Siirry suoraan sisältöön

Gerontologinen hoitotyöLaajuus (3 op)

Tunnus: SHZP1510

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee terveeseen ikääntymiseen liittyviä muutoksia sekä iäkkäiden ihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistäviä tekijöitä. Hän ymmärtää iäkkään ihmisen/asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen merkityksen ja osaa hyödyntää monipuolisesti menetelmiä, joilla aktiivista ikääntymistä edistetään. Hän osaa hakea gerontologiseen hoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa ja seurata ajankohtaista keskustelua. Hän motivoituu tarkastelemaan ikääntymistä voimavaralähtöisesti eri näkökulmista.

Sisältö

Gerontologinen hoitotyö käsitteenä Iäkäs ihminen ja hänen perheensä/läheisverkostonsa hoitotyön asiakkaana
Ikääntymisprosessi ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
Muistiterveys ja sen edistäminen sekä muistisairaudet
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteita
Iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteitä
Hoitotyön asiantuntijan osaaminen sekä rooli monialaisessa työryhmässä

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

5
Opiskelija analysoi oppimistehtäviensä kautta ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä eri näkökulmista. Hän arvioi menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä selvitetään sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Oppimistehtävissä hän osoittaa ymmärtävänsä hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä analysoi gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja tunnistaa vahvuutensa sekä kehittämishaasteensa gerontologisessa hoitotyössä.
4
Opiskelija osoittaa oppimistehtävissä tunnistavansa ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Hän soveltaa tehtävissä menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Hän ymmärtää hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohtii gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Hän tarkastelee omaa osaamistaan osaamisalueella.
3
Opiskelija osoittaa tehtävien kautta tunnistavansa ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Oppimistehtävissä hän tuo esille menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Hän tunnistaa hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohtii gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
2-1
Opiskelija muistaa ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Hän tunnistaa menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Hän tunnistaa hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohtii gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Hylätty 0
Opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja tavoitteita eikä täytä edellä kuvattuja kriteereitä.