Siirry suoraan sisältöön

LiiketoimintastrategiatLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD70

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Riku Ojanperä

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 06.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Liinamaaria Hakola
Ryhmät
 • ZJA25KH
  Avoin amk, lita
 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Barney & Hesterly 2019: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. London: Pearson.
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro. (myös e-kirjana)
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Åhman H. & Runola J. 2006. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus! Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin webinaareissa
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät
Ryhmäverkkokeskustelut ja vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely, pienryhmäworkshopit
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Online sparrausta tehtäviin
Ohjausta ja vertaisohjausta Moodlen keskustelupalstalla
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämä case-tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Tehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Oppimistehtävät 73 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 12 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja workshopit.
Opintojakson aikana tehdään oppimistehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi workshoptehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 06.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Riku Ojanperä
Ryhmät
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen. Helsinki: Alma Talent (myös e-kirjana).
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro.
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2019. Strategic Management & Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät ja/tai tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jota tehdään koko opintojakson ajan. Kontaktitunnit sisältävät luento-osuuden ja mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi henkilökohtainen tehtävä tai tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Petri Liukkonen
 • Erica Svärd
 • Henna-Riikka Markkio
Ryhmät
 • ZJAJ23SHARVO
  Avoin amk, Like, Liiketoiminnan ohjaus yrityksen lisäarvon tuottajana 30 op

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Riku Ojanperä
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen. Helsinki: Alma Talent (myös e-kirjana).
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro.
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2019. Strategic Management & Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät ja/tai tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jota tehdään koko opintojakson ajan. Kontaktitunnit sisältävät luento-osuuden ja mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi henkilökohtainen tehtävä tai tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Liinamaaria Hakola
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Barney & Hesterly 2019: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. London: Pearson.
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro. (myös e-kirjana)
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Åhman H. & Runola J. 2006. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus! Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin webinaareissa
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät
Ryhmäverkkokeskustelut ja vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely, pienryhmäworkshopit
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Online sparrausklinikat ryhmätehtäviin
Online ohjauspäivystysajat yksilötehtäviin
Ohjausta ja vertaisohjausta Moodlen keskustelupalstalla
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämä case-tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Tehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Oppimistehtävät 73 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 12 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja workshopit.
Opintojakson aikana tehdään oppimistehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi workshoptehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Riku Ojanperä
Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen. Helsinki: Alma Talent (myös e-kirjana).
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro.
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2019. Strategic Management & Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jota tehdään koko opintojakson ajan. Kontaktitunnit sisältävät luento-osuuden ja mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi henkilökohtaisena tehtävänä kirjallisuusessee, jonka voi tehdä missä vaiheessa opintojaksoa tahansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Liinamaaria Hakola
Ryhmät
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Barney & Hesterly 2019: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. London: Pearson.
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro. (myös e-kirjana)
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Åhman H. & Runola J. 2006. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus! Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin webinaareissa
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät
Ryhmäverkkokeskustelut ja vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely, pienryhmäworkshopit
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Online sparrausklinikat ryhmätehtäviin
Online ohjauspäivystysajat yksilötehtäviin
Ohjausta ja vertaisohjausta Moodlen keskustelupalstalla
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämä case-tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Tehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Oppimistehtävät 73 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 12 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja workshopit.
Opintojakson aikana tehdään oppimistehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi workshoptehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Riku Ojanperä
Ryhmät
 • HTL20S1
  Liiketalous
 • ZJA22KH
  Avoin AMK, lita

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro.
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2019. Strategic Management & Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jota tehdään koko opintojakson ajan. Kontaktitunnit sisältävät luento-osuuden ja mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi henkilökohtaisena tehtävänä kirjallisuusessee, jonka voi tehdä missä vaiheessa opintojaksoa tahansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Jaana Saarisilta
 • Pia Viklund
Ryhmät
 • HTL20IY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • ZJA22KH
  Avoin AMK, lita

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 100% verkko-opetuksena. Alustava suunnitelma (päivät ja kellonajat pysyvät, sisältöön voi tulla muutoksia)

Webinaarit:
18.1 klo 17.30-18.45
1.2 klo 17.30-18.45
15.2 klo 17.30-18.45
15.3 klo 17.30-18.45 (vapaaehtoinen ohjauswebinaari)
29.3 klo 17.30-18.45
12.4 klo 17.30-18.45 (vapaaehtoinen ohjauswebinaari)
26.4 klo 17.30-19.30 ! Huom. kesto 2h, strategiapeli
10.5 klo 17.30-18.45

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum. Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Ks. myös aiemmat painokset) Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari.Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum. Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro. (myös e-kirjana) Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.Åhman H. ja Runola J. 2006. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus! Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain laajempaa käsitystä strategiasta syventäen.
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin (Verkkotapaamiset/webinaarit)
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät, oman osaamisen teemoittaiset arvioinnit
Yhteistoiminnalliset ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Pelillinen strategiaryhmäharjoitus ja sen analysointi
Itsereflektio
Kirjallisuusanalyysi
Henkilökohtainen lopputehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilö- ja ryhmätehtäviin osallistutaan opintojakson aikataulun ja etenemisen mukaisesti. Tehtävien palautukset viimeistään toukokuussa 2022. Tarkempi ajankohta selviää opintojakson alussa tammikuussa 2022.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäytöllinen arvio:

Valmistautuminen webinaareihin, teemakohtaiset oppimistehtävät ja oman osaamisen arvioinnit 44 h
Vuorovaikutteiset oppimis- ja ohjauswebinaarit 16 h
Strategiapeli ja pelin analysointi 15 h
Yksilötehtävä kirjallisuusanalyysi 20 h
Henkilökohtaisen lopputehtävän tekeminen 40 h
Vapaaehtoinen ohjaus

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset webinaarit ryhmäkeskusteluineen.

Opintojaksolla tutkitaan opintojakson teemoja työelämässä itsenäisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla.

Opintojakson lopuksi tehdään itsenäisesti henkilökohtainen lopputehtävä, jossa hyödynnetään kaikkea opittua opintojaksolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Kirjallisuusanalyysi, arviointi 0-5 (painoarvo 30%)
Yksilöllinen lopputehtävä, arviointi 0-5 (painoarvo 70%)
Oman osaamisen arvioinnit, hyväksytty/hylätty
Teemoittaiset oppimistehtävät, arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Ajoitus

12.11.2021 - 09.01.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Kaisa Partanen
 • Jaana Saarisilta
Ryhmät
 • ZJA20SHSPD
  Avoin amk, LITA, SOTE, Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen, korkeakouludiplomi
 • ZJA21SHSPD
  Avoin amk, LITA, SOTE, Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen, korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Barney & Hesterly 2019: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. London: Pearson.
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro. (myös e-kirjana)
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Åhman H. & Runola J. 2006. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus! Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin webinaareissa
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät
Ryhmäverkkokeskustelut ja vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely, pienryhmäworkshopit
Itsereflektio

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Online sparrausklinikat ryhmätehtäviin
Online ohjauspäivystysajat yksilötehtäviin
Ohjausta ja vertaisohjausta Moodlen keskustelupalstalla
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämä case-tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Välitehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa.

Aloitustehtävä 12.11.-14.11.
Vko 46 webinaari 12.30-15.00
Vko 48 webinaari 12.30-15.00
Vko 49 webinaari 12.30-15.00
Lopputehtävän daedline 9.1.2022

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Oppimistehtävät 75 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 10 h
Ryhmäkeskustelut 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja workshopit.
Opintojakson aikana tehdään oppimistehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi workshoptehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.