Siirry suoraan sisältöön

ICT-valmiudetLaajuus (3 op)

Tunnus: ZZPP0400

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teija Koskinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä työskentelyssään.
Hänellä on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.

Sisältö

Tekstinkäsittelyohjelman keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan laatimiseksi.
Opintojakson aikana opiskelija laatii raporttimallipohjan, jota hän voi hyödyntää kirjallisissa töissään.

Taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot ja niiden soveltaminen.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi.

Tekijänoikeuksien ja tietoturvan peruskäsitteet.
Koulutusohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttaakseen opiskelijan tulee osoittaa, että
o hän hallitsee tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla
o hänellä on valmiuksia kehittää omaa tietoteknistä osaamistaan
Opiskelijan osaaminen arvioidaan palautettavien harjoitustöiden perusteella.