Siirry suoraan sisältöön

Uraohjauspalveluiden kehittäminenLaajuus (7 op)

Tunnus: EK00BJ52

Laajuus

7 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Perehdyt myös toimivien uraohjauspalveluiden suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita. Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja. Hankit valmiuksia suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita.
Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja.
Osaat suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Perehdyt myös toimivien uraohjauspalveluiden suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita. Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja. Hankit valmiuksia suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opiskelija alkaa suunnittelemaan kehittämistehtävää opintojen alussa ja edistää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana saaden siihen ohjausta niin ohjaajalta kuin vertaisryhmältä. Kehittämistehtävän suunnittelussa hyödynnetään uraohjauksen keskeisiä teorioita, tutkimustuloksia sekä mahdollisia hankeraportteja ko. teemasta. Tehtävä voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai yhteistyönä. Kehittämistehtävästä tuotetaan kirjallinen raportti tai artikkeli ja se esitellään opiskeluryhmälle ja/tai koulutuksen keskeisille asiantuntija ja -työelämäsidosryhmien edustajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 7 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 189 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita.
Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja.
Osaat suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Perehdyt myös toimivien uraohjauspalveluiden suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita. Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja. Hankit valmiuksia suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opiskelija alkaa suunnittelemaan kehittämistehtävää opintojen alussa ja edistää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana saaden siihen ohjausta niin ohjaajalta kuin vertaisryhmältä. Kehittämistehtävän suunnittelussa hyödynnetään uraohjauksen keskeisiä teorioita, tutkimustuloksia sekä mahdollisia hankeraportteja ko. teemasta. Tehtävä voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai yhteistyönä. Kehittämistehtävästä tuotetaan kirjallinen raportti tai artikkeli ja se esitellään opiskeluryhmälle ja/tai koulutuksen keskeisille asiantuntija ja -työelämäsidosryhmien edustajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 7 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 189 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita.
Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja.
Osaat suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Perehdyt myös toimivien uraohjauspalveluiden suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita. Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja. Hankit valmiuksia suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opiskelija alkaa suunnittelemaan kehittämistehtävää opintojen alussa ja edistää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana saaden siihen ohjausta niin ohjaajalta kuin vertaisryhmältä. Kehittämistehtävän suunnittelussa hyödynnetään uraohjauksen keskeisiä teorioita, tutkimustuloksia sekä mahdollisia hankeraportteja ko. teemasta. Tehtävä voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai yhteistyönä. Kehittämistehtävästä tuotetaan kirjallinen raportti tai artikkeli ja se esitellään opiskeluryhmälle ja/tai koulutuksen keskeisille asiantuntija ja -työelämäsidosryhmien edustajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 7 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 189 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita.
Osaat laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspalveluja.
Osaat suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluita.