Siirry suoraan sisältöön

Projektityö: TekoälyLaajuus (4 op)

Tunnus: TTOW1500

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Sisältö

• Vapaavalintaiseen dataan perustuva tekoöly-harjoitustyö
• Datan esikäsittely
• Neuroverkon valinta
• Neuroverkon rakentaminen
• Opetusjoukon ja testijoukon valinta
• Tulosten analysointi (yli/alioppiminen)
• Yksityiskohtainen raportointi (Gitlab)

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttätaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, Python-ohjelmointikielen tunteminen ja osaaminen. Datan esikäsittely, Koneoppiminen ja Syväoppiminen opintojaksot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen 5: Opiskelija tuntee tekoäly-projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida kriittisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Kiitettävä 4: Opiskelija tuntee tekoäly-projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa monipuolisesti arvioida toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Hyvä 3: Opiskelija tuntee tekoäly-projektin eri vaiheet ja osaa edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita yleisimmät tekniikat ratkaistavaan ongelmaan ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa monipuolisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tuntee tekoäly-projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa valita yleisimmät tekniikat ratkaistavaan ongelmaan ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa pintapuolisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Välttävä 1: Opiskelija tuntee tekoäly-projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa yleisimmät tekniikat ja osaa soveltaa yleisimpiä tekniikoita. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suppeasti toteutuksensaja tekemänsä johtopäätökset.

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta