Siirry suoraan sisältöön

Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaaLaajuus (5 op)

Tunnus: EKKM0202

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkiterapiatoimintaa sekä soveltaa musiikkiterapian tavoitteita, toimintamalleja ja menetelmiä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien yhteisöissä ja toimintaympäristöissä.
Hallitset ryhmädynaamisten prosessien käynnistämisen ja ylläpidon.

Sisältö

Musiikkiterapian toimintaperiaatteet/mallit ja menetelmät erilaisissa asiakasyhteisöisä ja toimintaympäristöissä Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen musiikkiterapiatoiminta
Ryhmädynamiikka ja –prosessi musiikkiterapiassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S)
Osaat käyttää ja soveltaa musiikkiterapian toimintaperiaatteita ja menetelmiä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien yhteisöissä, kuntoutus- tai hoitoympäristöissä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista
musiikkiterapiatoimintaa.
Osaat tunnistaa ja kuvata ryhmädynaamisia ilmiöitä ja prosesseja.