Siirry suoraan sisältöön

Uraohjausprosessi ja työmenetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: EK00BJ44

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja. Osaat tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Osaat suunnitelmallisesti kehittää uraohjausprosesseihin ja –menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan ja arvioidaan uraohjausprosessien rakentumista. Tutustutaan erilaisiin uraohjausmenetelmiin ja arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen toteuttamisen menetelmiin erilaisissa ohjausympäristöissä monikanavaisia välineitä hyödyntäen. Osana käyttöteoriansa tiedostamista ja rakentamista opiskelija analysoi erilaisia uraohjausprosesseja sekä tutkii omia ammattikäytänteitään ja arvioi niiden laatua ja vaikuttavuutta eettiset lähtökohdat huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia.
Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja.
Käytät ja sovellat tarkoituksenmukaisesti erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa.
Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.
Kehität suunnitelmallisesti uraohjausprosesseihin ja -menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja. Osaat tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Osaat suunnitelmallisesti kehittää uraohjausprosesseihin ja –menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan ja arvioidaan uraohjausprosessien rakentumista. Tutustutaan erilaisiin uraohjausmenetelmiin ja arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen toteuttamisen menetelmiin erilaisissa ohjausympäristöissä monikanavaisia välineitä hyödyntäen. Osana käyttöteoriansa tiedostamista ja rakentamista opiskelija analysoi erilaisia uraohjausprosesseja sekä tutkii omia ammattikäytänteitään ja arvioi niiden laatua ja vaikuttavuutta eettiset lähtökohdat huomioiden.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Amundson, N. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien kustannus.
Amundson, N., Harris-Bowlsbey, J., Niles, S. 2008. Essential elements of career counseling: processes and techniques. Boston, MA.: Pearson.
Kettunen, J. 2017. Career practitioners' conceptions of social media and competency for social media in career services. University of Jyväskylä: Finnish Institute for Educational Re-search.
Niles, S. G. & Harris-Bowlsbey, J. 2016. Career development interventions. Boston, MA.: Pearson.
Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus.
Savickas, M. 2011. Career counseling. Alexandria, VA.: American Psychological Association.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia.
Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja.
Käytät ja sovellat tarkoituksenmukaisesti erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa.
Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.
Kehität suunnitelmallisesti uraohjausprosesseihin ja -menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja. Osaat tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Osaat suunnitelmallisesti kehittää uraohjausprosesseihin ja –menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan ja arvioidaan uraohjausprosessien rakentumista. Tutustutaan erilaisiin uraohjausmenetelmiin ja arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen toteuttamisen menetelmiin erilaisissa ohjausympäristöissä monikanavaisia välineitä hyödyntäen. Osana käyttöteoriansa tiedostamista ja rakentamista opiskelija analysoi erilaisia uraohjausprosesseja sekä tutkii omia ammattikäytänteitään ja arvioi niiden laatua ja vaikuttavuutta eettiset lähtökohdat huomioiden.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Amundson, N. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien kustannus.
Amundson, N., Harris-Bowlsbey, J., Niles, S. 2008. Essential elements of career counseling: processes and techniques. Boston, MA.: Pearson.
Kettunen, J. 2017. Career practitioners' conceptions of social media and competency for social media in career services. University of Jyväskylä: Finnish Institute for Educational Re-search.
Niles, S. G. & Harris-Bowlsbey, J. 2016. Career development interventions. Boston, MA.: Pearson.
Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus.
Savickas, M. 2011. Career counseling. Alexandria, VA.: American Psychological Association.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia.
Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja.
Käytät ja sovellat tarkoituksenmukaisesti erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa.
Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.
Kehität suunnitelmallisesti uraohjausprosesseihin ja -menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja. Osaat tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Osaat suunnitelmallisesti kehittää uraohjausprosesseihin ja –menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan ja arvioidaan uraohjausprosessien rakentumista. Tutustutaan erilaisiin uraohjausmenetelmiin ja arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa. Perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen toteuttamisen menetelmiin erilaisissa ohjausympäristöissä monikanavaisia välineitä hyödyntäen. Osana käyttöteoriansa tiedostamista ja rakentamista opiskelija analysoi erilaisia uraohjausprosesseja sekä tutkii omia ammattikäytänteitään ja arvioi niiden laatua ja vaikuttavuutta eettiset lähtökohdat huomioiden.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.11.2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Amundson, N. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien kustannus.
Amundson, N., Harris-Bowlsbey, J., Niles, S. 2008. Essential elements of career counseling: processes and techniques. Boston, MA.: Pearson.
Kettunen, J. 2017. Career practitioners' conceptions of social media and competency for social media in career services. University of Jyväskylä: Finnish Institute for Educational Re-search.
Niles, S. G. & Harris-Bowlsbey, J. 2016. Career development interventions. Boston, MA.: Pearson.
Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus.
Savickas, M. 2011. Career counseling. Alexandria, VA.: American Psychological Association.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia.
Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja.
Käytät ja sovellat tarkoituksenmukaisesti erilaisia uraohjausmenetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa.
Osaat analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitäsi sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.
Kehität suunnitelmallisesti uraohjausprosesseihin ja -menetelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.