Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntöLaajuus (5 op)

Tunnus: SKOS1508

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teppo Karapalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää kuntoutuksen järjestäjätahot, niiden työnjaon sekä keskeisiä kuntoutuksen palvelujärjestelmän julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, palveluiden sisältöjä sekä kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö

Kuntoutusjärjestelmä: julkinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, sairausvakuutusjärjestelmä, työeläkejärjestelmä, lakisääteinen vakuutusjärjestelmä, työterveyshuolto, TE-palvelut ja seuraamusjärjestelmä.
Toimintakykykuntoutus, työkykykuntoutus, sosiaalinen kuntoutus ja kasvatuksellinen kuntoutus.
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kuntoutus.
Kuntoutukseen liittyvä lainsäädäntö.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutuksen lähtökohtia, kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä sekä kuntoutumisen tavoitteita ja sisältöjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä)
Opiskelijalla tuo tehtävissään esille perustietoja suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän palveluista, sen lainsäädännöstä, toimijoista ja toimintamuodoista. Hän hyödyntää tehtävissään niukasti lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa. Noudattaa JAMKin raportointiohjeita.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija tuo tehtävissään esille olennaista tietoa suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän palveluista, sen lainsäädännöstä, toimijoista ja toimintamuodoista. Hän hyödyntää tehtävissään lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa. Noudattaa JAMKin raportointiohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä) Opiskelija osaa soveltaa tehtävissään jäsennellen olennaista tietoa suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän palveluista, sen lainsäädännöstä, toimijoista ja toimintamuodoista. Hän hyödyntää tehtävissään lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa soveltaen ja havainnollistaen. Noudattaa JAMKin raportointiohjeita.

4 (kiitettävä) Opiskelija osaa soveltaa tehtävissään monipuolista ja jäsentynyttä tietoa suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän palveluista, sen lainsäädännöstä, toimijoista ja toimintamuodoista. Hän hyödyntää tehtävissään kriittisesti lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa hyvin soveltaen ja havainnollistaen. Noudattaa JAMKin raportointiohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija osaa soveltaa tehtävissään erittäin monipuolista ja hyvin jäsentynyttä tietoa suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän palveluista, sen lainsäädännöstä, toimijoista ja toimintamuodoista. Hän hyödyntää tehtävissään laajasti ja kriittisesti lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa. Hän analysoi ja arvioi kuntoutuspalveluja ja tuo esille uusia ideoita niiden kehittämiseen. Noudattaa JAMKin raportointiohjeita.