Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutustarpeen arviointi ILaajuus (3 op)

Tunnus: SKOS1802

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teppo Karapalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää käsitteet työkyky, toimintakyky, kuntoutustarve ja palvelutarve. Opiskelija tunnistaa kentän, jossa kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointia tehdään. Opiskelija ymmärtää toiminta- ja työkyvyn kehittymisen ja muuttumisen elämänkulun eri vaiheissa sekä näihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa jäljellä olevan työkyvyn ja toimintakyvyn merkityksen kuntoutumisessa. Opiskelija tunnistaa kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin merkityksen kuntoutusprosessin alkuvaiheessa.

Sisältö

Työkyvyn, toimintakyvyn, kuntoutustarpeen ja palvelutarpeen käsitteet. Kuntoutus-ja palvelutarpeen arvioinnin moniammatilliset toimintaympäristöt. Toiminta- ja työkyvyn kehittyminen ja muuttuminen elämänkulun eri vaiheissa sekä niihin vaikuttavat tekijät. Kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin merkitys kuntoutusprosessin alkuvaiheessa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, hallitsee sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisen työskentelyn perusteet sekä tietää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ohjauksen perusteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija ymmärtää käsitteet työkyky, toimintakyky, kuntoutustarve ja palvelutarve. Opiskelija tuntee kuntoutus- ja palvelutarpeen moniammatillisen arvioinnin toimintaympäristöjä. Opiskelija ymmärtää toiminta- ja työkyvyn kehittymisen ja muuttumisen elämänkulun eri vaiheissa sekä näihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin merkityksen kuntoutusprosessin alkuvaiheessa ja jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn merkityksen kuntoutumisessa.