Siirry suoraan sisältöön

Ympäristön arviointi ja muokkaaminenLaajuus (3 op)

Tunnus: STTS1508

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Tanja Hilli-Harju

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö- ja esteettömyys -käsitteiden monimuotoisuuden. Opiskelija osaa hankkia ympäristön arviointiin ja muokkaamsieen liittyvää tietoa ja tuntee esteettömyyteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija osaa toimia esteettömän ja muokattavissa olevan ympäristön luomiseksi sekä toiminnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Opiskelija tuntee yhteiskunnan ja organisaatioiden mahdollisuuksia vaikuttaa esteettömyyteen. Opiskelija kykenee arvioimaan ympäristön esteettömyyttä ja ratkaisemaan esteettömyyteen liittyviä ongelmia. Opiskelija tuntee joitakin teknologisia ratkaisuja sekä hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia.

Sisältö

Ympäristö ja esteettömyys käsitteinä ja tutustuminen niihin liittyvään tutkimustietoon.

Kuntoutumistalo.fi Apuvälineet https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuvälineet
Fyysisen esteettömyyden arviointi ja ympäristön muokkaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1.Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä.

2. Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä. Hän löytää esteettömyyteen liittyvää tietoa ja osaa jakaa hankkimaansa tietoa opintojaksolla. Opiskelija tuntee esteettömyyden keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija ottaa vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista.
3. Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä. Hän kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Opiskelija osaa jakaa hankkimaansa tietoa opintojaksolla. Opiskelija tuntee estteetömyyden keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija ottaa vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä työotteella huomioiden muut toimijat ja halliten tiimityön periaatteet.
4.Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä. Opiskelija osaa jakaa hankkimaansa tietoa opintojaksolla. Hän hankkii tietoja oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti arvioiden. Opiskelija tuntee opintojakson/osaamisalueen laajan, sekä kansallisen että kansainvälisen tietoperustan ja osaa käyttää sitä erilaisten tehtävien ja oppimisprojektien itsenäisessä toteuttamisessa.
Opiskelija tuntee estteetömyyden keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija ottaa vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä työotteella huomioiden muut toimijat ja halliten tiimityön periaatteet.
5 Opiskelijalla on pitkälle laajat tiedot fyysisen ympäristön esteettömyydestä. Opiskelija osaa muodostaa opintojakson/osaamisalueen kansainväliseen ja myös uusimpaan tietoperustaan pohjautuvaa, omakohtaista tietoa. Hän osaa arvioida sitä kriittisesti ja luovaa ajattelua osoittaen. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti hankkimaansa tietoa oppimistehtävien yhteistoiminnallisessa toteuttamisessa. Opiskelija osaa ratkaista esteettömyyden yllättäviäkin ongelmia innovatiivisesti, luoden uusia toimintatapoja ja näkökulmia. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja hankkimiaan taitoja laaja-alaisesti, kriittisesti ja kehittävästi. Opiskelija ottaa aloitteellisesti vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista kehittävää työotetta osoittaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä. Hän kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Opiskelija osaa jakaa hankkimaansa tietoa opintojaksolla. Opiskelija tuntee estteetömyyden keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija ottaa vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä työotteella huomioiden muut toimijat ja halliten tiimityön periaatteet. 4.Opiskelija hallitsee perustiedot ympäristöstä ja esteettömyydestä. Opiskelija osaa jakaa hankkimaansa tietoa opintojaksolla. Hän hankkii tietoja oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti arvioiden. Opiskelija tuntee opintojakson/osaamisalueen laajan, sekä kansallisen että kansainvälisen tietoperustan ja osaa käyttää sitä erilaisten tehtävien ja oppimisprojektien itsenäisessä toteuttamisessa. Opiskelija tuntee estteetömyyden keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija ottaa vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista ja toimii sovituilla tavoilla sekä kehittävällä työotteella huomioiden muut toimijat ja halliten tiimityön periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelijalla on pitkälle laajat tiedot fyysisen ympäristön esteettömyydestä. Opiskelija osaa muodostaa opintojakson/osaamisalueen kansainväliseen ja myös uusimpaan tietoperustaan pohjautuvaa, omakohtaista tietoa. Hän osaa arvioida sitä kriittisesti ja luovaa ajattelua osoittaen. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti hankkimaansa tietoa oppimistehtävien yhteistoiminnallisessa toteuttamisessa. Opiskelija osaa ratkaista esteettömyyden yllättäviäkin ongelmia innovatiivisesti, luoden uusia toimintatapoja ja näkökulmia. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja hankkimiaan taitoja laaja-alaisesti, kriittisesti ja kehittävästi. Opiskelija ottaa aloitteellisesti vastuun opintojakson tehtävistä ja projekteista kehittävää työotetta osoittaen.