Siirry suoraan sisältöön

Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennus: Hyvinvointivalmennuksen kkd:n ajoitussuunnitelma

Tunnus: ZJA2019KDHV

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
ZJA2019KDHV-1001
ORIENTAATIO OPINTOIHIN (3 op)

(Valitaan kaikki )

3
ZZ00BC64 Osaajana kehittyminen 3
ZJA2019KDHV-1002
ASIAKASLÄHTÖINEN HYVINVOINTI (9 op)

(Valitaan kaikki )

9
SZXX1510 Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 3
SZYY1500 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3 3 3 3
SZZZ1510 Anatomian ja fysiologian perusteet 3 3 3 1.5 1.5
ZJA2019KDHV-1003
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN (25 op)

(Valitaan kaikki )

25
SZXX1801 Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6 6 3 3 3 1.5 1.5
SFTS1801A Toimintakyvyn arviointi 4 2 2 2 2 1 1 2
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2 2 2 2
SZZZ1511 Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5 5 5 5
SFTS1809 Liikunnan ohjaaminen 3 3 3 1.5 1.5
SZZ30500 Life balance - tasapainoa elämään 5 5 5 2.5 2.5
ZJA2019KDHV-1004
HYVINVOINTIOSAAJANA KEHITTYMINEN (13 op)

(Valitaan kaikki )

13
ZZPP0710 Yrittäjyys 3 3 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8
SZZZ1601 Kehittyvä asiantuntijuus I 10 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3 1.7 1.7 3.3 1.7 1.7
ZJA2019KDHV-1005
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SZZZ1851 Green Care perusteet 5 5 5 5
SZZZ1852 Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 5 5 5
Yhteensä 60 23.3 33.7 9 14.3 23.8 9.8 9 7.2 7.2 23.8 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ZJA2019KDHV-1001
ORIENTAATIO OPINTOIHIN (3 op)

(Valitaan kaikki)

3
ZZ00BC64 Osaajana kehittyminen 3
ZJA2019KDHV-1002
ASIAKASLÄHTÖINEN HYVINVOINTI (9 op)

(Valitaan kaikki)

9
SZXX1510 Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
SZYY1500 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
SZZZ1510 Anatomian ja fysiologian perusteet 3
ZJA2019KDHV-1003
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN (25 op)

(Valitaan kaikki)

25
SZXX1801 Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
SFTS1801A Toimintakyvyn arviointi 4
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
SZZZ1511 Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5
SFTS1809 Liikunnan ohjaaminen 3
SZZ30500 Life balance - tasapainoa elämään 5
ZJA2019KDHV-1004
HYVINVOINTIOSAAJANA KEHITTYMINEN (13 op)

(Valitaan kaikki)

13
ZZPP0710 Yrittäjyys 3
SZZZ1601 Kehittyvä asiantuntijuus I 10
ZJA2019KDHV-1005
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SZZZ1851 Green Care perusteet 5
SZZZ1852 Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5