Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalallaLaajuus (3 op)

Tunnus: SZXX1510

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- Tietää erilaisia ihmiskäsityksiä sekä ymmärtää sosiaali- ja terveysalan arvot ja ammattieettiset periaatteet toimintansa lähtökohtana
- Tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysisen, psykososiaalisen ja kognitiivisen) elämänkulun näkökulmasta ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan kohtaamisessa
- Ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet sekä tuntee asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön.
- Osaa tavoitteellisen, dialogisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja vahvistavan yhteistyösuhteen luomisen periaatteet ja osaa soveltaa näitä periaatteita

Sisältö

- Ihmiskäsitykset, sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arvot ja eettiset periaatteet
- Ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet elämänkulussa
- Asiakkaan (potilaan) asemaa ja oikeuksia säätelevä lainsäädäntö
- Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet, asiakkuuksien moninaisuus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

• Arvioinnin kohteet on kuvattu kohdassa Suoritukset.
• Osaamisen arviointi tapahtuu itsearviointina sekä tiimin/ryhmän ja valmentajien/opettajien yhteistyönä.

Hyväksytty (S)
Opiskelija
• reflektoi erilaisia ihmiskäsityksiä (esim. oppimistehtävissä ja/tai –päiväkirjassa)
•soveltaa sosiaali- ja terveysalan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita (tiimi)toiminnassaan ja oppimistehtävissään
• hallitsee ihmisen kasvun ja kehityksen (fyysisen, psykososiaalisen ja kognitiivisen) keskeiset vaiheet ja osoittaa ymmärtävänsä mitä ne merkitsevät erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa (esim. oppimistehtävissä)
•tietää asiakkaan/potilaan asemaa ja oikeuksia säätävien lakien keskeisen sisällön merkityksen ja ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen sekä asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet erilaisten asiakkaiden ja perheiden kohtaamisessa (esim. oppimistehtävissä sekä tiimidialogissa/kontaktipäivillä)
• osaa tavoitteellisen, dialogisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja vahvistavan yhteistyösuhteen luomisen periaatteet ja osaa soveltaa näitä periaatteita (esim. tiimissä ja kontaktipäivien pienryhmissä).