ylä- ja alahengitystiet, keuhkot ja keuhko-rakkulat, rintaontelo) ja hengitysprosessin eri vaiheet (keuhkotuuletus, kaasujen vaihto keuhkoissa sekä kudoksissa). Lisäksi opiskelija osaa perusteet hengityksen säätelystä ja hengitystilavuuksista.
- ruuansulatus; opiskelija tietää ruuansulatuselimistön rakenteen ja ruuansulatusnesteitä sekä entsyymejä tuottavat rauhaset. Opiskelija tietää kuinka ravintoaineet pilkkoutuvat sekä imeytyvät ja kuinka ne varastoidaan elimistöön tai kuinka ne poistetaan elimistöstä.
- hermosto; Opiskelija osaa kuvata hermoston jaottelun (keskushermosto, ääreishermosto, autonomien hermosto) sekä hermosolun toiminnan pääpiirteet. Opiskelija tietää aivojen keskeiset osat, aivo- ja selkäydin kalvot sekä aivoselkäydinnesteen merkityksen. Opiskelija tietää motorisen ja sensorisen viestinkulun pääpiirteet hermostossa ja osaa pääpiirteet aistitoiminnoista, joilla ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Lisäksi opiskelija luo ammattialansa näkökulmasta perustan ihmisen anatomian ja fysiologian jatko-opintoihin.