Siirry suoraan sisältöön

Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoiluLaajuus (5 op)

Tunnus: SZXX1805

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Suvi Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työyhteisön verkostomaisuuden ja osaa toimia työyhteisön erilaisissa rooleissa.
Opiskelija tietää mitä oman työn kehittäminen ja johtaminen ovat monialaisissa, digitalisoituvissa ja verkostomaisissa organisaatioissa.
Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä asiakasprosesseissa.

Sisältö

Oman työn johtamisen ja kehittämisen lähtökohdat huomioiden kustannustietoisuus.
Työyhteisön jäsenen toiminta ja roolit organisaatiossa ja verkostoissa.
Erilaisten työkulttuurien ja organisaatiorakenteiden muutos sote-uudistuksessa
Palvelumuotoilun lähtökohdat ja keskeiset menetelmät.
Digitalisaatio asiakaslähtöisen työskentelyn tukena.

Esitietovaatimukset

JAMK innovaatioviikko -opintojakso tai muuten hankittu osaaminen käyttäjäkesekeisen ongelmanratkaisumenetelmän hyödyntämiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY
Opiskelija osaa nimetä ja selittää johtamisen ja työn kehittämisen lähtökohtia ja palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa johtajuudesta ja työrooleista palvelumuotoilun periaatteita hyödyntävän asiakasprosessin suunnittelussa.
Opiskelija osaa soveltaa joitain työskentelyssään verkostojen ja digitalisaation mahdollisuuksia.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Anne Koivisto
 • Suvi Salminen
Ryhmät
 • SOS19S1
  Sosionomi
 • STT19SM
  Toimintaterapeutti
 • SOS19SM
  Sosionomi
 • SKO19SM
  Kuntoutuksen ohjaaja
 • STT19S1
  Toimintaterapeutti
 • SFT19SM
  Fysioterapeutti
 • SFT19S1
  Fysioterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työyhteisön verkostomaisuuden ja osaa toimia työyhteisön erilaisissa rooleissa.
Opiskelija tietää mitä oman työn kehittäminen ja johtaminen ovat monialaisissa, digitalisoituvissa ja verkostomaisissa organisaatioissa.
Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä asiakasprosesseissa.

Sisältö

Oman työn johtamisen ja kehittämisen lähtökohdat huomioiden kustannustietoisuus.
Työyhteisön jäsenen toiminta ja roolit organisaatiossa ja verkostoissa.
Erilaisten työkulttuurien ja organisaatiorakenteiden muutos sote-uudistuksessa
Palvelumuotoilun lähtökohdat ja keskeiset menetelmät.
Digitalisaatio asiakaslähtöisen työskentelyn tukena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent. Sarvas, R., Nevanlinna, H. & Pesonen J. 2017. Lean Service Creation. Stickdorn, M., Lawrence, A. Hormess, M. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. Applying Service Design Thinking in the Real World. O´Reillys Media. Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen 2. Mönkkönen, K. & Roos, S. 2009. Työyhteisötaidot.Salmimies, R. & Ruutu,S. Itsensä johtaminen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Essee liittyen johtajuuteen, työn kehittämiseen. palvelumuotoilun prosessin visualisointi.Moniammatillisiin etä- ja digipalveluihin liittyvät palvelumuotoilua hyödyntävät tehtävät, tuotosten esittely moniammatillisessa opintojakson seminaarissa (päiväopiskelijoilla kontaktissa, monimuoto-opiskelijoille webinaarissa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54h (2op) Johtajuuteen ja työn kehittämiseen liittyviin verkkomateriaaleihin perehtyminen ja essee. 81 (3op) Palvelumuotoiluprosessin omaksuminen osana omaa työskentelytapaa sosiaali- ja terveysalalla. Asiakaskeskeinen kehittämistyö tehdään osana opintojaksoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY
Opiskelija osaa nimetä ja selittää johtamisen ja työn kehittämisen lähtökohtia ja palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa johtajuudesta ja työrooleista palvelumuotoilun periaatteita hyödyntävän asiakasprosessin suunnittelussa.
Opiskelija osaa soveltaa joitain työskentelyssään verkostojen ja digitalisaation mahdollisuuksia.

Esitietovaatimukset

JAMK innovaatioviikko -opintojakso tai muuten hankittu osaaminen käyttäjäkesekeisen ongelmanratkaisumenetelmän hyödyntämiseen.