Siirry suoraan sisältöön

Kehittyvä asiantuntijuus ILaajuus (10 op)

Tunnus: SZZZ1601

Laajuus

10 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Raija Lundahl
  • Teppo Karapalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• kehittää, laajentaa ja syventää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan valitsemallaan osaamisalueella
• tunnistaa oman alansa osaamis- ja kehittämistarpeita
• tuntee, osaa valita ja käyttää osaamisen kehittämiseen sopivia menetelmiä
• osaa arvioida osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittymistä

Sisältö

Määräytyy opiskelijan valitseminen opintojen mukaan. Opinnot voivat olla vaihtoehtoisia ammattiopintoja, projekteja tai Lab-toimintaa. Projektiin ja lab-toimintaan opiskelija saa erillisen ohjeen tutkinto-ohjelmaltaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee ammattinsa tiedot, taidot ja keskeiset käsitteet sekä niiden soveltamisen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät ja -kriteerit määräytyvät valittujen opintojaksojen mukaan tai projekteille ja Lab-toiminnalle asetettujen kriteerien mukaan.