Siirry suoraan sisältöön

Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostotLaajuus (5 op)

Tunnus: EK00BJ46

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia muodostaa ja ylläpitää työsi kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt, osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet. Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat sekä osaat hyödyntää monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsitteisiin sekä tarkastellaan monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä uraohjauksessa. Lisäksi perehdytään uraohjauksen yhteistyöverkostoihin, niissä toimimiseen ja niiden kehittäminen. Opintojaksolla reflektoit omia verkostoitumistaitojasi sekä luot tai syvennät yhteistyöverkostojasi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt.
Osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet.
Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat.
Hyödynnät monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia muodostaa ja ylläpitää työsi kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt, osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet. Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat sekä osaat hyödyntää monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsitteisiin sekä tarkastellaan monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä uraohjauksessa. Lisäksi perehdytään uraohjauksen yhteistyöverkostoihin, niissä toimimiseen ja niiden kehittäminen. Opintojaksolla reflektoit omia verkostoitumistaitojasi sekä luot tai syvennät yhteistyöverkostojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto.
Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25.
Torvinen, H. & Leppänen, A. 2014. Verkostoitujan apu -virikekirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Lisäksi oman verkostotyöskentelyn suunnitelma, verkostossa työskentely ja työskentelypäiväkirjan pitäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt.
Osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet.
Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat.
Hyödynnät monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia muodostaa ja ylläpitää työsi kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt, osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet. Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat sekä osaat hyödyntää monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsitteisiin sekä tarkastellaan monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä uraohjauksessa. Lisäksi perehdytään uraohjauksen yhteistyöverkostoihin, niissä toimimiseen ja niiden kehittäminen. Opintojaksolla reflektoit omia verkostoitumistaitojasi sekä luot tai syvennät yhteistyöverkostojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto.
Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25.
Torvinen, H. & Leppänen, A. 2014. Verkostoitujan apu -virikekirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Lisäksi oman verkostotyöskentelyn suunnitelma, verkostossa työskentely ja työskentelypäiväkirjan pitäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt.
Osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet.
Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat.
Hyödynnät monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia muodostaa ja ylläpitää työsi kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnistat monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt, osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet. Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat sekä osaat hyödyntää monialaista verkostoa asiakastyössäsi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsitteisiin sekä tarkastellaan monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä uraohjauksessa. Lisäksi perehdytään uraohjauksen yhteistyöverkostoihin, niissä toimimiseen ja niiden kehittäminen. Opintojaksolla reflektoit omia verkostoitumistaitojasi sekä luot tai syvennät yhteistyöverkostojasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto.
Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25.
Torvinen, H. & Leppänen, A. 2014. Verkostoitujan apu -virikekirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Lisäksi oman verkostotyöskentelyn suunnitelma, verkostossa työskentely ja työskentelypäiväkirjan pitäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 135 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt.
Osaat toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tiedät verkostotyön periaatteet.
Tunnistat oman asiantuntijuutesi ja sen rajat.
Hyödynnät monialaista verkostoa asiakastyössäsi.