Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvointi ja työturvallisuusLaajuus (3 op)

Tunnus: SZZZ1540

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

- opiskelija osaa työhyvinvointiin , työturvallisuuteen, ergonomiaan ja aseptiikkaan liittyvät tekijät
- opiskelija tietää työhyvinvointia, työturvallisuutta ja ergonomiaa ohjaavan lainsäädännön
- opiskelija osaa toimia potilassiirtojen ergonomisten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa avustamistilanteissa
- opiskelija osaa keskeiset ensiapu-taidot

Sisältö

- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käsitteet sekä lainsäädäntö
- Potilassiirtojen ergonominen ja aktivoiva avustaminen
- Hygieniaosaaminen oman ja potilasturvallisuuden kannalta
- Perus ensiaputaidot

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn osallistumisen työpajoihin ja kontaktitunneille sekä oppimispäiväkirjan arviointikriteerit:

- opiskelija osaa työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät
- opiskelija tietää työhyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavan lainsäädännön
- opiskelija osaa toimia potilassiirtojen ergonomisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa avustamistilanteissa
- opiskelija osaa soveltaa näyttöpäätetyön ergonomisia periaatteita
- opiskelija toimii hygieenisesti
- opiskelija osaa keskeiset ensiapu-taidot