Siirry suoraan sisältöön

Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutusLaajuus (3 op)

Tunnus: EK00BJ42

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että tunnistat ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaat rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamistavoite:
Edistät dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa ja tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet. Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja rakenteen näkökulmista sekä tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja yksilöllisiä ohjaustarpeita sekä pohditaan arvojen ja eettisen ulottuvuuden merkitystä ohjaussuhteessa. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön identiteettiä ja toimijuutta voidaan tukea dialogisen uraohjauksen avulla. Opintojaksolla vahvistat dialogista toimintaasi ohjaajana ja kehität ohjausvuorovaikutustaitojasi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat edistää dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa.
Tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet.
Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja ra-kenteen näkökulmista.
Tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että tunnistat ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaat rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamistavoite:
Edistät dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa ja tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet. Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja rakenteen näkökulmista sekä tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja yksilöllisiä ohjaustarpeita sekä pohditaan arvojen ja eettisen ulottuvuuden merkitystä ohjaussuhteessa. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön identiteettiä ja toimijuutta voidaan tukea dialogisen uraohjauksen avulla. Opintojaksolla vahvistat dialogista toimintaasi ohjaajana ja kehität ohjausvuorovaikutustaitojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buber, M. 1993. Minä ja Sinä. Juva: WSOY.
McLeod, J. & McLeod, J. 2011. Counselling skills: a practical guide for counsellors and helping professionals. Maidenhead: Open University Press.
Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Hämeenlinna: Tammi.
Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat edistää dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa.
Tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet.
Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja ra-kenteen näkökulmista.
Tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että tunnistat ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaat rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamistavoite:
Edistät dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa ja tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet. Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja rakenteen näkökulmista sekä tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja yksilöllisiä ohjaustarpeita sekä pohditaan arvojen ja eettisen ulottuvuuden merkitystä ohjaussuhteessa. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön identiteettiä ja toimijuutta voidaan tukea dialogisen uraohjauksen avulla. Opintojaksolla vahvistat dialogista toimintaasi ohjaajana ja kehität ohjausvuorovaikutustaitojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buber, M. 1993. Minä ja Sinä. Juva: WSOY.
McLeod, J. & McLeod, J. 2011. Counselling skills: a practical guide for counsellors and helping professionals. Maidenhead: Open University Press.
Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Hämeenlinna: Tammi.
Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat edistää dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa.
Tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet.
Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja ra-kenteen näkökulmista.
Tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että tunnistat ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaat rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamistavoite:
Edistät dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa ja tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet. Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja rakenteen näkökulmista sekä tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja yksilöllisiä ohjaustarpeita sekä pohditaan arvojen ja eettisen ulottuvuuden merkitystä ohjaussuhteessa. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön identiteettiä ja toimijuutta voidaan tukea dialogisen uraohjauksen avulla. Opintojaksolla vahvistat dialogista toimintaasi ohjaajana ja kehität ohjausvuorovaikutustaitojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buber, M. 1993. Minä ja Sinä. Juva: WSOY.
McLeod, J. & McLeod, J. 2011. Counselling skills: a practical guide for counsellors and helping professionals. Maidenhead: Open University Press.
Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Hämeenlinna: Tammi.
Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat edistää dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa.
Tunnistat asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet.
Kykenet arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja ra-kenteen näkökulmista.
Tunnistat ja otat huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden.