Siirry suoraan sisältöön

Projektityö: Data-analytiikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: TTOW1600

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja hallitsee data-analytiikka projektin eri vaiheet data-analytiikka projektissa. Opiskelija osaa valita soveltuvat menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja soveltaa niitä ratkaistavaan ongelmaan. Opiskelija osaa tulkita saamiaan tuloksia ja tehdä niiden pohjalta johtopäätöksiä.

Sisältö

• Vapaavalintaiseen dataan perustuva analyysi Python-ohjelmointiympäristössä
• Sisältää kaikki data-analyysin vaiheet:
• Datan esikäsittely
• Datan kuvailu, tunnusluvut ja kuvaajat
• Sopivan ennustemallin valinta ja toteutus (vähintään 2 vaihtoehtoista mallia)
• Ennustemallien tarkkuuden arviointi
• Yksityiskohtainen raportointi (Gitlab)

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttätaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, Python-ohjelmointikielen tunteminen ja osaaminen. Datan esikäsittely ja Datan analysointi opintojaksot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen 5: Opiskelija tuntee data-analytiikka projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida kriittisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Kiitettävä 4: Opiskelija tuntee data-analytiikka projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa monipuolisesti arvioida toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Hyvä 3: Opiskelija tuntee data-analytiikka projektin eri vaiheet ja osaa edetä vaihe vaiheelta. Opiskelija osaa valita yleisimmät tekniikat ratkaistavaan ongelmaan ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa monipuolisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tuntee data-analytiikka projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa valita yleisimmät tekniikat ratkaistavaan ongelmaan ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa pintapuolisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Välttävä 1: Opiskelija tuntee data-analytiikka projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa yleisimmät tekniikat ja osaa soveltaa yleisimpiä tekniikoita. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suppeasti toteutuksensaja tekemänsä johtopäätökset.

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta