Siirry suoraan sisältöön

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristötLaajuus (5 op)

Tunnus: SZZZ1852

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Heidi Kihlström

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista  suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Sisältö

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin. Hyväksytty: Tunnistat erilaisia asiakkuuksia ja osaat soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tunnistat oman alueensa Green potentiaalin. Osaat kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tunnet Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaat kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Tunnistat erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä sovellat tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Osaat kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä. Hylätty: Et ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista  suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Sisältö

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa.
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
- Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. (ed.)2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
- Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, aloituswebinaari, väliwebinaari ja webinaaripäivä sekä oppimistehtävät. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa webinaaripäivässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot, aloitus- ja väliwebinaarit sekä materiaaleihin perehtyminen 3,5 op, oppimistehtävät ja webinaaripäivä 1,5 op. Opiskelijan kuormitus 135h= 5 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 paikkaa
Jakso on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin. Hyväksytty: Tunnistat erilaisia asiakkuuksia ja osaat soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tunnistat oman alueensa Green potentiaalin. Osaat kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tunnet Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaat kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Tunnistat erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä sovellat tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Osaat kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä. Hylätty: Et ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista  suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Sisältö

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa.
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
- Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. (ed.)2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
- Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, luennot, webinaarit ja oppimistehtävät. Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan webinaarina. Osallistumista jakson loppupuolella toteutettavaan webinaaripäivään edellytetään.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin. Hyväksytty: Tunnistat erilaisia asiakkuuksia ja osaat soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tunnistat oman alueensa Green potentiaalin. Osaat kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tunnet Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaat kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Tunnistat erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä sovellat tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Osaat kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä. Hylätty: Et ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet

Ajoitus

30.05.2022 - 26.08.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Ryhmät
 • ZJA21SSHKKD
  Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennuksen KKD

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista  suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Sisältö

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amk:n erillistoteutus hyvinvointivalmennuksen kkd:n ryhmälle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin. Hyväksytty: Tunnistat erilaisia asiakkuuksia ja osaat soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tunnistat oman alueensa Green potentiaalin. Osaat kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tunnet Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaat kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Tunnistat erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä sovellat tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Osaat kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä. Hylätty: Et ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet