Siirry suoraan sisältöön

KehittämisprojektiLaajuus (10 op)

Tunnus: EKKM0301

Laajuus

10 op

Osaamistavoitteet

Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja työskentelyäsi eri konteksteissa. Toimit yhteisössä tavoitteellisten projektien suunnittelijana, tuottajana ja toteuttajana. Kykenet soveltamaan uutta tietoa ja menetelmiä sekä yhdistämään eri alojen tietoa projektityöskentelyn vaatimalla tavalla.

Sinulla on kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä monialaisissa tiimeissä. Osaat jakaa tietoasi ja osaamistasi työyhteisön käyttöön.
Osaat työskennellä yhteisömuusikkona valitsemassasi toimintaympäristössä ja valitsemallasi tavalla. Osallistut kulttuurialan työelämän kehittämiseen omalla työlläsi ja aktiivisella otteella.

Sisältö

Työelämään kytkeytyvän kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus sekä loppuraportti.

Projektin osia ovat
- työyhteisön, toimintaympäristön tai toiminnan nykytilan selvittäminen
- kohderyhmän, -yhteisön tai -toiminnan kehittämistavoitteiden määrittäminen
- opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden jäsentäminen
- kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
- tulosten ja kehittämisehdotusten raportointi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Hylätty

Kehittämisprojektin kirjallinen arviointi perustuu työskentelyn ja dokumentoinnin laatuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomio sekä prosessiin että lopputulokseen.

Hyväksyttyyn raporttiin vaaditaan seuraavat osa-alueet:
1. Projektiraportti on jäsennelty loogisesti.
2. Asioita käsitellään kriittisesti ja analysoiden.
3. Argumentointi on laadukasta.
4. Työn ulkoasu on huoliteltu ja kielenkäyttö sujuvaa.

Hylätyssä suorituksessa edellä annetut kriteerit eivät täyty.

Ajoitus

21.09.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Riikka Karvonen
 • Leena Kangastalo
Ryhmät
 • EKO23SYM
  Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja työskentelyäsi eri konteksteissa. Toimit yhteisössä tavoitteellisten projektien suunnittelijana, tuottajana ja toteuttajana. Kykenet soveltamaan uutta tietoa ja menetelmiä sekä yhdistämään eri alojen tietoa projektityöskentelyn vaatimalla tavalla.

Sinulla on kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä monialaisissa tiimeissä. Osaat jakaa tietoasi ja osaamistasi työyhteisön käyttöön.
Osaat työskennellä yhteisömuusikkona valitsemassasi toimintaympäristössä ja valitsemallasi tavalla. Osallistut kulttuurialan työelämän kehittämiseen omalla työlläsi ja aktiivisella otteella.

Sisältö

Työelämään kytkeytyvän kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus sekä loppuraportti.

Projektin osia ovat
- työyhteisön, toimintaympäristön tai toiminnan nykytilan selvittäminen
- kohderyhmän, -yhteisön tai -toiminnan kehittämistavoitteiden määrittäminen
- opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden jäsentäminen
- kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
- tulosten ja kehittämisehdotusten raportointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Hylätty

Kehittämisprojektin kirjallinen arviointi perustuu työskentelyn ja dokumentoinnin laatuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomio sekä prosessiin että lopputulokseen.

Hyväksyttyyn raporttiin vaaditaan seuraavat osa-alueet:
1. Projektiraportti on jäsennelty loogisesti.
2. Asioita käsitellään kriittisesti ja analysoiden.
3. Argumentointi on laadukasta.
4. Työn ulkoasu on huoliteltu ja kielenkäyttö sujuvaa.

Hylätyssä suorituksessa edellä annetut kriteerit eivät täyty.

Ajoitus

01.02.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Karvonen
 • Leena Kangastalo
Ryhmät
 • EKO22SYM
  Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja työskentelyäsi eri konteksteissa. Toimit yhteisössä tavoitteellisten projektien suunnittelijana, tuottajana ja toteuttajana. Kykenet soveltamaan uutta tietoa ja menetelmiä sekä yhdistämään eri alojen tietoa projektityöskentelyn vaatimalla tavalla.

Sinulla on kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä monialaisissa tiimeissä. Osaat jakaa tietoasi ja osaamistasi työyhteisön käyttöön.
Osaat työskennellä yhteisömuusikkona valitsemassasi toimintaympäristössä ja valitsemallasi tavalla. Osallistut kulttuurialan työelämän kehittämiseen omalla työlläsi ja aktiivisella otteella.

Sisältö

Työelämään kytkeytyvän kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus sekä loppuraportti.

Projektin osia ovat
- työyhteisön, toimintaympäristön tai toiminnan nykytilan selvittäminen
- kohderyhmän, -yhteisön tai -toiminnan kehittämistavoitteiden määrittäminen
- opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden jäsentäminen
- kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
- tulosten ja kehittämisehdotusten raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Hylätty

Kehittämisprojektin kirjallinen arviointi perustuu työskentelyn ja dokumentoinnin laatuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomio sekä prosessiin että lopputulokseen.

Hyväksyttyyn raporttiin vaaditaan seuraavat osa-alueet:
1. Projektiraportti on jäsennelty loogisesti.
2. Asioita käsitellään kriittisesti ja analysoiden.
3. Argumentointi on laadukasta.
4. Työn ulkoasu on huoliteltu ja kielenkäyttö sujuvaa.

Hylätyssä suorituksessa edellä annetut kriteerit eivät täyty.