Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänäLaajuus (5 op)

Tunnus: SZZZ1511

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyden edistämiseen ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa ammatillisesti tai henkilökohtaisesti käytännössä. Opiskelija oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ohjausmenetelmiä elämäntapojen tukemiseksi.

Sisältö

- elämäntapojen tukemisen periaatteet
- ravitsemuksen ja liikunnan ajankohtaiset suositukset terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevat ravitsemuksen ja liikunnan keinot
- ravitsemusta ja liikuntaa tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen(5): Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti ottaen vastuun oppimisestaan. Hän toimii yhteistyössä muiden osallistujien kanssa, kehittää ja jakaa tietoa. Opiskelija perustelee oppimistehtävissään tekemänsä ratkaisut käyttäen monipuolisesti ja perustellusti lähdemateriaalia. Hän osoittaa erinomaista tietoperustan hallintaa. Opiskelija luo uusia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapoja tukevia toimintoja kohderyhmän tarpeet huomioiden. Opiskelija raportoi oppimistehtävänsä luovasti, rajatusti, loogisesti ja selkeästi ja toimii annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä (4): Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti ottaen vastuun oppimisestaan. Hän toimii yhteistyössä muiden osallistujien kanssa, kehittää ja jakaa tietoa. Opiskelija perustelee oppimistehtävissään tekemänsä ratkaisut käyttäen monipuolisesti ja perustellusti lähdemateriaalia. Hän osoittaa kiitettävää tietoperustan hallintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapoja tukevia toimintoja kohderyhmän tarpeet huomioiden. Hän käyttää uusia ja tarkoituksenmukaisia toimintoja. Opiskelija raportoi oppimistehtävänsä rajatusti, loogisesti, selkeästi ja aikataulujen mukaisesti.

Hyvä (3): Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Hän toimii yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Opiskelija perustelee oppimistehtävissään tekemänsä ratkaisut käyttäen monipuolisesti ja perustellusti lähdemateriaalia. Hän osoittaa hyvää tietoperustan hallintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapoja tukevia toimintoja kohderyhmän tarpeet huomioiden. Toiminnot ovat tarkoituksenmukaisia. Opiskelija raportoi oppimistehtävänsä rajatusti, loogisesti, selkeästi ja aikataulujen mukaisesti.

Tyydyttävä (2): Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Hän toimii yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Opiskelija käyttää oppimistehtävissään lähdemateriaalia. Hän osoittaa tyydyttävää tietoperustan hallintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapoja tukevia toimintoja, kohderyhmän tarpeiden huomiointi jää irralliseksi tai puuttuu. Pohdinta on niukkaa. Opiskelija raportoi oppimistehtävänsä pääosin annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta voi tarvita lisäaikaa tehtävien tekemiseen.
Välttävä (1): Opiskelija toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Hän toimii yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Opiskelija käyttää lähdemateriaalia niukasti ja tarkastelee aihealueita yhdestä näkökulmasta. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elämäntapoja tukevia toimintoja, kohderyhmän tarpeiden huomiointi ja teoreettinen yhteys jää irralliseksi tai puuttuu. Pohdinta on niukkaa. Opiskelija raportoi oppimistehtävänsä pääosin annettujen ohjeiden mukaisesti, aikataulujen noudattamisessa on vaikeuksia. Lähdemerkinnöissä on puutteellisuuksia
Hylätty (0) : Opiskelija käsittelee aihealuetta ilman yhteyksiä opintojakson osaamistavoitteisiin/tehtäväkäsiantoon tai aihealueen sisällöllinen käsittely ei riitä sovittujen osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelija ei pysty raportoimaan oppimistehtäviään annettujen ohjeiden mukaisesti.