Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen lähtökohdatLaajuus (3 op)

Tunnus: SKOS1801

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teppo Karapalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kuntoutuksen ja kuntoutumisen käsitteet, merkityksen ja perustelut yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija on perehtynyt kuntoutuksen arvoihin, etiikkaan, ihmiskäsityksiin ja peruskäsitteisiin. Opiskelija tuntee erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija tietää kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja ohjauksen perusteita.

Sisältö

Kuntoutuksen ja kuntoutumisen käsitteet ja merkitys yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kuntoutuksen arvot, etiikka, ihmiskäsitykset ja kuntoutuksen peruskäsitteet. Erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä. Kuntoutus monitieteisenä ilmiönä ja näyttöön perustuva kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja ohjauksen perusteet.

Esitietovaatimukset

Ensimmäisen vuoden yhteiset sosiaali- ja terveysalan opinnot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1. Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarvetta aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija tietää kuntoutuksen arvojen, etiikan ja ihmiskäsityksien merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija tuntee kuntoutuksen peruskäsitteet ja kuntoutuksen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa hakea ja käyttää suppeasti lähteitä oppimistehtävissä. Opiskelija tietää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa.

Tyydyttävä 2. Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarvetta aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää kuntoutuksen arvojen, etiikan ja ihmiskäsityksien merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija tietää kuntoutuksen peruskäsitteet ja kuntoutuksen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa hakea ja käyttää lähteitä oppimistehtävissä. Opiskelija tietää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3. Opiskelija osaa monipuolisesti kuvata kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarvetta aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa perustella kuntoutuksen arvojen, etiikan ja ihmiskäsityksien merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija hallitsee kuntoutuksen peruskäsitteet ja ymmärtää kuntoutuksen merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa hakea ja käyttää uutta relevanttia tietoa oppimistehtävissä. Opiskelija osaa selittää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa.

Kiitettävä 4. Opiskelija osaa monipuolisesti kuvata kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarvetta aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa hyvin perustella kuntoutuksen arvojen, etiikan ja ihmiskäsityksien merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija hallitsee hyvin kuntoutuksen peruskäsitteet ja ymmärtää kuntoutuksen merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa uutta relevanttia tietoa oppimistehtävissä. Opiskelija osaa selittää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5. Opiskelija osaa analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti kuvata kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarvetta aiheuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa erinomaisesti perustella kuntoutuksen arvojen, etiikan ja ihmiskäsityksien merkityksen kuntoutuksessa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti kuntoutuksen peruskäsitteet ja ymmärtää kuntoutuksen merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa uutta relevanttia tietoa laaja-alaisesti oppimistehtävissä. Opiskelija osaa selittää eri tieteenalojen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen merkityksen kuntoutuksessa