Siirry suoraan sisältöön

Uraohjauksen käyttöteoriaLaajuus (3 op)

Tunnus: EK00BJ50

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Opintojakson osaamistavoite: Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä reflektoit omaa kehittymistäsi uraohjaajana. Muodostat oman uraohjauksen käyttöteoriasi ja reflektoit sitä. Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksossa on keskiössä oman uraohjausasiantuntijuuden kehittymisen reflektointi teorian ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa sekä oman käyttöteoriasi muodostaminen koulutuksen aikana luodun perustan pohjalta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä osaat reflektoida omaa kehittymistäsi uraohjaajana.
Tunnistat oman uraohjauksen käyttöteoriasi.
Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Opintojakson osaamistavoite: Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä reflektoit omaa kehittymistäsi uraohjaajana. Muodostat oman uraohjauksen käyttöteoriasi ja reflektoit sitä. Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksossa on keskiössä oman uraohjausasiantuntijuuden kehittymisen reflektointi teorian ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa sekä oman käyttöteoriasi muodostaminen koulutuksen aikana luodun perustan pohjalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Helander, J. 2016. Ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusperustaisuus. HAMK Unlimited: Journal.
Kolb, D.A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.
Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii oman alustavan uraohjauksen kehittymissuunnitelmansa ennen opintojen aloitusta ja täydentää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana. Ennen opintojen alkua tehtävässä itsearvioinnissa opiskelija reflektoi omaa aiempaa uraohjauksen osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin sekä opintojen sisältöön. Opiskelija pohtii, mitä uraohjauksen osaamista hän erityisesti haluaa kehittää suhteessa ammatillisiin tavoitteisiinsa sekä suunnittelee opintojensa aikataulutusta. Kehittymissuunnitelma on elävä dokumentti, joka päivittyy opintojen kuluessa. Lisäksi olennainen osa kehittymissuunnitelmaa on oman uraohjauksen käyttöteorian muodostaminen. Opiskelija rakentaa käyttöteoriansa opintojen aikaisen reflektoinnin pohjalta. Perustana käyttöteorian rakentamiselle toimivat myös koulutuksen kaikki opintojaksot tehtävineen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä osaat reflektoida omaa kehittymistäsi uraohjaajana.
Tunnistat oman uraohjauksen käyttöteoriasi.
Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Opintojakson osaamistavoite: Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä reflektoit omaa kehittymistäsi uraohjaajana. Muodostat oman uraohjauksen käyttöteoriasi ja reflektoit sitä. Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksossa on keskiössä oman uraohjausasiantuntijuuden kehittymisen reflektointi teorian ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa sekä oman käyttöteoriasi muodostaminen koulutuksen aikana luodun perustan pohjalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Helander, J. 2016. Ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusperustaisuus. HAMK Unlimited: Journal.
Kolb, D.A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.
Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii oman alustavan uraohjauksen kehittymissuunnitelmansa ennen opintojen aloitusta ja täydentää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana. Ennen opintojen alkua tehtävässä itsearvioinnissa opiskelija reflektoi omaa aiempaa uraohjauksen osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin sekä opintojen sisältöön. Opiskelija pohtii, mitä uraohjauksen osaamista hän erityisesti haluaa kehittää suhteessa ammatillisiin tavoitteisiinsa sekä suunnittelee opintojensa aikataulutusta. Kehittymissuunnitelma on elävä dokumentti, joka päivittyy opintojen kuluessa. Lisäksi olennainen osa kehittymissuunnitelmaa on oman uraohjauksen käyttöteorian muodostaminen. Opiskelija rakentaa käyttöteoriansa opintojen aikaisen reflektoinnin pohjalta. Perustana käyttöteorian rakentamiselle toimivat myös koulutuksen kaikki opintojaksot tehtävineen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä osaat reflektoida omaa kehittymistäsi uraohjaajana.
Tunnistat oman uraohjauksen käyttöteoriasi.
Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että saat valmiuksia arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitäsi elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Opintojakson osaamistavoite: Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä reflektoit omaa kehittymistäsi uraohjaajana. Muodostat oman uraohjauksen käyttöteoriasi ja reflektoit sitä. Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksossa on keskiössä oman uraohjausasiantuntijuuden kehittymisen reflektointi teorian ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa sekä oman käyttöteoriasi muodostaminen koulutuksen aikana luodun perustan pohjalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Helander, J. 2016. Ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusperustaisuus. HAMK Unlimited: Journal.
Kolb, D.A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.
Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii oman alustavan uraohjauksen kehittymissuunnitelmansa ennen opintojen aloitusta ja täydentää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana. Ennen opintojen alkua tehtävässä itsearvioinnissa opiskelija reflektoi omaa aiempaa uraohjauksen osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin sekä opintojen sisältöön. Opiskelija pohtii, mitä uraohjauksen osaamista hän erityisesti haluaa kehittää suhteessa ammatillisiin tavoitteisiinsa sekä suunnittelee opintojensa aikataulutusta. Kehittymissuunnitelma on elävä dokumentti, joka päivittyy opintojen kuluessa. Lisäksi olennainen osa kehittymissuunnitelmaa on oman uraohjauksen käyttöteorian muodostaminen. Opiskelija rakentaa käyttöteoriansa opintojen aikaisen reflektoinnin pohjalta. Perustana käyttöteorian rakentamiselle toimivat myös koulutuksen kaikki opintojaksot tehtävineen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ammatillisen osaamisesi kannalta keskeisiä kehittymiskohteita sekä osaat reflektoida omaa kehittymistäsi uraohjaajana.
Tunnistat oman uraohjauksen käyttöteoriasi.
Kehität osaamistasi suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.